Kódex blogera na Modrom koníku

Kódex bloggera
1. Neuverejňujem cudzí obsah alebo jeho časť vo vlastnom mene, ani neprekladám obsah zo zahraničných zdrojov. Výnimkou je použitie časti obsahu za účelom zapájania sa do diskusií a komentovania, prípadne pri dopĺňaní môjho vlastného textu v podobe citácie. Vtedy vždy uvediem pôvodný zdroj, odkiaľ obsah pochádza.

2. Pri publikovaní akéhokoľvek cudzieho obsahu uvádazm zdroj pôvodných (prvých) informácií. Ak nie je možné dohľadať a uviesť konkrétny článok, uvediem odkaz na hlavnú stránku média. Platí to aj v prípade zdieľania citácií a akýchkoľvek častí obsahu.

3. V prípade uvádzania pôvodného (prvého) zdroja informácií nikdy neuvediem ako zdroj slovo „internet“ ani žiadne iné všeobecné označenie. Uvediem odkaz priamo na konkrétny článok (zdroj informácií) v hypertextovom tvare tak, aby sa čitateľ mohol preklinúť na zdrojovú stránku.

4. Nezverejňujem cudzí obsah ako sú obrázky, zvukovoobrazové záznamy alebo audiovizuálne diela ani ich časti bez predošlého súhlasu držiteľa autorských práv alebo obdobných práv na ich použitie, s výnimkou Youtube videí zieľaných v krátkych správach.

5. Nepoškodzujem dobré meno iných osôb či spoločností a nezverejňujem informácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie dobrého mena. Sem spadajú neoverené, skreslené alebo nepravdivé informácie, prípadne informácie, ktoré vznikli vo vzťahu používateľa a inej osoby alebo spoločnosti a netýkajú sa tretích strán.

6. Nikdy nezverejňujem súkromnú komunikáciu s inou osobou ani texty, ktorých autor nie je známy. Pre zverejnenie súkromnej komunikácie je potrebný predošlý súhlas dotknutých osôb.

7. Nikdy neprijímam hmotný alebo finančný dar ako odmenu za zverejnenie pozitívnych alebo negatívnych skúseností s firmou, produktom alebo osobou. Ak sa tak stane, som povinná o tom informovať prevádzkovateľa stránky. Takýto obsah môže vytvárať len prevádzkovateľ stránky v rámci jeho vlastných reklamných formátov.

8. Som si vedomá, že vážne porušenia pravidiel môžu viesť k deaktivovaniu celého účtu, prípadne môže prevádzkovateľ žiadať náhradu škody spôsobenej takouto činnosťou používateľa.

Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti Kódex blogera na Modrom koníku

Máš skúsenosť Kódex blogera na Modrom koníku?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť