Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Predčasne narodené deti

Predčasne narodené deti (tiež predčasniatka, nedonosené deti, nezrelí novorodeneci) sa narodili pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. Donosené dieťa sa narodí v 38. až 42. týždni tehotenstva.

Nedonosené dieťatko nie je obvykle plne pripravené na svet mimo maminho bruška. Niektoré jeho životne dôležité orgány sú nezrelé a nefungujú optimálne. Niektoré nemusia byť pripravené na svoju činnosť vôbec. Dieťatko je potrebné na predčasný pôrod pripraviť už v maternici a pokiaľ je to možné, aspoň čiastočne urýchliť dozrievanie jeho orgánov a to predovšetkým pľúc.


Video: Predčasne narodené deti: Ich záchrana musí mať zmysel

Rozhovor so zástupkyňou prednostu neonatologickej kliniky UN Martin, Doc. MUDr. Katarínou Maťašovou, PhD.

V rozhovore so zástupkyňou prednostu neonatologickej kliniky UN Martin, Doc. MUDr. Katarínou Maťašovou, PhD. nájdete odpovede na tieto otázky:

 • 00:00 Úvod a predstavenie hosťa.
 • 0:50 Aké deti považujeme za predčasne narodené?
 • 1:12 Príprava na predčasný pôrod.
 • 2:22 Starostlivosť o predčasne narodené deti tesne po pôrode.
 • 3:18 Ďalšia starostlivosť o predčasniatka - novorodenecká JISka.
 • 5:13 Akým tempom postupuje vývoj predčasne narodených detí? Dôležitá je hlavne trpezlivosť.
 • 6:38 Výživa predčasne narodených detí
 • 9:46 Kedy môže ísť predčasne narodené dieťatko z nemocnice domov?
 • 11:18 Prognóza predčasne narodených detí. Aká bývala v minulosti a aká je dnes?
 • 12:04 OZ Malíček - organizácia na podporu rodičov predčasne narodených detí.
 • 13:41 Rady a odporúčania na záver.

YouTube Modrý koník

Nevynechajte ďalšie zaujímavé video rozhovory s odborníkmi na YouTube kanály Modrého koníka:


🎞️ Starostlivosť o nedonosené deti: Správna výživa, rehabilitácie, tvorba imunity.


🎞️ Fyzioterapeut: VYVÍJA SA po narodení vaše DIEŤA SPRÁVNE?


Ak je predčasný pôrod nevyhnutný, mala by byť rodička prevezená do perinatologického centra. Po pôrode a stabilizácii v pôrodnej sále sú deti prijaté na novorodeneckú JIS, kde je o nich postarané špecializovaným tímom lekárov a sestier.

Dôležité je, aby sa dieťatko narodilo v špecializovanom centre, ktoré má personálne obsadenie aj prístrojové vybavenie a podmienky na to, aby dokázalo dieťaťu poskytnúť najlepšiu možnú starostlivosť.

Existujú údaje, ktoré uvádzajú, že prognóza predčasne narodených detičiek, ktoré sú extrémne nezrelé, je omnoho lepšia ak sa narodili v špecializovanom centre, v porovnaní s tými, ktoré tam boli prevezené po pôrode. Po narodení v centre sa o dieťa stará špecializovaný tím a navyše, prevoz dieťatka v maternici maminy je oveľa šetrnejší, ako prevezenie dieťaťa v transportnom inkubátore v sanitke po narodení.

Šance a riziká predčasne narodených detí

Ak sa vám narodilo predčasniatko je dobré vedieť, že nie ste sami. Každý rok sa ich na svete narodí takmer 13 miliónov. Predstavuje to asi 10% zo všetkých narodených detí. Najviac predčasných pôrodov je v Afrike - 11,9%. Európa sa naopak drží na najnižšej priečke. Len 6,2% detí je predčasne narodených.
Predčasne narodené deti

Od 24. týždňa tehotenstva má dnes dieťa u nás veľkú šancu, že prežije. Je to vďaka intenzívnej lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti. 24. týždeň je u nás považovaný za hranicu životaschopnosti, kedy má dieťa reálnu šancu na plnohodnotný život. Od 28. týždňa sú šance na prežitie až 95%. Čím skôr sa dieťa narodí, tým vyššie je riziko úmrtia aj trvalých následkov. Z veľkej väčšiny predčasne narodených detí však vyrastú zdraví jedinci.

Deti, ktoré sa narodili medzi 32. a 37. týždňom tehotenstva, dobehnú veľmi rýchlo donosené deti a čoskoro sa od nich nelíšia. Deti, ktoré prišli na svet medzi 28. a 31. týždňom tehotenstva sú vo vývine často pozadu oproti donoseným deťom, ale nakoniec ich vo väčšine prípadov dobehnú. Extrémne nedonosené deti sa v optimálnom prípade vyrovnajú svojim rovesníkom do dvoch rokov.

Starostlivosť o prečasne narodené deti

Starostlivosť v pôrodnej sále

Starostlivosť o predčasne narodené dieťa po narodení sa začína hneď v pôrodnej sále. Tam je hlavnou úlohou lekárov dieťatko stabilizovať, vytvoriť mu ideálne podmienky na adaptáciu po narodení. Pomáhajú mu pri dýchaní, prípadne podporia krvný obeh.. Musia to urobiť maximálne šetrne, aby deťom neublížili. Šetrnou stabilizáciou im vytvárajú optimálne podmienky pre ďalší vývoj a rast.

Starostlivost na novorodeneckej JIS-ke

Starostlivosť potom pokračuje na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde okrem toho, že má dieťa inkubátor, prístroje, infúzne hadičky, ktorými dostáva výživu, potrebuje predovšetkým vyškolený personál. Neonatologická sestra zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť o novorodenca, vrátane polohovania, podávania liekov, udržovania ventilačných okruhov. Má na starosti veľké množstvo nevyhnutných detailných úkonov. Lekár, neonatológ, riadi priebeh liečby, indikuje lieky, pripravuje rozpis infúznej výživy, prispôsobuje nastavenie umelej pľúcnej ventilácie zdravotnému stavu dieťaťa, vykonáva potrebné diagnostické alebo liečebné výkony.

Veľkou oporou pre predčasne narodené dieťatko sú samozrejme rodičia. Rešpektuje sa koncept tzv. bazálnej stimulácie, kedy sa lekári a sestry snažia dieťaťu nahradiť všetky podmienky, o ktoré predčasným narodením prišlo. Deti sú zabalené, sú uhniezdené, aby si udržiavali takú polohu, ako mali v maternici. Je prítomná snaha nahradiť deťom aj iné podnety, ktoré mali, takže sa využíva klokankovanie, ktoré je veľmi obľúbené detičkami, tak aj mamičkami, či oteckami.

Pri komplexnej starostlivosti nie je cieľom len záchrana života dieťaťa, ale aj to, aby tá záchrana mala zmysel, aby dieťatko dokázalo v budúcnosti žiť plnohodnotný život.

Pokroky predčasne narodeného dieťaťa

Nedonosené dieťatko sa na svojej životnej ceste môže stretnúť s veľkým množstvom komplikácií. Náhle zmeny v živote predčasne narodených detičiek bývajú zvyčajne negatívne. Rodičia sa musia pripraviť na to, že to bude dlhá cesta, na ktorej sa dá napredovať len veľmi pomalými krokmi. Postupne sa dá napríklad znižovať úroveň pomoci pri dýchaní, dieťatko dostane dostatočný objem mliečnej výživy, že lekári môžu ukončiť výživu infúznu, a podobne.

Rodičia musia byť veľmi trpezliví, nič nie je možné uponáhľať. Keď bol raz vývoj v maternici naprogramovaný na 40. týždňov a dieťa sa narodí v 24. týždni, doba do prepustenia bude minimálne 14 – 15 týždňov.

Výživa predčasne narodeného dieťaťa

Výživa predčasne narodených detí je nesmierne dôležitá. Obsahuje všetky hlavné substráty a živiny na to, aby dieťatko mohlo rásť a správne sa vyvíjať. Lekári sa snažia výživu zabezpečiť tak, aby dieťatko po narodení rástlo približne rovnakým spôsobom ako by rástlo v maternici. Je známe, že dieťa v II. tretine tehotnosti rastie rýchlo. Preto v tomto období potrebuje veľké množstvá živín, predovšetkým bielkovín, ktoré sú podstatné aj pre normálny rast mozgu.

Výživa pomocou infúzií

Hneď po narodení sa výživa podáva pomocou infúzií, prostredníctvom ktorých dieťatko dostáva zmes všetkých živín, ktoré potrebuje.

Mliečna výživa

Zároveň popri infúziách lekári bezprostredne po narodení začínajú výživu mliekom, najlepšie materským. Nezrelé dieťatko pre nezrelosť mozgu ešte nemá vyvinutý sací reflex, nedokáže skombinovať sanie s prehĺtaním, dieťatko teda dostáva mliečko sondou do žalúdka. Samozrejme je uprednostňované mlieko vlastnej matky. Najlepšou a optimálnou výživou je nepasterizované, natívne, materské mlieko. Druhá alternatíva, ktorú odporúča literatúra, je darcovské ženské mlieko z mliečnej banky. Treťou alternatívou je mlieko so špeciálnou formulou pripravenou pre nedonosené deti.

Objem mliečka sa postupne zvyšuje, zároveň, úmerne tomu sa znižuje objem podávaných infúznych roztokov. Potreba živín u veľmi nezrelého dieťatka je vysoká, objem materského mlieka, ktoré dieťa vypije nedokáže túto vysokú potrebu živín pokryť, preto je potrebné materské mlieko špeciálne upravovať. Existujú špeciálne prípravky, ktorými sa materské mlieko obohatí predovšetkým o bielkoviny, veľmi potrebný vápnik, či fosfor.
Infúzna výživa sa ukončuje vtedy, keď celkový objem mliečnej výživy, ktorú dieťatko dostáva, je okolo 120 ml na 1 kg jeho váhy.

Kedy je dieťa prepustené z nemocnice domov?

Otázka, kedy bude dieťatko prepustené domov je veľmi častá. Rodičia často vnímajú svoje dieťatko len ako zmenšeninu donoseného dieťatka a myslia si, že dieťa potrebuje len narásť a pribrať na hmotnosti. Dieťa však potrebuje skôr dozrieť. Potrebuje sa pripraviť na to, aby dokázalo zvládať svoj život bez problémov v prostredí mimo maternice. Zvyčajne to nestihne skôr, ako bol plánovaný termín pôrodu. A tak deti zvyčajne odchádzajú z nemocnice v tom období, ako sa mali narodiť. To je moment, kedy si dieťatko dokáže udržať telesnú teplotu v postieľke bez toho, aby potrebovalo nejaký ďalší zdroj tepla, dieťa dokáže skoordinovať sanie s prehĺtaním, dokáže sa najesť.

Aké sú prognózy predčasne narodených detí?

Prognóza predčasne narodených detí závisí predovšetkým od ich gestačného veku, teda od týždňa tehotnosti, v ktorom sa narodili. V prognóze predčasne narodených detí sa zaznamenal v neonatológii obrovský pokrok. Pred 50 rokmi sa uvádzalo, že 90% z detí s pôrodnou váhou do 1 500 g zomieralo. V súčasnosti je tento pomer opačný. Viac ako 90% detí s váhou do 1 500 g prežíva a veľká väčšina z nich bez vážnejších trvalých následkov.

Predčasne narodené deti

Podpora pre rodiny predčasne narodených detí

Vzájomná pomoc rodičov predčasne narodených detí je pre rodiny veľmi dôležitá. Predčasný pôrod prináša pre rodiny veľmi stresujúcu situáciu. Radosť, ktorá je zvyčajne spájaná s narodením dieťatka sa razom zmení na obrovský stres, strach a neistotu z každého ďalšieho dňa, z toho, čo bude nasledovať. Existujú organizácie rodičov predčasne narodených detí, ktoré majú za úlohu zabezpečiť podporu pre takéto rodiny. Na Slovensku je to OZ Malíček.

Klasifikácia predčasne narodených detí

Predčasne narodené deti môžeme rozdeliť podľa týždňa tehotenstva. Má významnú výpovednú hodnotu o ich prognóze. Hovorí o stupni nezrelosti jednotlivých orgánov dieťaťa a teda aj o pravdepodobnosti typu potrebnej starostlivosti.

Predčasne narodené deti podľa týždňa tehotnosti

Stupeň nezrelosti Dosiahnutý gestačný týždeň
Ľahká nezrelosť 36.–37. týždeň tehotnosti
Stredná nezrelosť 32.–35. týždeň tehotnosti
Ťažká nezrelosť 28.–31. týždeň tehotenstva
Extrémna nezrelosť pod 28. týždeň tehotenstva

Problémy nedonosených detí

Predčasne narodené deti

 • Problémy s dýchaním - kvôli nedostatočnému vývinu pľúc postihuje výraznejšie veľmi nezrelých novorodencov 1 do 28 týždňa, ktorí dýchajú pomocou prístrojov.
 • Problémy s udržaním telesnej teploty - k jej udržaniu pomáhajú dieťaťu inkubátory alebo metóda klokankovania. Dĺžka pobytu dieťaťa v inkubátore je závislá na viacerých faktoroch. Vyhrievané lôžko tvorí prechodnú stanicu medzi inkubátorom a detskou postieľkou.
 • Problémy s výživou a dojčením11 - deti sú zo začiatku živené hlavne infúziou do žily, neskôr sa prechádza na kŕmenie materským mliekom alternatívnymi metódami a na dojčenie z prsníka - viac v článku Dojčenie predčasne narodených detí.
 • Nízka ochrana pred infekciami - na posilnenie imunitného systému dieťaťa je dobré ho kŕmiť materským mliekom a dbať na zvýšenú, až úzkostlivú hygienu.

Nedonosené deti je možné dať matke do náručia - tzv. klokankovanie.

Nedonosené deti a lekári

Predčasne narodené deti vyžadujú po prepustení z nemocnice pravidelné kontroly a podrobné sledovanie ich vývinu. Časom sa väčšina predčasne narodených detí vyrovná svojim vrstovníkom.

Deti počas prvého roku svojho života navštevujú pravidelne neurológa, cvičia a rehabilitujú. U niektorých detí je potrebná aj pravidelná kontrola zraku a sluchu.

Korigovaný vek

Korigovaný vek dieťaťa sa hodnotí podľa pôvodného termínu pôrodu7 a nie podľa dátumu narodenia predčasne narodeného dieťaťa (napríklad keď sa dieťa narodí o 2 mesiace skôr, je v 4 mesiacoch života hodnotené korigovaným vekom ako by malo len 2 mesiace).

Oblečenie pre nedonosené deti

Oblečenie pre nedonosené deti je možné kúpiť v špecializovaných obchodoch už od veľkosti 38. Bežne už býva veľkosť 50 a vyššie.

Dojčenie nedonosených detí

Pozri samostatný článok: Dojčenie predčasne narodených detí


Text po odbornej stránke skontrolovala:
MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
zástupkyňa prednostu Neonatologickej kliniky UNM Martin

Viac o predčasne narodenom dieťati na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.babyfirst.com/
 2. http://rodina-deti.doktorka.cz/co-kdyz-se-mi-narodi-nedonosene-dite/
 3. http://www.maminka.cz/clanek/deti-a-materstvi/nedonosenych-deti-pribyva-vyzaduji-zvlastni-peci
 4. http://www.familienplanung.de/index.php?id=fruehgeborenes-chancen-risiken
 5. https://web.archive.org/web/20151121003149/http://www.nasmalicek.sk/2012/10/27/predcasne-narodene...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s predčasne narodeným dieťaťom

Máš skúsenosť s predčasne narodeným dieťaťom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť
waqix  11. máj 2018

Epilepsia

Syn sa narodil 35tt+1 reálneho-gestačného veku, v nemocnici mu všade do papierov uviedli 36tt. Teraz má 2roky a 4mesiace. Chodiť začal až v 16 mesiacoch. Po druhom roku mal 1x epileptický záchvat a 1x nábeh na druhý, mal kŕče, ale po aplikovaní lieku už k záchvatu nedošlo. Po magnetickej rezonancii zistili nedovyvinuté tkanivo v časti mozgu. Po pôrode sa robí USG mozgu. Po prvýkrát sa im tam niečo nezdalo, tak sme mali kontrolu o 3mes. - myslím. A už bola vraj fontanela uzavretá, tak to nebolo možné vidieť. Bábätko bolo celkovo tiché, tak sme mali podozrenie na poškodenie sluchu. V 23mes. sme boli na vyšetrenie sluchu, tak je to ok. Mám staršie dieťa 36+4tt narodený skutočný vek, a to dieťa je úplne úplne iné a aj šikovnejšie. No ale podľa učiteliek v prvej materskej škôlke je kandidát na poradňu psychológa. Vie sa obliecť, ale chce, aby sme ho obliekli my, bojí sa piť z pohára, lebo sa pri učení veľakrát zakuckal, lyžičku nevie ešte pekne uchopiť, ale dokáže jesť polievku bez vylievania. Kaká vo svojich 4r a 3mes. len do plienky, do nočníka sa mu to podarilo raz, na wc nevie tlačiť. S deťmi sa nechce veľmi hrať, v druhej škôlke ho bije jedno dievčatko a v tej prvej za ním chodil stále jeden chlapec, ktorý keď som ho do škôlky priviedla možno tretí krát, toho môjho chytil čelom k sebe za obe ruky a išiel mu dávať akoby jazýčkovú pusu, vážne sa k nemu pritiahol a k lícu mu vyplazoval jazyk a vydával nechutné zvuky, a také dieťa je vraj úplne normálne. Ale tak možno vie ísť perfejne na wc a aj jesť a piť. Musím sa ešte k tej škôlke vyjadriť, že sama riaditeľka povedala, že je teraz dosť detí chorých, a že je to dobre.. Ako naozaj to bolo v tom zmysle... Ako nebudem ďalej rozpisovať, práca s deťmi je náročná, mám dve.. Ale veľa žien má náročnejšie zamestnania a menej peňazí, ako tie konkrétne učiteľky, ktoré sa hrajú na herečky a sťažujú sa, aké to je náročné. Ešte sa mi smiali, či syn chodí do osobitnej a potom sa opravila, že súkromnej. Pritom syn v 18 mes. hoci nerozprával vety, slov pár, poznal všetky písmená v abecede, až na 2-3.
Teší ma, že nevieme čítať myšlienky, lebo by som asi permanentne bľula na záchode, ako by mi bolo z mnohých ľudí zle.
Inak, je rozdiel, ak sa matka môže naplno venovať dieťatu. A deti, čo majú mladších súrodencov vystrájajú naozaj trošku viac, lebo žiarlia. Tu u nás vidím 3 také rodinky.
Nemám hyperaktívne deti, len skôr narodené, len o trošku, cca mesiac. Treba na ne preto, aj o trošku viac trpezlivosti. Tak, toľko k epilepsii :)... Nie som dokonalá, možnože ani dobrá matka, ale snažím sa byť tak dobrá, ako len dokážem.
Gestačný vek nie je ten reálny. A dohľadala som aj pre svoj pokoj v duši posledné menštruácie, prepočítala týždne, tak som sa zrejme pomýlila o dva týždne. No aj tak je to na hranici, druhý syn by mal spadať pod predčasne narodené. Moje krsniatko je narodené ale o mesiac skôr, a bral len vitamíny Esprico. Tiež ho bolo všade a ukričaný, teraz je ale už všetko ok.. Tak možno nie všetko má na svedomí skorší termín ich príchodu na svet, dieťa predsa ovplyvňuje veľa faktorov. No ale mozog je vesmír sám o sebe. A ľudia tiež ;)
3 poďakovania