Ku ktorému zákonu patrí tento výňatok-výklad?

gabinna1
13. jan 2010

VIete mi niekto poradiť z ktorého zákona a paragrafu je tento výklad ktorý som našla ako reakciu na splnenie podmienky 270 dní nemocenského poistenia?

Do obdobia 270 dní sa započítava:

obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (uvedené obdobie možno započítať do akéhokoľvek druhu nemocenského poistenia)

Vyvracia to tvrdenie že žena počas rodičovskej dovolenky nie je nemocensky poistená!!!

andzi
13. jan 2010

To je novela zákona č. 461/2003 Zz o sociálnom poistení

gabinna1
autor
13. jan 2010

dakujem pekne našli sme to gabika