Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Hry pre deti

Hry pre deti pozná každé dieťa. Deti sa hrajú doma aj vonku. Existujú hry pre jednotlivcov, skupinové hry, pohybové hry pre deti, táborové hry, spoločenské hry. Za hru sa môžu považovať aj básničky, riekanky alebo rozpočítavadlá, pretože aj tými sa deti hravou formou učia novým veciam. Všetky sú rôzne zábavné a prinášajú deťom nielen radosť, ale tiež sa každou novou hrou dieťa niečo nové učí. Hry sú pre deti taktiež ideálnym prostriedkom k poznaniu rozdielu medzi prehrou a výhrou. Deti ju dokážu precítiť a spoznať, aký majú z oboch pocit.

Hry pre deti

Hry pre deti a ich vývin

Detské hry rozvíjajú detskú motoriku a obratnosť. Nútia ich hravou formou premýšľať, sústrediť sa, užívať verbálnu aj neverbálnu komunikáciu v práci. Niektoré hry pre deti v nich prebúdzajú aj určitú bojovnosť. Hry učia deti hravou formou komunikovať s ostatnými, a to ako s deťmi, tak s dospelými. Popri učení sa niečomu novému vďaka hrám dochádza k napĺňaniu potrieb dieťaťa, ktoré sú v detskom veku napĺňajú predovšetkým prostredníctvom hier. Vždy ale záleží na type hry, pretože každá hra rozvíja iné schopnosti. Hry pre deti sa líšia hlavne obsahom, formou, trvaním a sociálnym zameraním. Hra je zároveň aj jazykom detstva, dorozumievacím prostriedkom, ktorý dieťa používa k duševnému rastu i k učeniu.

Hra je pre deti špecifickou formou poznávania sveta. Práve v nej sa v značnej miere uplatňujú a rozvíjajú poznávacie procesy a ich vlastnosti. Hra dáva dieťaťu príležitosť k rozvoju poznania v niekoľkých oblastiach, ako je napr. sociálna oblasť. Tá rozvíja schopnosti socializácie a komunikácie ( jazykové zručnosti, voľné rokovania, medziľudské vzťahy, charakterové vlastnosti).

Hry pre deti teda nie sú len obyčajnou detskou kratochvíľou, ako si ešte stále niektorí myslia. Hry totiž:

 • Vyžadujú aktivitu pri rokovaní
 • Odrážajú duševné procesy ( stratégiu, logiku, riešenie problémov, kreativitu, pamäť)
 • Podporujú komunikáciu, na ktorú je už v dnešnej dobe dávaný veľký dôraz
 • Simulujú sociálne procesy (skúšajú sa nové úlohy)
 • Obohacujú životné skúsenosti
 • Rozvíjajú osobnosť
 • Je pri nich zábava

Už v minulosti sa osvedčilo staré poznáme príslovie: "Škola hrou", ktoré podčiarkuje význam hier v živote detí. Vďaka hrám si hravou formou môžu deti ďaleko viac uvedomiť a zapamätať nové veci, vedomosti a znalosti tak dlhšie a lepšie udržať v pamäti. Hra prináša tvorivú atmosféru. Deti sú pri nej šťastné, zažívajú radosti, humor a v umelo navodených problémových situáciách je hra zábavnou formou a núti problém v bezpečí vyriešiť. Deti sú si veľmi dobre vedomé toho, že to , čo počas hry robia, nie je reálne, ale len " ako že". I keď sa koľkokrát môže stať aj to, že hranica medzi hrou a realitou je v zápale hry zmazaná. V neskoršom veku sú potom ale deti lepšie pripravené na neočakávané situácie, ktoré môžu nastať a bude potrebné ich riešiť už priamo v praxi, v dennom živote.

Druhy hier pre deti

 • Pohybové hry pre deti
 • Spoločenské hry pre deti
 • Hry pre deti vonku
 • Táborové hry
 • Hry pre deti v miestnosti
 • Hry pre malé deti

Súvisiace články

Viac o hrách pre deti na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/13271/DIDAKTICKA-HRA-A-JEJI-VYZNAM-VE-VYUCOVANI.html/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s hrami pre dreti

Máš skúsenosť s hrami pre dreti?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť