Profesionálna rodina

Profesionálna rodinaProfesionálna rodina znamená, že obaja rodičia alebo jeden z rodičov pracuje ako zamestnanec detského domova či iného zariadenia zaradeného v sociálnom rezorte.
Profesionálny rodič vychováva deti u seba doma alebo v byte či dome poskytnutom zariadením.

Zvyčajne ide o výchovu 1-3 detí, o ktoré sa stará profesionálny rodič 24-hodín denne. V prípade, že sú profesionálnymi rodičmi obaja manželia môžu sa starať maximálne o 6 detí. Za svoju prácu dostávajú zamestnanecký plat, ako aj príspevok na výdavky na deti. Príspevky na deti sú určené podľa ich veku.

Profesionálny rodič

Profesionálnym rodičom sa môže stať každá osoba, ktorá:

V prípade záujmu o prácu profesionálneho rodiča je potrebné kontaktovať najbližší Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na oddelení sociálno-právnej ochrany a kurately či priamo detský domov.

Profesionálna rodina sa snaží zabezpečiť dieťaťu tú najlepšiu výchovu ako vie. Je však veľmi dôležité prijať dieťa s vedomím, že je v opatere len dovtedy kým sa nevráti do pôvodnej rodiny. V prípade, že návrat do pôvodnej rodiny nebude možný detský domov mu nájde pestúnsku či adoptívnu rodinu.

Význam profesionálnej rodiny

  • dieťa má možnosť vyrastať v prirodzenom rodinnom prostredí
  • rodina vytvára najlepšie prostredie pre jeho zdravý vývin
  • dieťa získava vzory rodinných rol
  • v rodine je možná výchova aj skupinky súrodencov

Súvisiace články

Viac o profesionálnej rodine na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305
  2. http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-rodiny.htm...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s profesionálnou rodinou

Máš skúsenosť s profesionálnou rodinou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť