Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Používanie fotiek v článkoch a ich zdrojovanie

Fotografie na internete spravidla nie sú povolené na použitie do iných článkov. Po správnosti by mal každý autor fotky vytvárať sám, alebo získavať vyslovené povolenie na použitie fotografií do svojich článkov. Je tu ale niekoľko výnimiek, prípadne spôsobov, ako ich využiť, prípadne takéto fotografie nájsť.

Autorské práva
Na fotografie sa vzťahujú autorské práva. Niekedy ich spravujú samotní autori, niekedy tlačové agentúry, pre ktoré pracujú, prípadne iné druhy zastúpenia (napr. právnici). V prípade, ak je takáto fotografia použitá, môžu sa domáhať odplaty za použitie fotografií. Takáto odplata môže byť od desiatok do stoviek eur - za každú jednu fotografiu. V prípade, ak je uvedený zdroj, suma je len polovičná, resp. v prípade neuvedeného, alebo zle uvedeného zdroja je suma dvojnásobná.
Vzhľadom na veľký počet príspevkov a obmedzenia zdrojov nie je v našich silách kontrolovať úplne všetko – rovnako ako v prípade služieb ako imgur, facebook, alebo youtube, kde užívatelia zodpovedajú za obsah, ktorý do služby odovzdajú. Preto aj vy zodpovedáte za fotku, ktorú ste k článku dali.

Čo nepoužívať

 • Fotografie z tlačových agentúr, napríklad AP, AFP, Cater News Agency, TASR, SITA a iné.
 • Vo všeobecnosti ak sa na fotografii nachádza (c), je zrejmé, že táto fotografia je chránená autorským právom a autor si vyhradzuje právo.
 • Fotografie profesionálnych fotografov, ak nie je zrejmé, že dielo nevytvorili s cieľom, nech sa čo najviac šíri (napríklad v prípade virálny fotografií, koláží so vzdelávacím alebo morálnym odkazom je ich cieľom, aby boli zdieľané).
 • Fotografie z udalostí, outfity.
 • Teoreticky ani profilovky ľudí, ani čitateľov, z facebook alebo instagram profilov bez povolenia a uvedenia zdroja. Vo všebecnosti ale webové stránky facebook/instagram fotografie preberajú v prípade, ak sú uverejnené pre verejnosť, ale každopádne uvádzajú zdroje. Ak používate užívateľské fotky, uvedte ich ako zdroj fotografie (napr. pri preberaní z facebooku)

Čo môžem použiť (a ako):

 • Virálne fotografie, fotomontáže, photoshopbattles. Uviesť ideálne zdroj pre všetky fotografie zvlášť meno autorov, alebo aspoň zdroj príspevkov,
 • Fotografie vyhľadané cez google + nastavenie práv. Ideálne dopísať meno autora ako zdroj.
 • Fotografie s povolením zdieľať ich, Creative Commons licencia. Stále je nutné uviesť zdroj meno autora fotografie, ak je k dispozicii.
 • Fotografie z wikipedie, vo väčšine prípadov sú na wikipedii práve pre to, lebo majú formu licencie, kde je možné ich použitie (Práve creative Commons). Je nutné vždy ale uviesť zdroj – meno autora. Uviesť zdroj: Meno autora fotografie, pripadne wikipedia.org/meno autora.
 • Vlastné fotografie. Uviesť Zdroj: svoje meno alebo nick/Modrý koník
 • Produktové fotografie a oficiálne fotografie od distribútorov: filmové plagáty, oficiálne fotky z filmu, fotografie produktov (mobily, iné zariadenia), automobily. Uviesť distribučnú spoločnosť ako zdroj, napr. Continental Film, prípadne Zdroj: Samsung.
 • Screenshoty z videí. Uviesť zdroj: Youtube, prípadne zdroj:Youtube/menoautora
 • Ak chceš použiť fotografie nejakého autora, alebo iné diela, dá sa to jednoducho vyriešiť – napísať mu a získať povolenie na použitie diela a uverejnenie článku. Ak dostaneš povolenie, do zdroja uvedieš jeho meno, alebo meno vo formáte, v akom ho vyžaduje autor.

Uvádzanie zdroja:
Zdrojuje sa vždy meno autora fotografie, umelca. Ak nie je možné zistiť meno autora, v prípade ilustračných fotografií, prípadne historických, je možné uviesť publikáciu/stránku.
Meno autora fotografie je často dostupné po prekliknutí na zdroj článku, z ktorého čerpáš. Teda zdroj zdroja. Hľadaj pod fotografiou, v texte článku, v odkazoch.
Každá jedna fotografia na webe musí mať uvedený zdroj.

Vyššie spomenuté zdrojovanie sa týka len zdrojovania fotografií. Stále platí, že všetky články a zdroje informácií je nutné uvádzať taktiež v článkoch. Zdroj (informácií) článku a zdroj fotografií sú dve odlišné veci, ale sú rovnako dôležité.

Embedovanie
Funguje zatiaľ iba pri videách z youtubu a gifoch z giphy.com

Čo sa mi môže stať?
Ak bude v článku fotka, ktorá nespĺňa pravidlá, článok bude stopnutý až do výmeny fotky a berie sa ako nevypublikovaný, aj keby vypublikovaný už predtým bol. Prípady fakturácie použitej fotky budeme riešiť individuálne.

Tipy na free fotobanky
pexels.com
pixabay.com
unsplash.com
Dávajte však pozor, aby ste sa nepreklikli do platenej sekcie.

Pomohol ti tento článok?
 / Nie