Gestačné trofoblastické choroby

Gestačné trofoblastické choroby predstavujú skupinu ochorení, ktoré súvisia s tehotenstvom a na ich vzniku sa podieľa neprimeraný rast trofoblastu. Z buniek trofoblastu sa neskôr vyvinie placenta a taktiež tieto bunky poskytujú výživu pre vyvíjajúce sa embryo. Trofoblast je teda vrstva, ktorá obklopuje embryo, jeho najdôležitejšou úlohou je zabezpečiť uhniezdenie vajíčka do steny maternice a následne ho vyživovať.

Ochorenie postihuje ženy v reprodukčnom (fertilnom) veku. Spoločným znakom gestačných trofoblastických ochorení je tvorba hCG, tzv. choriového gonadotropínu. Hladina hCG sa preto používa v diagnostike týchto ochorení, ako aj pri sledovaní priebehu ochorenia a pri odpovedi na liečbu.

Delenie

 • nenádorové ochorenia:
  • mola hydatidsoa
 • nádorové ochorenia:
  • choriokarcinóm
  • trofoblastový tumor (nádor)- placentárny alebo epiteloidný

Mola hydatidosa

Prejavuje sa vznikom hroznovitých útvarov mieste v maternici, kde sa vytvára placenta. V maternici tak rastie hmota opuchnutých choriových klkov. Tieto klky rastú v trsoch, ktoré sa podobajú na strapce hrozna. Takáto gravidita sa označuje ako molárne tehotenstvo. Tehotenstvo nie je životaschopné a končí sa spontánnym potratom.
Viac informácii v článku Mola hydatidosa

Choriokarcinóm

Choriokarcinóm predstavuje zhubný nádor z buniek trofoblastu. 50% prípadov predchádza kompletná mola, v 25% normálne tehotenstvo končiace pôrodom a v 25% tehotenstvo, ktoré končí potratom. Choriokarcinóm sa zriedkavo objavuje po mimomaternicovom tehotenstve.

Prejavy:

 • nepravidelné krvácanie z maternice počas reprodukčného obdobia
 • vzniká s odstupom 1 mesiaca až dvoch rokov od predchádzajúceho tehotenstva
 • hladiny hCG sú vždy vysoké
 • nádor vytvára metastázy, ktoré sú najčastejšie v pľúcach, mozgu a pošve
 • prejavy prítomnosti metastáz sú často prvým prejavom nádoru (krvácanie od mozgu, vykašliavanie krvi)

Pri vyšetrení sa nádor zobrazí ako prekrvácané ložisko v maternici tmavočervenej farby. Diagnóza sa určí na základe histologického vyšetrenia

Liečba

Choriokarcinóm bol prvým nádorom s metastázami, ktorý bol vyliečený chemoterapiou. Prognóza je veľmi dobrá a u väčšiny žien je možné zachovať plodnosť. Odstránenie maternice sa robí vo veľmi zriedkavých prípadoch.

Placentárny trofoblastový tumor

Ide o veľmi zriedkavý a vzácny nádor, ktorý vzniká z buniek trofoblastu. Vzniká v mieste, kde sa placenta vnorí do maternice.

Prejavy

 • ženy v reprodukčnom veku
 • nepravidelné krvácanie z pošvy, prejavy imitujú spontánny potrat
 • hladiny hCG sú nízke a nevzbudzujú podozrenie na malignitu

Nádor sa správa zvyčajne nezhubne, u 15% prípadov je popisované agresívne nádorové správanie s tvorbou metastáz. Nádor vytvára ohraničené uzly, ktoré sú vrastené v stene maternice.

Diagnostika gestačných trofoblastických ochorení

Jedným zo základných vyšetrení je sonografické vyšetrenie maternice, kedy je častým nálezom chýbanie plodu v maternici, maternica je pritom zväčšená a je vyplnená abnormálnym tkanivom. Ďalším krokom je urobenie kyretáže maternice, ide vlastne o diagnostický a terapeutický výkon. Diagnostický výkon v tom zmysle, že sa odoberie vzorka a pošle sa na histologický rozbor, aby sa presne určil typ nádoru.

Taktiež sa vyšetruje hladina spomínaného hCG, ktorá sa sleduje počas celého priebehu ochorenia. Keďže nádor vytvára metastázy, je potrebné urobiť RTG hrudníka, CT hrudníka, brucha a mozgu, pátra sa po metastázach.

Štádia nádoru:

Trofoblastické nádory majú svoje štádia, podľa štádia nádoru sa následne zvolí najvhodnejší typ chemoterapie.

Štádium I nádor je lokalizovaný iba v maternici
Štádium II nádor je v maternici, vo vaječínkoch a vojcovodoch
Štádium III metastázy do pľúc
Štádium IV metastázy v pľúcach a v mozgu

Použité zdroje

 1. https://web.archive.org/web/20160602005241/http://atlases.muni.cz/atlases/feto/atl_cz/main+fetopa...
 2. http://www.solen.sk/pdf/1b1c2ae3c25862d4cabf57c9afb3e1b0.pdf
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s gestačnými trofoblastickými ochoreniami

Máš skúsenosť s gestačnými trofoblastickými ochoreniami?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť