Resuscitácia detí

Resuscitácia detí - definícia resuscitácie

 • je to súbor postupov k docieleniu čo najrýchlejšej obnovy dostatočného spontánneho obehu okysličenej krvi v organizme pri jeho zástave
 • podpora či nahradenie základných životných funkcií - dýchanie, krvný obeh, druhotné vedomie
 • resuscitácia je poskytovaná postihnutému na mieste vzniku náhlej, život ohrozujúce príhody, kedy sú vážne ohrozené životne dôležité funkcie.

Resuscitácia detí je odlišná od resuscitácie dospelých. U detí je predovšetkým iný štartovný bod:

 • u dospelých je najčastejšou príčinou zástava srdca
 • u detí je najčastejšou príčinou zástava dychu s následnou zástavou obehu

Kategórie v súvislosti s kardiopulmonálnu resuscitáciou

 • Novorodenec po pôrode - Resuscitácia novorodenca
 • Dieťa - od doby krátko po pôrode až po nástup puberty - Resuscitácia dieťaťa
 • Dospelý - od nástupu puberty - Resuscitácia dospelého

Najčastejšie príčiny zástavy dychu u detí

 • Obštrukcia dýchacích ciest - cudzie teleso, opuch
 • Bezvedomie - po úraze hlavy, po otrave
 • Utopenie

Postup kardiopulmonálnej resuscitácie detí

 • Zabezpečiť bezpečnosť dieťaťa aj záchrancu
 • Zistiť stav vedomia: oslovenie, uštipnutie do ušného laloku
 • Ak nereaguje, tak hlasno voláme o pomoc a súčasne otvárame dýchacie cesty záklonom hlavy ( tlakom na čelo ) a vytiahnutie brady nahor ( obr.1 ) , inak tiež nazývaný Esmarchov hmat. V prípade dvoch záchrancov jeden začne resuscitáciu, druhý volá rýchlu záchrannú službu . V prípade jedného záchrancu, začne resuscitovať minimálne po dobu 1 minúty a potom volá rýchlu záchrannú službu .
 • Kontrola dýchanie - pohľadom - zdvíhanie hrudnej steny ; počúvaním - dýchacích " zvukov " nad ústami a nosom ; pocitom - prúd vydychovaného vzduchu na tvári . 10 sekúnd na rozhodnutie .
 • Ak dieťa dýcha, uložíme ho do stabilizovanej polohy ( na boku , obr.2 ). Ak nedýcha, odstránime cudzie teleso, zahájime dýchanie z úst do úst alebo z úst do nosa. Vdýchneme 5 úvodných vdychov ( obr. 3 ) a sledujeme dvíhanie hrudnej steny . Ak sa hrudnej stena nedvíha, ide pravdepodobne o upchatie dýchacích ciest hlbšie v dýchacích cestách. Dojčatá položíme bruškom na predlaktí s hlavičkou nižšie ako hrudník a dáme 5 úderov hranou dlane medzi lopatky ( obr.4 ) alebo 5 prudkých stlačení hrudnej kosti .

U starších detí môžeme použiť aj tzv. Heimlichov manéver ( obr.5 ) .

 • Kontrola obehu - hmatáme pulz u dojčaťa na vnútornej strane ramena a u dieťaťa na krku .
 • Ak je prítomný pulz , pokračujeme v umelom dýchaní z úst do úst alebo do úst a nosa. Ak nie je pulz prítomný, zahájime nepriamu masáž srdca .
 • U dojčaťa masírujeme 2 prsty hrudnú kosť v jej dolnej polovici ( obr.6 ) , do hĺbky cca 4cm , rýchlosťou 2 stlačenia za sekundu , pri jednom záchrancovia po 30 stlačeniach vykonáme 2 vdychy - 30:2 , pri dvoch záchrancovia po 15 stlačeniach 2 vdychy - 15:2 .

U staršieho dieťaťa stláčame dolnú polovicu hrudnej kosti hranou dlane s natiahnutými prstami a lakte ( obr.7 ) do hĺbky cca 5 cm , rýchlosťou 2 stlačenia za sekundu. Pri jednom záchrancovia po 30 stlačeniach vykonáme 2 vdychy - 30:2 , pri dvoch záchrancov po 15 stlačeniach 2 vdychy - 15:2 .

 • Pokračujeme kým nie je resuscitácia úspešná - začne dýchať , hmatateľný pulz , pohyb , alebo kým nedorazí kvalifikovaná pomoc , alebo kým nie je záchranca vyčerpaný .

Súvisiace články

Použité zdroje

 1. Pediatrie pro praxi
 2. Resuscitace u dětí – nová doporučení 2010 Blažek
 3. Neodkladna resuscitace deti

Obr.1

Obr. 2

Obr.3

Obr.4

Obr.5

Obr.6

Obr.7

Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s resuscitáciou detí

Máš skúsenosť s resuscitáciou detí?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť