Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Čistička vzduchu

1 skúsenosť

Čistička vzduchu odstraňuje zo vzduchu nečistoty. V miestnosti je vďaka nej čistejší vzduch na dýchanie. Čističky vzduchu používajú rôzne spôsoby filtrácie nečistôt.

Pri kúpe prístroja je potrebné zvážiť okrem spôsobu filtrácie (na aké znečistenie daný typ pôsobí) aj účinnosť filtrácie, hlučnosť prístroja a rozlohu miestnosti, v ktorej bude čistička vzduchu umiestnená.

Čistička vzduchu

Čistička vzduchu pre alergika alebo astmatika

Vzdušné častice ako roztoče, peľ, plesne a huby spôsobujú zhoršenie alergie1 a astmy. Pre alergika, či astmatika je preto vhodné tieto častice zo vzduchu vo vnútri domácnosti eliminovať. Čistička vzduchu dokáže odfiltrovať aj tieto vzdušné alergény. Pri kúpe čističky vzduchu pre alergika je potrebné vybrať vhodný typ prístroja a dbať na jeho účinnosť. Len samotné používanie čističky vzduchu nie je dostatočné. K zmiernenie príznakov alergie, či astmy je nutné dodržiavať aj ostatné zásady v domácnosti a životnom štýle postihnutého.

Porovnanie technológií čističiek vzduchu pri likvidácií vzdušných nečistôt

Spôsob filtrácie/ Nečistota Ionizátor Airnote (Cleanaer) Generátor ozónu HEPA filtre >0,03 mikrónov HEPA filtre >0,1 mikrónov Uhlíkové filtre Termodynamická sterilizácia (Airfree)
Prach Áno Áno Nie Áno Áno Áno Nie
Ozón Nie Nie Nie Nie Nie Nie Áno
Vzdušné baktérie Nie Áno Áno Nie Nie Nie Áno
Spóry húb a plesní Nie Nie Áno Áno Nie Nie Áno
Vírusy Nie Áno Áno Nie Nie Nie Áno
Roztoče Nie Áno Nie Áno Áno Nie Áno
Peľ Nie Áno Nie Áno Áno Nie Áno
Zápach Nie Áno Áno Nie Nie Áno Nie
Alergény z dom. zvierat Nie Áno Nie Áno Áno Nie Nie

Čistička vzduchu nedokáže odstrániť pleseň v miestnosti. Vždy je potrebné odstrániť príčinu alebo zdroj tohto druhu znečistenia. Niektoré technológie dokážu znížiť množstvo plesní, húb a spôr vo vzduchu. Niektoré neúčinkujú na spôry, pretože tie sa zvyknú držať na stenách miestností a čistička ich preto neodfiltruje. Napriek tomu, aj zníženie množstva týchto škodlivých častíc v ovzduší dokáže eliminovať nežiadúce účinky na zdravie človeka.

Nákup čističky vzduchu

Pri nákupe čističku vzduchu treba zvážiť:

 • objem vzudchu, pre ktorý je čistička určená (treba vedieť rozlohu a objem miestnosti, kde bude umeistnená)
 • priechodnosť miestnosti (koľko ľudí sa v miestnosti pohybuje, ňou prejde): Pri vyššej priechodnosti je potrebné dlhšie zapnutie čističky, kým sa vzduch dokonale prečistí.
 • účel čističky vzduchu, t.j. čo chceme zo vzduchu odfiltrovať (pozri tabuľku vyššie)
 • hlučnosť prístroja

Spôsob filtrácie vzduchu

Čističky vzduchu používajú rôzne spôsoby filtrácie vzduchu. Mnohé prístroje kombinujú aj niekoľko technológií s cieľom dosiahnuť efektívnejšie čistenie:

 • elektronické čističky vzduchu:
  • ionizátor
  • čističky s elektrostatickými filtrami
  • Airnote (Cleanaer)
 • UV čističky vzduchu (čističky využívajúce ultrafialové žiarenie)
 • čističky s mechanickými filtrami (HEPA filtre, uhlíkové filtre)
 • ozónové čističky vzduchu (generátor ozónu)
 • čističky s termodynamickou sterilizáciou (TSS)

Viac o každom type čističky vzduchu nájdeš nižšie v článku.

Elektronická čistička vzduchu

Elektronická čistička vzduchu používa elektrostatickú silu na zachytenie škodlivých častíc zo vzduchu. Škodlivé častice vzduchu sa vďaka čističke nabijú. Takéto častice s nábojom alebo ióny sú priťahované časticami s opačným nábojom.

Existujú dva typy čističiek, ktoré pracujú na tomto systéme. Oba typy elektronických čističiek sa líšia tým ako častice nabíjajú a čo sa s nimi deje po nabití:

 • čističky s elektrostatickými filtrami
 • ionizátory

Špeciálnym typom elektronickej čističky vzduchu je technológia od firmy Airnote (Cleanaer).

Čističky s elektrostatickými filtrami

Čističky s elektrostatickými filtrami nabijú častice vo vnútri prístroja. Nabité častice potom prechádzajú v prístroji do ďalšej sekcie, kde sú platne s opačným nábojom. Ióny sa tak zachytia na platniach vo vnútri prístroja a do miestnosti prúdi vyčistený vzduch. Platne čističky treba pravidelne čistiť, aby zachytávanie škodlivín fungovalo.
Elektrostatická čistička vzduchu

Ionizátory

Ionizátory uvoľňujú ióny do okolitého vzduchu. Tieto ióny sa potom spoja so vzduchom prenášanými časticami. Takto nabité častice sú potom priťahované k povrchom s opačným nábojom (napr. závesmi, stenou) alebo spadnú na zem.
Ionizátory

Učinnosť elektronických čističiek vzduchu

Elektronické čističky vzduchu sú účinné pri čistení vzduchu, pretože dokážu odstrániť aj veľmi jemné častice. Účinkujú iba na pevné škodlivé častice. Nie sú efektívne pri odstraňovaní plynov a zápachu.

Niektoré elektronické čističky produkujú do ovzdušia ozón. Pri kúpe elektronickej čističky je preto vhodné overiť si množstvo produkovaného ozónu. Ozón sa skrýva aj pod názvami ako aktívny kyslík, či energizovaný kyslík. Hygienický limit je stanovený na 0,05 ppm za 8 hodín, čo zodpovedá 0,1 mg/m3. Hodinový limit je potom 0,1 ppm, tj. 0,2 mg/m3. Koncentrácia ozónu pod uvedené limity sú považované za neškodné.

Airnote (Cleanaer)

Čističky AirNote - Cleanaer ™ vypúšťajú do vzduchu mikroskopické, elektrostaticky nabité častice, nazývané Liquid-ions. Liquid-ions sú maličké a preto nepodliehajú gravitácii, ale víria sa podobne ako prach. Vďaka tomus a dostanú do všetkých častí miestnosti. Liquid-ions sa naviažu na nečistoty vo vzduchu, tie oťažejú a klesnú nadol. Potom ich treba odstrániť z exponovaných plôch - buď utrieť ako prach alebo povysávať.
Čistička vzduchu Airnote (Cleanaer)

Táto patentovaná technológia je účinná voči prachu, vzdušným baktériám, vírusom, peľu a alergénoch z domácich zvierat. Čistička nevytvára ozón.

UV čistička vzduchu

Čističky vzduchu s UV lampou sa používajú na ničenie organických škodlivín vo vzduchu, ako sú baktérie, plesne a vírusy. UV lampy využívajú poznatok, že ultrafialové žiarenie je v dostatočných dávkach smrteľné pre väčšinu živých organizmov. UV žiarenie tak nie je efektívne pri odstraňovaní pachov a plynov zo vzduchu a tiež na častice ako prach.
UV čistička vzduchu

UV čističky vzduchu môžu znížiť množstvo baktérií, plesní a niektorých vírusov. Nemajú však vplyv na spôry plesní a baktérií. Vzhľadom k tomu, že ultrafialové žiarenie neúčinkuje na spôry plesní, nebolo zaznamenané zlešenie alergických prejavov pri alergii na plesne. UV lampy sú tiež neúčinné proti časticiam, ako je prach alebo roztoče.

Efektivita UV lampy sa líši od výrobku k výrobku a je tiež potrebné si uvedomiť v akom prostredí (s akými škodlivými časticami) prístroj umiestnine. Zvyčajne je tento systém čistenia vzduchu doplnený aj o ďalší spôsob filtrácie.

Čističky vzduchu s mechanickými filtrami

Vzduch prechádza v týchto čističkách cez filtre. Tie fungujú ako mechanická pasca. Vo filtri sa zachytia škodliviny a do miestnosti prúdi vyčistený vzduch. Najčastejšie používané sú HEPA filtre a filtre s aktívnym uhlíkom.

HEPA filter

HEPA filter je spleť vlákien usporiadaných do náhodného vzoru. Sú účinné iba na pevné častice, nie plyny. Mnoho čističiek s HEPA filtrom preto výrobcovia ponúkajú v kombináciu aj s ďalšou technológiou čistenia. Kvalitné HEPA filtre sú vysoko účinné a dosahujú efektivitu 99,97% až 99,999%. HEPA filtre treba pravidelne vymieňať, minimálne raz alebo dvakrát do roka.
Čistička vzduchu s HEPA filtrom

Uhlíkové filtre

Uhlíkové filtre absorbujú prchavé látky. Aktívne uhlie je efektívne na odstránenie plynov a zápachov ako aerosóly, cigaretový dym, pachy z varenia, zápach z mačacích záchodov a pod. Aktívne uhlie má dlhú životnosť, ale len výnimočne býva použité samostatne. Zvyčajne je v čističkách vzduchu používaný spolu s HEPA filtrom.

Ozónové čističky vzduchu

Vďaka generátoru ozónu vyrábajú tieto čističky ozón. Generátorom ozónu môže byť UV lampa, výbojka na princípe studenej plazmy alebo korónová výbojka. Ozón má vysoko dezinfekčný účinok. Je účinný na vírusy, baktérie, plesne, parazity a ďalšie mikroorganizmy. Neúčinkuje ale na peľ a prach. Dokonca si poradí aj s plynmi a zápachom.

Ozón v ovzduší je vo vyšších dávkach pre človeka škodlivý. Môže spôsobovať bolesť hlavy a nevoľnosť. Dráždivo pôsobí aj na oči a dýchacie cesty. Preto môže u alergikov a astmatikov spôsobiť zhoršenie príznakov ochorenia.

Bezpečné dávky ozónu pre človeka sa ukazujú ako málo efektívne na čistenie vzduchu. Na efektívne čistenie vzduchu by bolo zrejme potrebné vyššie ako bezpečné množstvo ozónu. Vzhľadom k uvedeným škodlivým účinkom ozónu na človeka je lepšie si ozónovú čističku do domácnosti nezakupovať, obzvlášť ak žije v domácnosti alergik alebo astmatik.

Čističky vzduchu s termodynamickou sterilizáciou (TSS)

Technológia využíva tepelnú sterilizáciu pomocou keramického spaľovavieho jadra. Jadro sa zohrieva na teplotu 200° C. Vzduch prechádza keramickým jadrom prirodzeným procesom prúdenia (bez ventilátora), po ochladení je opäť vypustený do miestnosti. Termodynamická sterilizácia nie je filtrácia (nezachytáva častice vzduchu), ale ich zo vzduchu odstraňuje (spaľuje).
Čistička vzduchu s termodynamickou sterilizáciou

TSS funguje na organické častice ako baktérie, vírusy, peľ, roztoče, plesne, spóry plesní. Tiež sa udáva, že znižuje množstvo ozónu v ovzduší. Tieto čističky vzduchu neúčinkujú na pevné častice ako je prach, srsť, chlpy zvierat a absorbciu plynov a zápachu.

Uvádza sa, že technológia je účinná na 99,9% pevných častíc. Podľa Allery Consumer Review je efektivita ničenia alergénov vnútri prístroja 99,99%, v miestnosti došlo k 85%-nému zníženiu alergénov.

Značky čističiek vzduchu

3M Filtrete Aerus Airbi Air Source (Shaklee) Air-O-Swiss Aireox
Airfree Airgle Airnote (Cleanaer) Airpura Alen AllerAir
Amaircare Atmosphere Austin Air Bionaire Biotech EdenPure Blueair
Boneco CFM Coway Crane Daikin Dr. Caboodle
Filter Queen FilterStream Air Tamer Friedrich Funglan General Electric Germ Guardian
Haier Hamilton Beach Holmes Honeywell Hunter Ionic CARE
IQAir Kenmore Lanaform LG Light Air Ion Flow NeoAir
NQ Oransi Oreck Panasonic Pure Air Rabbit Air
Riccar Sharp Sinclair Sun Pure Swizz Style Tiger
Vollara Vornado Westinghouse Whirlpool Winix Zojirushi

Súvisiace články

Viac o čističke vzduchu na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. Čističky vzduchu. Vše co potřebujete vědet. Texty dostupné na: http://www.vzdy.cz/
 2. http://www.airpurifierguide.org/
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Air_purifier
 4. http://www.ebay.com/gds/Whats-the-Difference-Between-an-Air-Cleaner-and-Air-Purifier-/10000000177...
 5. http://www.epa.gov/iaq/pubs/airclean.html#Introduction
 6. http://www.proalergiky.cz/magazin/clanek/cisticky-vzduchu-a-ozon-jak-je-to-doopravdy
 7. https://web.archive.org/web/20181109055655/https://www.proalergiky.cz/eshop/cisticky-vzduchu
 8. http://www.vzdy.cz/extra/magazin/krasa/jak-funguji-a-v-cem-vam-pomohou-cisticky-vzduchu-airfree
 9. http://www.allergyconsumerreview.com/airfree-air-purifier.html#sthash.1bLaEBUa.dpbs
 10. http://www.airfree.com/
 11. http://www.ionic-care.cz/
 12. http://www.airbi.cz/
 13. https://www.honeywellpluggedin.com/air-purifiers
 14. https://web.archive.org/web/20161003092132/http://cleanaer.sk/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s čističkou vzduchu

Priemerné hodnotenie:
Máš skúsenosť s čističkou vzduchu?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
strhak
17. okt 2018

Alergia či citlivosť na prach

Pochádzam z Ladiec, kde je cementáreň. Od detstva mám problém s nádchou, kýchaním, bolesťou hlavy, atď. Nikdy mi nič lekári nezistili. Skúšal som zvlhčovače vzduchu, kvapky, výplachy morskou vodou, atď. Pobyt pri mori vždy na niekoľko mesiacov pomohol. Pred rokom som narazil na radiátorové filtre, ktoré sú antistatické a zachytávajú aj jemný veľmi nebezpečný prach. Veľa ľudí sa mi smialo a krútilo hlavou, že blbosť. Kúpil som si to v Nemecku a dal na všetky radiátory. Fakt vzduch je lepší a ráno sa budím bez plného nosa. Stačí vyskúšať iba v jednej miestnosti. Za 3 týždne počas vykurovacej sezony uvidite na vlastné oči, ako filter zošedne, čo by sme normálne dýchali.
0 poďakovaní