Zamestnávateľ chce, aby som odišla z práce. Som povinná vrátiť stabilizačný príspevok?

Zodpovedané
19. apr 2024

Dobrý deň,

zamestnávateľ chce, aby som odišla z práce. Mám podať výpoveď dohodou. Neurobila som žiadny priestupok, len sme si ľudsky nesadli.

Som povinná vrátiť stabilizačný príspevok?

Ďakujem

Dobrý deň,

áno, podľa § 102at ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z., zdravotnícky zamestnanec musí splniť aj podmienku:

  • Zotrvať v pracovnom pomere u toho istého poskytovateľa v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu a ods. 4 písm. a) až g) zákona č. 578/2004 Z. z. po dobu troch rokov od uzatvorenia dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku. Zdravotnícky pracovník je povinný vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku za podmienok ustanovených v dohode o poskytnutí stabilizačného príspevku.

S prianím pekného dňa,
Lenka