Budem mať nárok vybrať si zvyšok maximálnej podpory v nezamestnanosti?

Zodpovedané
4. máj 2023

Dobrý deň,

v polovici novembra 2022 som skončila pracovný pomer po RD, zaevidovala som sa na úrade práce a poberala som maximálnu podporu v nezamestnanosti.

1.1.2023 som sa zamestnala v novej práci.

Ak by som do 2 rokov dala v terajšej práci výpoveď, mám nárok si vybrať zvyšok maximálnej podpory v nezamestnanosti?

Pred zamestnaním sa som vyčerpala iba mesiac a pol.

Ďakujem

Dobrý deň,

nevyčerpanú dávku v nezamestnanosti si môžete dočerpať do dvoch rokov. Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov.

§ 105 Zákon o sociálnom poistení
(3) Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.


S prianím pekného dňa,
Lenka