Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Adopcia a náhradná starostlivosť

Čo je to náhradná starostlivosť?

V živote sa môžu stať rôzne udalosti, ktoré vedú k tomu, že dieťa nemôže vyrastať u svojich biologických rodičov. Proste u mamy a otca, ktorým sa narodilo.

Video: Mary je profesionálnou mamičkou. Čo to obnáša?

Aké dôvody to môžu byť?

Napríklad môžu rodičia dieťaťa zomrieť pri nejakej nehode a širšia rodina nemôže dieťa prevziať do starostlivosti. Dieťatko môže byť tiež rodičmi odložené ihneď po pôrode ako nechcené, napríklad z dôvodu závislosti rodičov na alkohole alebo drogách. Tiež sa môže stať, že je dieťa vo svojej pôvodnej rodine zanedbávané alebo týrané a preto musí zasiahnuť orgán sociálnoprávnej ochrany detí, ktorý ho pre tieto dôvody z rodiny odoberie. Každé dieťa, ktoré vyrastá mimo svoju rodinu má svoj veľký a ťažký príbeh.
Adopcia a náhradná starostlivosť

A čo je to teda náhradná starostlivosť?

Každé dieťa potrebuje mamu a otca. Deti, ktoré z vyššie popísaných dôvodov nemôžu vyrastať vo svojej biologickej rodine potrebujú mamu a otca ešte oveľa viac. Pretože sú to deti, ktoré zažili tú najväčšiu stratu a je jedno v akom veku sa táto udalosť stala, vždy zanechá dušičku dieťaťa pošramotenú. A preto vznikla tzv. náhradná rodinná starostlivosť. Ide jednoducho o to nejako tú rodinu dieťaťu nahradiť.

Ako ide teda nahradiť mamu a otca?

V súčasnej dobe má pre takéto situácie štát pripravených hneď niekoľko možných riešení, ktoré sa odvíjajú od veku a konkrétnej situácie dieťaťa (alebo detí - súrodencov).

Aké sú teda formy náhradnej rodinnej starostlivosti?

V nedávnych dobách bola najviac preferovaná tzv. kolektívna starostlivosť. To znamená, že bolo takéto dieťatko umiestnené na nejakú dobu do dojčenského ústavu alebo do detského domova1. Kde čakalo, kým sa jeho situácia nejako vyrieši a nájde sa pre neho napríklad iná rodina, v ktorej by mohlo vyrastať, alebo sa nejako zmenia podmienky v jeho biologickej rodine a bude sa tam môcť vrátiť.
Pretože sa vďaka rôznym psychologickým štúdiám zistilo, že pre už tak zranené dieťa je pobyt v ústavnom zariadení ďalšou veľkou ranou. Dieťa tu nemá tú jednu osobu - mamu, ktorá bude vnímať jeho potreby a u ktorej môže hľadať útechu.
Preto úrady v dnešnej dobe toto riešenie zvolia len v prípade, že nie je z akéhokoľvek dôvodu možnej dieťa umiestniť do tzv. osobnej starostlivosti.
Dnes teda, ak je to len trochu možné, zverí súd na návrh sociálneho pracovníka dieťa do starostlivosti tzv. pestúnom na prechodnú dobu.

Zastupujúci pestúni

Zastupujúci pestúni sú pripravení prijať dieťa v ohrození do svojej starostlivosti (domova) kedykoľvek - vo dne v noci, v týždni aj cez víkend. Je to ich práca. Väčšinou sa o tom, o aké dieťa sa búdou starať dozvedia telefonicky len niekoľko hodín alebo dní pred tým, než ho reálne prevezmú do starostlivosti.
Sú to vlastne takí "teta a ujo" na dobu, než sa situácia dieťaťa nejako vyrieši. Táto doba je obmedzená na dvanásť mesiacov odo dňa, keď týmto pestúnom súd dieťatko zveril do starostlivosti.
Rok sa možno zdá ako veľmi krátka doba, za ktorú nie je možné vyriešiť osud dieťaťa. Ale opak je pravdou a to preto, že táto obmedzená doba vlastne vytvára, pozitívny tlak na všetky zúčastnených, aby sa situácia dieťaťa opravu v tomto termíne vyriešili.

Pre prechodných pestúnov je starostlivosť o tieto zranené deti ich povolaním. Takže za toto povolanie im patrí tzv. odmena pestúna, čo je možné vnímať ako ich plat.
Následne, ak je jasné, že už sa dieťatko nemôže vrátiť do svojej biologickej rodiny, sociálna pracovníčka zvolí jednu z týchto možností:

Dlhodobá pestúnska starostlivosť

Do dlhodobej pestúnskej starostlivosti prechádzajú deti, ktoré nemožno tzv. právne uvoľniť. Čo znamená, že biologickí rodičia nechcú podpísať súhlas so zbavením rodičovských práv.
Adopcia a náhradná starostlivosť
Ak biologickí rodičia nechcú svoje dieťa právne uvoľniť - chcú stále zostať, aspoň po právnej stránke jeho rodičmi alebo by boli radi s dieťaťom v kontakte, potom možno také dieťatko umiestniť do náhradnej rodiny tzv. pestúnskej starostlivosti. Takéto dieťa sa dostane do inej rodiny ako je jeho biologická, kde môže vyrastať, až do dospelosti.
V tejto rodine dostáva dieťatko podobnú starostlivosť akoby sa v nej narodilo. Pestúni sa stanú jeho náhradnou mamou a otcom. Dieťatko od nich dostáva lásku, oblečenie, jedlo a trebárs aj vlastnú izbičku. ale nielen to. Pestúni, majú za sebou odbornú prípravu, ktorá ich pripravila na špecifické potreby týchto zranených detí.
Čo to znamená? Fungujú tiež trochu ako terapeuti a snažia sa pomôcť dieťaťu, aby sa dokázalo vyrovnať so svojou, niekedy veľmi ťažkú ​​minulosťou čo najlepšie. Tiež pomáhajú deťom pochopiť, prečo vyrastajú v náhradnej rodine a snažia sa im priblížiť ich korene. Pestúnom s tým zase pomáha ich sprevádzajúce organizácie, čo sú odborníci na potreby detí v náhradnej rodine.
Pestúni sa proste o dieťa starajú, podobne ako, keby sa im narodilo. Ale rozdiely tu sú. Napríklad v tom, že mamou a otcom so svojimi právami a povinnosťami stále zostávajú biologickí rodičia. Dieťaťu proste stále zostávajú väzby k pôvodnej biologickej rodine.

Adopcia (osvojenie)

Pokiaľ biologickí rodičia o dieťa dlhodobo neprejavujú záujem je možné ich zbaviť rodičovských práv. Čo to presne znamená? Takí rodičia sa o svoje deti nestarajú, ale ani ich nenavštevujú a nesnažia sa akokoľvek túto situáciu zmeniť. Ak tento stav trvá dlhšie ako tri mesiace je Orgán sociálno-právnej ochrany detí povinný takýchto rodičov upozorniť, že môžu byť z týchto dôvodov pozbavení rodičovských práv. Od tohto upozornenia musia následne uplynúť ešte celé tri mesiace, aby sa tak mohlo naozaj stať.
Alebo ak sami chcú rodičia dieťa právne uvoľniť je možná iná forma náhradnej rodinnej starostlivosti s názvom osvojenie.
Osvojiť alebo adoptovať 1 možno teda iba právne voľné dieťa, kde vlastne úplne zanikli väzby na pôvodnú biologickú rodinu. Nová rodina, ktorá si dieťa adoptuje - prijme ho plne do svojej rodiny. Znamená to, že dieťa má novú mamu a otca, ktorí sú potom zapísaní do jeho rodného listu tak, ako by sa im naozaj narodilo. Z hľadiska zákona sa potom na túto rodinu pozerá úplne rovnako, ako na každú inú - rodičia aj deti majú rovnaké práva a povinnosti. A väzba na pôvodnú biologickú rodinu tu úplne zaniká.

Video (CZ): O náhradnej rodinnej starostlivosti

Viac o adopcii a náhradnej starostlivosti na modrykonik.sk

Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s adopciou a náhradnou osobnou starostlivosťou

Máš skúsenosť s adopciou a náhradnou osobnou starostlivosťou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť