Môžem žiadať zvýšiť výživné, keď sme sa odsťahovali do Maďarska?

Zodpovedané
22. mar 2023

Dobrý deň,

mám 3-ročného syna, ktorý je zverený do mojej starostlivosti. Mám nového priateľa a kúpili sme si dom v Maďarsku (10 km od hraníc). Bývalý partner mi dal súhlas a dal ho aj písomne vo forme čestného vyhlásenia. Tento rok však syn pôjde do škôlky a ja by som chcela požiadať o zvýšenie výživného.

Teraz platí 100 eur. Sudkyňa povedala, že by mu mohli dať 30%, to by bolo 253 eur. Toľko však žiadať nechcem.

Môžu mi na súde žiadosť zamietnuť vzhľadom na to, že bývame mimo Slovenska?

Trvalý pobyt máme na Slovensku.

Ďakujem

Dobrý deň,

výživné sa bude posudzovať na základe toho, kde má dieťa obvyklý pobyt. Obávám sa, že obvyklý pobyt dieťaťa je práve súčasné Maďarsko. Návrh môžete podať na súd na Slovensku a súd sám svoju príslušnosť rozhodnúť posúdi.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz