Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Surfaktant

Surfaktant je povrchovo aktívna látka, ktorá vzniká v pľúcach zrelého novorodenca1. Je to zmes proteínov a fosfolipidov. Surfaktant znižuje povrchové napätie a zabraňuje tomu, aby alveoly v pľúcach neskolabovali na konci výdychu. Surfaktant uľahčuje rozvinutie alveolov pri prvom výdychu a rovnomerné prevzdušnenie pľúc. Alveoly sú základné štruktúry a funkčné jednotky na výmenu plynov.

Alveoly predstavujú základnú štruktúru v pľúcach, ktorá slúži na výmenu plynov. Dospelý človek má približne 300 miliónov alveol v pľúcach, zatiaľ novorodenec ich má iba 10% z celkového počtu. V treťom roku majú deti už približne 90% alveol. Alveoly sú medzi sebou oddelené väzivom a niekoľkonásobne zväčšujú povrch pľúc. Plocha povrchu pľúc sa prirovnáva k veľkosti piatim futbalovým ihriskám, veľkosť vnútornej plochy pľúc je po výdych približne 80 m2

Pľúca pri nádychu zväčšujú svoju plochu, aleveoly sa naplnia vzduchom a pri výdychu sa zmenší objem aj plocha pľúc, vzduch z alveol ide von. Surfaktant sa nachádza na vnútornej strane alveol a zabezpečuje, aby nedošlo k zlepeniu alveol na konci výdychu.

Dospelý človek má približne jeden gram surfaktantu v pľúcach.

Funkcia

 • zabraňuje kolapsu alveolov na konci výdychu
 • udržuje alveoly suché
 • reguluje veľkosť alveolov
 • zvyšuje poddajnosť pľúc- schopnosť pľúc zmeniť svoj objem
 • ochraňuje pľúca pred mikróbmi, ktoré sa dostanú do pľúc pri dýchaní
 • protizápalový a antioxidačný účinok

Zloženie

Táto látka je zložená z tukov a bielkovín.

 • fosfolipidy- tvoria až 85%,
 • špecifické proteíny- 10%, majú podiel na regulovaní surfaktantu a taktiež majú vplyv aj na imunitu.
 • tuky- 5%, cholesterol, mastné kyseliny

Hormóny ovplyvňujú do istej miery tvorbu surfaktantu. Patria tu nasledovné hormóny:

 • glukokortikoidy- najviac zasahujú do procesu tvorby tejto povrchovo aktívnej látky. Ak je plod pod určitým stresom v maternici (rôzne patologické stavy), tak sa vyplaví väčšie množstvo glukokortikoidov, ktoré urýchlia proces dozretia pľúc a pripravia tak novorodenca na život mimo maternice.
 • katecholamíny- (adrenalín), k dozretiu pľúc prispievajú najmä počas pôrodu
 • hormóny štítnej žľazy
 • androgény- mužské pohlavné hormóny- spomaľujú dozrievanie pľúc
 • estrogény- ženské pohlavné hormóny- prispievajú k rýchlejšiemu dozretiu pľúc
 • inzulín- novorodenci tehotných žien majú častejšie syndróm dychovej tiesne

Surfaktant a novorodenci

V alveoloch sú dva typy buniek, pneumocyty I. a II. typu. Surfaktant je produkovaný pneumocytmi II. typu, ktoré sú veľmi odolné pred poškodením.V 30.-32. týždni tehotenstva sa začína tvoriť surfaktant, ktorý sa nachádza aj v plodovej vode, pretože pľúca novorodenca komunikujú s okolím počas vnútromaternicového vývinu.

U predčasne narodených detí sa surfaktant nestihol vytvoriť, preto majú novorodenci problémy s dýchaním. Pľúca sú vtedy tuhé a je v nich tekutina, ktorá taktiež sťažuje dýchanie.

Nezrelý1 novorodenec nemá štrukturálne a funkčne dostatočne zrelé pľúcne tkanivo. Pľúcne alveoly nie sú vystlané epitelovou výstelkou, ktorú tvoria bunky - pneumocyty I.typu. V pľúcnych alveoloch nie sú prítomné ani pneumocyty II. typu produkujúce surfaktant.

Energetické nároky zrelého novorodenca so zrelým pľúcnym tkanivom, so zrelými pneumocytmi II.typu produkujúcimi v dostatočnom množstve surfaktant, na dýchanie sú nepomerne menšie než u nezrelého novorodenca. Nezrelý novorodenec musí preto na dýchanie vyvinúť mimoriadne úsilie, aby prekonal ťažko sa rozpínajúce pľúca.

Deficit pľúcneho surfaktatnu z akýchkoľvek príčin vedie k závažnému zlyhaniu dýchania, ktoré je u nezrelých detí známe pod názvom Syndróm dychovej tiesne (RDS). RDS postihuje 90% predčasne narodených detí a je to jedna z hlavných príčin mortality a morbidity nezrelých detí.

Surfaktant u novorodencov sa môže poškodiť aj pri vdýchnutí mekónia (prvej stolice novorodenca) do pľúc ešte počas vnútromaternicového vývinu. Najprv sú prítomné prejavy zapchatia dýchacích ciest a neskôr prejavy ako pri IRDS. K poškodeniu stačí len veľmi malé množstvo mekónia.

Surfaktant u starších detí a dospelých

U novorodencov sa syndróm dychovej tiesne označuje ako IRDS (infant- detský), zatiaľ čo u starších detí a dospelých sa označuje ako ARDS (adult- dospelý). Surfaktant sa môže poškodiť pri rôznych ochoreniach pľúc, napr. pri zápaloch. Výskumníci zistili, že dlhodobý vplyv cigaretového dymu poškodzuje pľúca a zabraňuje tvorbe surfaktantu.
Vdychovanie rôznych látok ako napr. azbest alebo kremík alebo dym z výfukov poškodzuje tvorbu tejto zlúčeniny.

Terapia

Liečba pri nedostatku tejto tekutiny v pľúcach sa rozlišuje podľa toho či ide o primárny alebo sekundárny nedostatok surfaktantu:

 • primárny nedostatok- pľúca nemajú ešte vytvorený surfaktant (predčasne narodené deti)
 • sekundárny nedostatok- pľúca mali vytvorenú túto zlúčeninu, ale došlo k jej poškodeniu, napr. pri vdychovaní škodlivých látok alebo pri zápale

Primáry nedostatok surfaktantu sa lieči podaním exogénneho surfaktantu endotracheálnou trubicou. U extrémne nezrelých novorodencov sa podá ihneď po pôrode do ešte nevzdušných pľúc.

Odpoveď na liečbu surfaktantom ovplyvňuje:

 • prenatálna aplikácia kortikosteroidov,
 • načasovanie a veľkosť úvodnej dávky,
 • správne vedenie ventilačnej liečby.

Pri sekundárnom nedostatku sa najprv musí vyliečiť príčina ochorenia, ktorá viedla k poškodeniu. Podanie surfaktantu sa podáva až vtedy, ak sa nezlepší funkcia pľúc po liečbe.

Podávané surfaktanty môžu byť prírodné alebo umelé. Prírodné sa získavajú z pľúc zvierat alebo z plodovej vody tehotných žien. Umelé (syntetické) sa vyrábajú umelo a obsahujú len niektoré zložky surfaktantu. Liečba surfaktantom má minimálne vedľajšie účinky.
Pľúca začnú vstrebávať surfaktant po jeho podaní, lekár indikuje ako často sa bude podávať.

Medzi ďalšie ochorenia, pri ktorých je poškodený surfaktant patrí:

 • zápal pľúc (pneumónia)- pri zápale pľúc sa v liečbe uprednostňujú antibiotiká, podanie surfaktantu sa používa málo, pretože je to drahšie, indikuje sa v prípade ťažkého poškodenia pľúc.
 • astma bronchiale
 • chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)- príčinou tohto ochorenia je fajčenie a cigaretový dym
 • cystická fibróza
 • chronická bronchitída

Syndróm respiračnej tiesne

Syndróm respiračnej tiesne je porucha dýchania predčasne narodených novorodencoch, kedy sú alveoly v pľúcach zatvorené, pretože v pľúcach chýba povrchovo aktívna látka- surfaktant. Novorodenci majú vážne problémy s dýchaním. Bez liečby sa môže poškodiť mozog, dokonca môže nastať smrť.

Diagnóza sa stanoví na základe klinických prejavov a a RTG pľúc. Pľúca sú stuhnuté, bez vzduchu. Novorodenci majú nízke hladiny kyslíka v krvi a modrasté zafarbenie kože.
Riziko syndrómu dychovej tiesne sa znižuje, ak sa lekárom podarí zabrániť predčasnému pôrodu aspoň do doby, pokiaľ sa nevytvorí surfaktant. Ak sa to nepodarí tak už pri prvých známkach predčasného pôrodu sa rodičke podajú kortikosteroidy, aby aspoň z časti dozreli pľúca. Najlepšie je ak sa kortikosteroidy podávajú 48 hodín pred pôrodom.

Novorodencom s miernym syndrómom dychovej tiesne pri terapii stačí často iba kyslík. Kyslík sa podáva cez nosné okuliare alebo cez masku. Ak ide o ťažšiu formu RDS vtedy sa musí podať surfaktant priamo do pľúc pomocou kanyly zavedenej do pľúc.

Viac o surfaktante na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. Cudzie slová: http://www.cudzieslova.sk/hladanie/surfaktant
 2. ADC číselník: http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/detail/curosurf-120-mg-4890.html
 3. http://e15.cz/
 4. http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki2/?p=834
 5. http://casopis.vesmir.cz/clanek/plucny-surfaktant
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_surfactant
 7. http://www.merckmanuals.com/home/childrens_health_issues/problems_in_newborns/respiratory_distres...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti so surfaktantom

Máš skúsenosť so surfaktantom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť