Ako riešiť problémové dedičstvo po 25 rokoch?

Zodpovedané
25. máj 2023

Dobrý deň,

momentálne riešime situáciu, ktorá rozbíja celú rodinu.

25 rokov dozadu moja prababka urobila závet, kde boli 4 dediči. Dvaja mali po štvrť, moja babka mala polovicu a štvrtý sa úplne všetkého vzdal. V dedičstve sú všetky podpisy, že sa zriekajú nároku na vyplácanie. Dnes, keď sa z pozemkov o cca 10 rokov majú stať tieto role stavebnými pozemkami, tak sa rozhodol jeden z dedičov, ktorý sa vzdal nároku na vyplácanie, aby mu bola vyplatená budúca cena stavebných pozemkov. A to s tým, že sa dopíše dodatok a všetko sa rozdelí medzi 5 dedičov (ďalších už vnúčat). Čiže nechce vyplatiť len svoju štvrť, ale celý celok. A ešte žijúceho priameho dediča vylúčiť, pretože sa nerozprávajú. Vyhrážajú sa dodatkami a právnikmi.

Ako máme riešiť túto situáciu?

Ďakujem

Dobrý deň,

na základe popisu skutkových okolností nedokážem na Vašu otázku jednoznačne odpovedať. Ak sa už podľa dotknutého závetu riadne dedilo, dotyčný dedič už zrejme nebude mať na nič nárok.

Ak sa z tohto závetu ešte nededilo, bude potrebné posúdiť, či je závet v tejto časti platný alebo nie. Ak sú dedičmi deti poručiteľa, tak plnoleté dieťa musí dostať minimálne polovicu svojho zákonného podielu.

Obávam sa, že vzdanie sa dedičstva spred 25 rokov by bolo v tomto prípade irelevantné, keďže by šlo o vzdanie sa budúcich práv. To slovenské právo nepripúšťa.

Ak máte záujem o detailnejšie posúdenie celej záležitosti, kontaktujte ma prosím e-mailom.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk