Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Lieky

LiekyLiek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. (§ 2 odsek 7 zákona č. 362/2011 Z.z ).

Liečivo (tiež liečivá látka, účinná látka) je látka, ktorá sa používa na ochranu alebo obnovu zdravia, na miernenie chorobných príznakov alebo na rozpoznanie choroby. Liečivo je účinná zložka lieku.

Pomocná látka je ľubovoľná zložka lieku iná ako liečivo, ktorá je prítomná v lieku, alebo použitá na výrobu alebo prípravu lieku.
Pomocná látka nemá terapeutický účinok, ale má funkciu nosiča, resp. zložiek nosiča alebo liečiva a dáva lieku vlastnosti, ako je napr. stabilita, biofarmaceutický profil, vzhľad a znášanlivosť pre pacienta.

Lieková forma

Lieková forma je charakteristika lieku. Opisuje jeho tvar a vnútornú štruktúru a pomáha zabezpečiť presné dávkovanie a užívanie lieku tým najľahším spôsobom.
Medzi bežné liekové formy patria: tablety, kapsuly, sirup,krém, masť, lotión (omývadlo), čapíky, ušné kvapky, očné kvapky, nosové kvapky

Bezpečné používanie liekov

Predpísaný liek nevyvoláva automaticky prospešnú odpoveď. Na to, aby liečba bola čo najúspešnejšia, sa musí užívať tak, ako to odporúča lekár alebo výrobca. Zistilo sa, že dvaja z piatich pacientov, ktorým bol liek predpísaný, ho neužívajú správne, ak ho vôbec užívajú. Dôvodom je neschopnosť porozumieť inštrukciám, strach z nežiaducich reakcií, nedostatok motivácie, čo sa často prejavuje pri vymiznutí príznakov.

Nové lieky väčšinou začínajú ako lieky na recept. Hlavným dôvodom je, že sa predpokladá, že nie sú dostatočne klinicky vyskúšané, nie sú známe ich prípadné negatívne účinky, a teda nemôžu sa považovať za dosť bezpečné a voľne sa predávať. Ich podávanie musí predpísať lekár, a ten by tiež mal sledovať reakcie pacienta. Po určitej dobe je možné liek zaradiť k bezpečným a preradiť ho do kategórie voľnopredajných. Na Slovensku je v súčasnosti z počtu 44 606 ŠÚKL- kódov hromadne vyrábaných liekov 2082 ks voľnopredajných (4,7%).

Lieky na predpis

Lieky na predpis sú tie, pri ktorých nie je možné na príbalovom návode poskytnúť všetky informácie o ich bezpečnom užívaní bez lekárskeho dozoru.

Voľnopredajné lieky

Sem patria najmä lieky proti:

 • bolesti
 • prechladnutiu, chrípke, alergii a zápal dutín nosných, ušných, krčných
 • sirup proti kašľu
 • antihistaminiká
 • diuretiká
 • laxatíva
 • myorelaxanciá
 • odvykacie nikotínové lieky

Každý, i voľno predajný liek, môže mať pre človeka nejaký vedľajší účinok. A tak pred tým, než prehltnete ľubovoľný voľno predajný liek, sa poraďte s odborníkom. Pozorne si prečítajte aj text na obale a príbalový leták lieku. Inštrukcie o nežiaducich účinkoch, dávkovaní a ďalších upozorneniach sú totiž mimoriadne dôležité.

Generické lieky (generiká)

Za generické lieky (generiká) sa pokladajú lieky, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

 • do farmakoterapie sú uvedené po uplynutí času ochrany duševného vlastníctva originálneho lieku
 • majú kvalitatívne i kvantitatívne zhodný obsah liečiva, pričom sa môžu odlišovať obsahom pomocných látok
 • ich lieková forma je zhodná, resp. podobná (tablety, tobolky...)
 • sú preukázateľne biologicky ekvivalentné po stránke bezpečnosti i účinnosti.

Keby sa generický liek vyrobil tak, ako sa má, priniesol by úsporu financií pacientovi a aj štátu. Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že generická preskripcia by mohla ušetriť asi 4% z nákladov na lieky a asi 13% z doplatkov pacientov. Bohužiaľ, prax ukazuje, že podobne ako u iných komodít i tu existujú prípady, kedy výrobca nakupuje suroviny od necertifikovaného dodávateľa.

Uchovávanie liekov

Väčšinu liekov je potrebné uchovávať v suchu a chrániť pred priamym slnečným žiarením. Nie je preto vhodné uchovávať lieky v kúpeľňovej skrinke, pretože vlhkosť a teplo ich môže zmeniť. Niektoré lieky ako napr. vakcíny a masti musia byť v chlade. Mal by vás na to upozorniť lekárnik pri vydávaní lieku.
Po skončení doby použiteľnosti, ktorá je uvedená na obale, často liek neúčinkuje. Niektorý starý liek môže byť dokonca aj škodlivý. Ak sa chcete vyvarovať konzumovaniu takéhoto lieku, je treba pravidelne kontrolovať svoji lekárničku a vytriediť z nej staré lieky. Staré lieky je vhodné vrátiť do lekárne, nie odhodiť do odpadkového koša.

Externé linky

Použité zdroje

 1. Štátny ústav pre kontrolu liečiv: http://www.sukl.sk/
 2. https://web.archive.org/web/20190123045434/http://www.liekinfo.sk/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s liekmi

Máš skúsenosť s liekmi?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť