Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Zápal mozgových blán

Zápal mozgových blán po lat. meningitis je infekčné ochorenie, mäkkých obalov mozgu a miechy, ktoré najčastejšie spôsobujú baktérie a vírusy. Bakteriálny zápal mozgových blán sa vyskytuje zriedkavejšie, ale vždy je život ohrozujúci. Vírusový zápal mozgových blán sa vyskytuje častejšie a nie je tak závažný ako baktériový.

Obaly mozgu

Mozog je pokrytý mozgovými obalmi, tieto obaly pokrývajú aj miechu. Dura mater je vonkajší obal, nazýva sa aj tvrdá plena, je to pevná blana, v ktorej sa nachádzajú žily.
Arachnoidea (pavúčnica) je stredná vrstva, ktorá je bez ciev. Tretia, vnútorná vrstva sa nazýva pia mater (cievantka), ktorá priamo pokrýva mozog.

Meningeálne príznaky

Meningeálne príznaky sú prejavy, ktoré sa objavia pri dráždení mozgových obalov.

 • opozícia šije- pacient predkloní hlavu a bradou sa snaží dotknúť hrudníka, tento pohyb je u zdravých ľudí nebolestivý, pri meningitíde spôsobuje pacientom výraznú bolesť
 • Kernigov príznak- pacient pri tomto vyšetrení leží na chrbte s vystretými nohami, lekár mu zdvihne nohy a ak má zápal mozgových blán, tak pacient pociťuje bolesť v driekovej oblasti chrbtice.
 • Brudzinského príznak- pri pasívnom predklone hlavy dopredu, pacient začne krčiť dolné končatiny
 • Amosov príznak- lekár prikáže pacientovi, aby si sadol. Pacient pri meningitíde si sadá tak, že horné končatiny dáva pri sadaní dozadu.

Baktériový zápal mozgových blán

Epidemiológia

60% všetkých prípadov meningitíd sa vyskytuje najčastejšie v detskom veku, a to najmä do dvoch rokov života. U dospelých sa vyskytuje zriedkavo, ale po päťdesiatke opäť stúpa riziko získania meningitídy.

Príčina baktériového zápalu mozgových blán

Hlavní pôvodcovia bakteriálnej meningitídy sú meningokoky, pneumokoky a hemofily. Tieto baktérie spôsobujú väčšinou infekcie horných dýchacích ciest.

Novorodenci do 6 týždňov života sú ohrození streptokokmi, ktorí patria do tzv. skupiny B. Po siedmom týždni života sú deti ohrozené najmä nasledovnými baktériami: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae a Streptococcus pneumoniae.

U novorodencoch a dojčiat vzniká zápal mozgových blán pri sepse alebo prítomnosti baktérii v krvi. Meningitída u malých detí vzniká zvyčajne na podklade prestupu infekcie z nosohltanu na mozgové blany, zápal môže ďalej vzniknúť prestupom infekcie zo stredného ucha alebo pri otvorených poraneniach mozgu.

Prejavy

 • Prejavy u novorodencov
  • platí pravidlo, že čím mladšie dieťa, tak tým sú prejavy u dieťaťa nešpecifickejšie
  • prvým prejavom je zmena dýchania, dieťaťu sa horšie dýcha
  • bledosť kože
  • silný plač
  • vracanie
  • dehydratácia
  • kŕče celého tela
  • zvýšená citlivosť na dotyk
 • Prejavy u detí po prvom roku
  • horúčka
  • bolesti hlavy
  • stuhnutie šije
  • zvracanie
  • porucha vedomia a kŕče

Komplikácie

K vážnej komplikácii patrí prechod infekcie na mozog, čo má za následok:

 • vznik hydrocefalu
 • uzatvorenie ciev v mozgu
 • vznik krvných zrazenín
 • oneskorený psychomotorický vývin až mentálna retardácia
 • poškodenie sluchu
 • epilepsia
 • obrna nervov

Diagnostika

 • klinické prejavy
 • prítomnosť meningeálnych prejavov
 • lumbálna punkcia- vo vzorke sa sleduje počet bielkovín, farba, vzhľad, a dôkaz baktérie
 • krvné odbery- zápalová aktivita, prítomnosť baktérií

Liečba

 • liečba sa začína vždy podaním antibiotík, podáva sa aj viacero kombinácii antibiotík, dĺžka liečby antibiotikami u novorodencov trvá minimálne 14 dní
 • podporná liečba- lieky proti horúčke, zabezpečenie dostatočnej hydratácie dieťaťa, pokoj na lôžku

Prevencia

Proti baktériovej meningitíde sa dá zaočkovať, očkuje sa proti hemofilom a pneumokokom. Očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

Prognóza

Zápal mozgových blán spôsobený pneumokokmi má najhoršiu prognózu, úmrtnosť je okolo 6-20%. Meningitídy spôsobené hemofilmi majú úmrtnosť okolo 5% a meningokokové zápaly mozgových blán 1-4%.

Vírusový zápal mozgových blán

Epidemiológia

Najčastejšie sa vyskytuje v neskoršom detskom veku a v adolescencii.

Príčina

Infekciu spôsobujú vírusy , najčastejšie sú to echovírusy, enterovírusy, adenovírusy a parainfluenzae vírusy.

Prejavy

Ochorenie začína náhle z plného zdravia, je sprevádzané horúčkou, zvracaním, silnými bolesťami hlavy a meningitickými známkami. Priebeh väčšinou nie je závažný.

Diagnostika

 • klinické prejavy
 • prítomnosť meningeálnych prejavov
 • lumbálna punkcia- dôkaz vírusového antigénu, prítomnosť a počet buniek
 • krvné testy

Liečba

Liečba vírusového zápalu mozgových blán je symptomatická, to znamená, že sa liečia prejavy ochorenia. Antibiotiká nie sú potrebné, pretože ide o vírusovú infekciu. Dieťaťu sa zabezpečí dostatočný prísun tekutín, pokoj na lôžku. Prognóza tejto infekcie je veľmi dobrá, po prekonaní nie sú väčšinou žiadne trvalé následky.

Použité zdroje

 1. A. C. Muntau, Pediatrie. Praha: Grada Publishing, 2009
 2. http://primar.sme.sk/c/4117232/bakterialny-zapal-mozgovych-blan-meningitida.html
 3. http://kidshealth.org/parent/infections/lung/meningitis.html
 4. http://www.uvzsr.sk/kalendar/
 5. http://www.webmd.com/children/vaccines/meningitis-symptoms-warning-signs
 6. http://www.zdravie.sk/clanok/30622/neurologicke-vysetrenie
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti so zápalom mozgových blán

Máš skúsenosť so zápalom mozgových blán?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť