Je lepšie dať dieťa na adopciu, alebo podstúpiť utajený pôrod?

Zodpovedané
11. apr 2022

Dobrý deň,

doma mám dieťa a čakám ďalšie. Chcela by som ísť na utajený pôrod, alebo dať dieťatko na adopciu.

Čo je v tomto prípade lepšie?

Aké mám práva?

V tejto situácii a v týchto časoch je to v mojom prípade dosť komplikované nechať si ďalšie dieťatko.

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

ďakujem, že ste sa na nás s dôverou obrátili.

Pýtate sa na adopciu a utajený pôrod, a to ktorá z týchto možnosti je pre Vás lepšia a aké máte práva. To, pre ktorú možnosť sa rozhodnete je len na Vás. Ja Vám môžem dať len základné informácie o obidvoch formách riešenia.

Pri obidvoch možnostiach stačí, keď budete situáciu riešiť tesne pred pôrodom, respektíve v deň pôrodu. Každé gynekologicko - pôrodnícke oddelenie má vyčlenený personál - sociálnu sestru, ktorej pred pôrodom oznámite, že chcete dať dieťa na adopciu/utajený pôrod. V obidvoch prípadoch podávate žiadosť, ktorú vypíšete pred pôrodom. Nemocnica nebude skúmať dôvody Vášho rozhodnutia.

Rozdiel medzi utajeným pôrodom a adopciou je ten, že údaje o rodičoch sú pri utajenom pôrode utajené. Dieťa sa nikdy nedozvie, kto boli jeho biologickí rodičia. Kdežto, pri adopcií sa základné informácie o rodičoch zaznamenávajú.

V obidvoch prípadoch sa Vaša hospitalizácia v nemocnici bude končiť zvyčajne 24 - 48 hodín po pôrode, ak to bude umožňovať Váš zdravotný stav. Po pôrode dieťa neuvidíte, nebudete sa oň starať, ani ho dojčiť.

Vaše práva spojené s týmito možnosťami riešenia sú nasledovné. Máte právo vybrať si akúkoľvek nemocnicu, v ktorej chcete rodiť. Máte právo na anonymitu a neuvádzanie dôvodov, prečo ste sa rozhodli pre jednu z foriem riešenia. Taktiež, či už pri adopcii alebo utajenom pôrode máte 6 týždňov od pôrodu na to, aby ste svoje rozhodnutie zmenili.

Aj keď sa rozhodnete po pôrode dieťaťa vzdať, počas tehotenstva máte nárok na nemocenskú dávku – tehotenské, ktorá sa za stanovených podmienok vypláca od 13.t.t. Taktiež Vám pri splnení stanovených podmienok vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho, príp. ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Obdobie nároku na materské bude trvať 14 týždňov a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu. V tomto prípade však musíte upovedomiť sociálnu poisťovňu o tom, že sa o dieťa nestaráte a dali ho na adopciu/utajený pôrod.

Nepíšete bližšie o Vašej situácii a dôvodoch, ktoré Vás vedú k adopcii či utajenému pôrodu. Existuje u Vás aj možnosť, že by ste si dieťa nechali? Ak áno, za akých podmienok? Pýtam sa preto, lebo existujú viaceré organizácie, ktoré Vám vedia bezplatne pomôcť po finančnej, materiálnej, sociálnej či právnej stránke. Ak by ste sa o Vašej situácií chceli viac porozprávať a hľadať také možnosti, aby ste si dieťa mohli predsa len nechať vo Vašej starostlivosti, odporúčam Vám kontaktovať tieto organizácie.

Prajem Vám veľa síl do nasledujúcich dni.

S pozdravom,

Anna.