Dyskalkúlia

KalkulačkaDyskalkúlia sú ťažkosti pri osvojovaní si a aplikácii matematických operácii, postupov. Je viac druhov tejto poruchy, avšak vo všeobecnosti dieťa s dyskalkúliou môže mať problémy hlavne s chápaním matematických pojmov a pri chápaní a aplikácii matematických operácii, teda do vyšších ročníkov si počíta na prstoch pri rátaní, ľahšie príklady rieši spamäti a keď pamäť zlyhá, spraví banálnu chybu. Dieťa má problém s číselným radom, mýli si menšie a väčšie čísla, ťažkosti pri volení správnej matematickej operácie, problém pri písaním diktovaných číslic jednomiestnych aj viacmiestnych, ťažkosti pri rysovaní, rozoznávaní geometrických tvarov.

Viac o dyskalkúlii na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. http://www.zzz.sk/?clanok=2298)

Hodnotenia a skúsenosti s dyskalkúliou

Máš skúsenosť s dyskalkúliou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť

Tehotenský newsletter

Každý týždeň dostaneš najdôležitejšie info do e-mailu

Nepoznáš týždeň tehotenstva? Vypočítaj si ho v Tehotenskej kalkulačke