Musím pred výpoveďou najskôr vrátiť stabilizačný príspevok?

Zodpovedané
12. jún 2023

Dobrý deň,

chcem podať výpoveď.

Budem musieť najskôr vrátiť stabilizačný príspevok?

Môžem sa s nemocnicou dohodnúť na splátkach?

Ďakujem

Dobrý deň,

podľa § 102at ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z., zdravotnícky zamestnanec musí splniť aj podmienku:

  • Zotrvať v pracovnom pomere u toho istého poskytovateľa v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu a ods. 4 písm. a) až g) zákona č. 578/2004 Z. z. po dobu troch rokov od uzatvorenia dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku. Zdravotnícky pracovník je povinný vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku za podmienok ustanovených v dohode o poskytnutí stabilizačného príspevku.


Pozrite si presné znenie Vašej dohody, mali by ste to mať v nej uvedené. Či sa dá vrátenie dohodnúť na splátky, to neviem. Ale lehota je 30 dní, v niektorých prípadoch ihneď k ukončeniu pracovného pomeru. Skúste pozrieť v zmluve.


S prianím pekného dňa,
Lenka