Mám podozrenie na kyberšikanovanie

Čo je to kyberšikanovanie?

Je to nekalý spôsob správania, ktorý sa z bežného prostredia presunul do kyberpriestoru, na internet. Zahŕňa rôzne formy zneužívania, ako je napríklad vydieranie, strápňovanie, ponižovanie, výsmech, obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážky a pod. K takémuto konaniu agresori využívajú moderné informačné alebo komunikačné technológie.
Najčastejšie sa s kyberšikanovaním stretávame predovšetkým prostredníctvom komentárov na sociálnych sieťach, komunitných weboch, v diskusných fórach, v telefonickej komunikácii, online videách, emailoch, hrách alebo v blogoch.

Riziká kyberšikanovania

Jedným z hlavných znakov kyberšikanovania je systematickosť s dlhodobým trvaním. Obetiam takéto konanie výrazne škodí, predovšetkým na psychickom zdraví. Sú pod dlhodobým psychickým tlakom, čo môže mať neskôr následky v podobe problémov so sebavedomím, sústredením alebo výkonom. Dotknutú osobu to môže doviesť až k úzkosti, depresii, v najvážnejších prípadoch až k samovražde.
Vždy si dobre zváž, či tvoje príspevky, fotky alebo komentáre, nemôžu byť cieľom agresorov. Chráň svoje súkromie, nezverejňuj nič, čo patrí do súkromného albumu. Všetko, čo zverejníš na internete, môže žiť svojím životom a strácaš nad tým kontrolu. Pamätaj na to, prosím.

Kto je agresor?

Väčšinou je to osoba schovaná pod rúškom anonymity, často falošný profil. To mu prináša veľkú výhodu v poškodzovaní obete. Nie je výnimkou, že môže ísť o celú skupinu útočníkov, ktorí si “zasadnú” na jednu obeť. V prípade kyberšikanovania je často zložité agresora odhaliť či zastaviť. Môže sa tak stať inšpiráciou pre ďalšie podobné správanie.
Agresorom môže byť napríklad niekto, kto je nešťastný alebo komu robí radosť ubližovať iným. Tiež to môže byť skupina ľudí, ktorá nevie prijať názor druhej strany. Často sa agresorom stane ten, kto sa chce pomstiť alebo má nízke sebavedomie a potrebuje si ho zvyšovať na úkor iných.
Aj keď sa to možno zdá nepravdepodobné, ale útočníkom môže byť aj niekto, koho poznáš, niekto, koho obdivuješ, niekto zábavný a populárny. Každý, kto sa takéhoto konania zúčastňuje čo i len ako pozorovateľ, je za šikanovanie spoluzodpovedný, pretože nezasiahol, aby nepokračovalo.

Kto je obeť a čo by mala vedieť?

Brániť sa kyberšikanovaniu nie je ľahká úloha. Je dôležité vedieť, o aký závažný problém ide a začať s riešením čo najskôr. Šikanovanie agresora neprestane baviť len tak, skôr naopak, pokiaľ vidí, že sa mu darí, motivuje ho to k pokračovaniu a zvyšovaniu agresie.
Medzi bežným vtipkovaním, snahou o iróniu alebo pokusom o vtip a kyberšikanovaním je veľmi tenká hranica. Je ale možné ju zaregistrovať a rozpoznať.
Pokiaľ sa dostaneš do úlohy obete, je dobré zaobstarať si dôkazy, snímku obrazovky (screenshot), záznamy komunikácie, prípadne fotky. Nahlás udalosť niekomu, komu veríš. Ak nikoho takého v okolí nemáš, môžeš využiť políciu, linku pomoci, krízové centrum, psychológa...
Nahlás agresora tiež prevádzkovateľovi platformy, kde sa kyberšikanovanie vyskytuje.

Si svedkom kyberšikanovania?

Pokiaľ vidíš, že sa niekto opakovane dopúšťa nevhodného správania voči druhej osobe, nehraj sa na mŕtveho chrobáka. Snaž sa pomôcť. Kontaktuj obeť v súkromnej správe a skús sa s ňou o tom porozprávať - možno čaká na podporu, aby sa uistila, v akej situácii sa ocitla. Skúste spoločne vyhľadať pomoc, alebo sa aspoň uisti, že vie, kde ju hľadať.

Kyberšikanovanie a legislatíva

Problematika kyberšikanovania je zahrnutá v trestnom Zákone č. 300/2005 Z. z. V súvislosti s kyberšikanovaním sa najčastejšie vyskytujú trestné konania ako nebezpečné prenasledovanie, tzv. kyberstalking - (§ 360a Trestného zákona), ale aj vydieranie, nátlak či ohováranie prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby. Okrem spomenutých trestných konaní v rámci kyberšikanovania sem patrí aj sexuálne zneužívanie, poškodzovanie cudzích práv, výroba a rozširovanie detskej pornografie, ohrozovanie mravnosti, podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, rozširovanie a prechovávanie extrémistických materiálov, popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických režimov či hanobenie národa, rasy a presvedčenia, prípadne podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Kyberšikanovanie na Modrom koníku nemá miesto

Je možné, že na webe s mnohými tisíckami užívateľov sa aj ty stretneš s podobným správaním, aj keď sa tomu snažíme predchádzať.
Spozorni, ak sa dostaneš do týchto alebo podobných situácií:

  • Stále rovnaká osoba opakovane, nevyberavo a nepríjemne komentuje tvoje príspevky, narúša diskusiu pod nimi s cieľom zosmiešniť ťa, uraziť alebo ponížiť. Aj negatívny názor sa dá vyjadriť slušne.
  • Dostávaš nevyžiadanú internú poštu s nevhodným obsahom (vulgárnym, citlivým).
  • Vieš o skupine užívateliek, ktoré sa dohovárajú na šikanovaní niekoho ďalšieho, smerujú svoje útoky opakovane, cielene na jednu osobu a svoju agresiu stupňujú.

Pokiaľ komunikuješ s ostatnými užívateľmi vtipným tónom, zdá sa ti, že si len „robíš srandu“. Mysli však na to, ako môže druhá strana reagovať a takúto komunikáciu vnímať. Neubližuje jej to? Nie je to pre ňu nepríjemné? Pretože práve tak, bez toho, aby si o tom vedela, môže začať šikanovanie.

Kde nájdeš pomoc na Modrom koníku?

Klikni sem a napíš nám. Každé nahlásenie starostlivo preveríme a pokiaľ zaznamenáme prvky kyberšikanovania, zasiahneme.
Modrý koník je stránka, kde si navzájom pomáhame. Kyberšikanovanie ani ďalšie nevhodné správanie na Modrom koníku nepodporujeme. Príspevky užívateľov majú byť v súlade s pravidlami a Kódexom stránky.

Všetky témy > Chcem nahlásiť nevhodný príspevok alebo správanie > správanie inej používateľky