Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Detská mozgová obrna

Detská mozgová obrna (tiež DMO, cerebrálna paréza ) je termínom pre poruchu motorických funkcií, ktoré sa zjavia vo včasnom veku a sú charakterizované zmenou svalového nap]tia. To sa prejavuje neschopnosťou udržiavať normálnu polohu a uskutočňovať prirodzené pohyby. Motorické prejavy ( napr. abnormálne zvýšenie svalového napätia - tzv. spasticita, narušená koordinácia, mimovoľné pohyby alebo ich kombinácia ) bývajú často sprevádzané zmenami psychiky, reči, zraku, sluchu, epilepsiou, sekundárnymi muskuloskeletálnymi problémami.

Detská mozgová obrna vzniká na podklade poškodenia mozgu dieťaťa, ktoré vzniklo pred pôrodom, počas pôrodu alebo hneď po pôrode. Poškodí sa tak funkcia mozgu, ktorá sa prejaví zhoršeným vnímaním, narušením motoriky a komunikácie, môžu sa objaviť epileptické kŕče.

Výskyt

Počet postihnutých detí s DMO sa pohybuje od 2-3 na 1000 živonarodených detí. Viac ako polovica ťažko postihnutých detí pochádza s vysoko rizikovej skupiny nedonosených detí s pôrodnou hmotnosťou pod 1500g.

Príčina

Existuje mnoho príčin, ktoré sú zodpovedné za vznik detskej mozgovej obrny.

 • Prenatálne príčiny (pred pôrodom)
  • infekcie počas tehotenstva- toxoplazmóza, rubeola, HIV, herpetická infekcia. Infekcie všeobecne vedú k predčasným pôrodom.
  • vývojové anomálie mozgu
  • poruchy štítnej u žľazy u matky počas tehotenstva
  • nedostatočný rast plodu v maternici- vzniká najmä pri vysokom krvnom tlaku u matky alebo pri nedostatočnej výžive matky, tým pádom nie sú v tele matky živiny potrebné pre vyvíjajúci sa plod.
  • intoxikácie plodu- nadmerné pitie alkoholu u matky, užívanie drog
  • krvácanie do mozgu- do mozgu najčastejšie krvácajú deti, ktoré sa predčasne narodia, pretože ich mozog nemá dostatočne vyvinuté mechanizmy, ktoré ochránia mozog pri strese.
  • hypoxicko-ischemické postihnutie mozgu- je najčastejšou príčinou detskej mozgovej obrny v dnešnej dobe. Hypoxické poškodenie je vlastne nedostatok kyslíka pre plod v maternici. Nedostatok kyslíka spôsobí, že tkanivá plodu nemajú kyslík, ktorý je pre nich životne dôležitý. Mozog je najcitlivejší na nedostatok kyslíka a preto je ako prvý poškodený mozog, vzniká teda ischémia, čiže mozog sa poškodí tak, že sa už nedá opraviť toto poškodenie.
 • Perinatálne príčiny (počas pôrodu)
  • dlhotrvajúci pôrod s koncom panvovým
  • asfyxia novorodenca
  • zápal plodových obalov na konci tehotenstva
 • Postnatálne príčiny (po pôrode)
  • vrodené ochorenie srdca, ktorého prejavom je nedostatočné zásobenie krvi mozgom
  • intoxikácie
  • zápaly mozgových blán, infekcie

Prejavy

Počiatočné klinické prejavy mozgovej obrny sa formujú v prvom roku života. Jednotlivé príznaky sa postupne hromadia, až kým si ich nevšimnú rodičia, alebo lekár. Ich včasná diagnostika a skorá adekvátna korekcia má rozhodujúci význam pre predchádzanie ťažkých porúch pohybu, reči a psychiky v nasledujúcich etapách vývoja.

 • oneskorenie motorického vývoja v prvom roku života- postihnuté môžu byť iba nohy, alebo nohy a jedna končatina alebo obidve ruky a obidve končatiny
 • nadmerné alebo slabé svalové napätie
 • poruchy rastu, neprospievanie
 • poruchy hybnosti
 • epilepsia
 • nadmerné slinenie
 • poruchy reči, oneskorený vývin reči

Komplikácie

Detská mozgová obrna ovplyvňuje viacero orgánov v organizme. Pre pacientov s DMO je veľmi dôležité udržiavať správnu telesnú hmotnosť a výživu, s vysokým príjmom vápnika, pretože u týchto detí je vyššie riziko skorého nástupu osteoporózy.

 • Tráviace a nutričné problémy
  • neprospievanie dieťaťa kvôli problémom s prehĺtaním- niekedy je potrebné zaviesť sondu na príjem potravy cez ústa až do žalúdka alebo sa robí vývod, ktorý sa robí zo žalúdka priamo von cez kožu.
  • gastroezofageálny reflux
  • zápcha
  • vysoký výskyt zubných kazov
 • Dýchacie problémy
  • zvýšene riziko vzniku častých zápalov pľúc
  • astma
  • zápal priedušiek- bronchiolitída
 • Neurologické komplikácie
  • epilepsia
  • strata sluchu
  • zhoršovanie zraku
 • Psychologické komplikácie
  • mentálna retardácia
  • poruchy učenia
  • zvýšený výskyt depresie

Formy detskej mozgovej obrny

Detská mozgová obrna sa rozdeľuje na dve veľké skupiny:

 • spastická forma- svaly majú stále zvýšené napätie
 • nespastická forma- svaly majú znížené svalové napätie, sú ochabnuté

Diagnostika

Vzhľadom k tomu, že plný klinický obraz DMO sa vyvinie zväčša až po niekoľkých mesiacoch, je pomerne náročné stanoviť diagnózu hneď po narodení. To je prakticky možné len pri veľmi ťažkých formách mozgového a telesného postihnutia, v ostatných prípadoch je nevyhnutné dynamicky sledovať vývoj dieťaťa. Avšak podozrenie na riziko rozvoja DMO môžeme vysloviť už v prvých týždňoch života dieťaťa a to na základe podrobného rozboru psychomotorického vývoja, neurologickým vyšetrením, polohovými testami, ultrasonografiou mozgu a pod. Preto deti zo skupiny „rizikových detí" je potrebné kontrolovať každé 2-3 týždne a kriticky hodnotiť existujúce poruchy.

Diagnóza sa stanoví na základe :

 • klinických prejavov
 • magnetickej rezonancia mozgu
 • skríning psychomotorického vývoja v ambulancii detského lekára pri preventívnych prehliadkách. Lekár vyšetruje všetky reflexy dieťaťa, ich prítomnosť.

Liečba

Základným krokom v liečbe detskej mozgovej obrny je rehabilitácia. Dieťa sa rehabilituje už v prvom roku života. Najčastejšie sa používa Vojtova metóda. S dieťaťom by sa malo cvičiť približne 5x denne. Ak sa nebude cvičiť s dieťaťom hneď od začiatku, hrozí, že dieťa bude mať trvalé následky. Vo vyššom veku dieťaťa sa cviky prispôsobujú na základe postihnutých svalov a od formy detskej mozgovej obrny.

V liečbe sa využívajú aj lieky, tie ktoré uvoľňujú zvýšené napätie svalov, napr. baklofén alebo benzodiazepíny a lieky, ktorými sa lieči epilepsia. Pacienti, ktorí majú nezvládnuteľné svalové napätie, musia navštíviť ortopéda, ktorý zhodnotí klinický stav dieťaťa. Ortopéd môže indikovať operáciu alebo predpíše dieťaťu pomocné prostriedky- ortézy chrbtice, ortopedické topánky a iné pomôcky.

Chirurgická liečba sa zameriava na svaly a šľachy- ich predĺženie alebo skrátenie. Dieťa však musí byť na operačný výkon dostatočne vyspelé a po operácii musí spolupracovať.

Deti s DMO vyžadujú zvyčajne spoluprácu nasledovných odborníkov: detský lekár, neurológ, rehabilitačný lekár, fyzioterapeut, psychológ, logopéd a sociálny pracovník.

Prognóza

Prognóza závisí od typu DMO, od postihnutia končatín a samozrejme od rozsahu poškodenia mozgu. Pacienti s detskou mozgovou obrnou sú sledovaný u odborníkov celý život a rehabilitovať musia po celý život.

"Varovné" príznaky je potrebné analyzovať z nasledujúcich aspektov

 • či sa prejavujú odchýlky pri opakovaných prehliadkach trvale
 • či majú patologický charakter alebo môžu byť hodnotené ako variant individuálneho vývoja
 • či časom narastá deficit vzniknutých vývojových zmien, alebo naopak, či je tendencia k zmenšovaniu a vytrácaniu pozorovaných zmien.

(N.V.Jalymova: Raná diagnostika DMO)

Externé linky

Použité zdroje

 1. N.V.Jalymova: Raná diagnostika DMO, dostupné
 2. http://www.solen.sk/pdf/f03e1a142514ae3820b7903b81cc16f8.pdf
 3. http://www.solen.sk/pdf/f03e1a142514ae3820b7903b81cc16f8.pdf
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s detskou mozgovou obrnou

Máš skúsenosť s detskou mozgovou obrnou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť