Existuje povinnosť starať sa o svojho rodiča?

Zodpovedané
20. máj 2023

Dobrý deň,

mám otca po ťažkej mozgovej príhode. Ostal úplne ležiaci, treba ho prebaľovať, kŕmiť, kúpať. Teda komplet starostlivosť.

Mám ešte troch súrodencov, ale reálne sa o otca starám len ja. Prídu pomocť maximálne raz do týždňa. Ja tam trávim celé dni, pretože ho nechcem dať dožiť do ústavu. Nemám na to srdce.

Už to trvá rok a pol a už nevládzem. Chcela by som opatrovateľku. Súrodenci sa však nechcú podieľať na jej zaplatení. Financie nie sú problém u nikoho, chcú sa ho len zbaviť a dať do ústavu.

Existuje nejaká povinnosť starať sa o svojho rodiča?

Celkovo aj plienky a lieky ma už dnes stoja nemalé peniaze a na nič mi neprispievajú.

Poradili by ste mi niečo?

Ďakujem

Dobrý deň,

vo všeobecnosti platí, že:

1. Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to rodičia potrebujú.

2. A každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.

Ak ste toho názoru, že Vaši súrodenci si svoje vyživovacie povinnosti neplnia tak, ako by ich plniť mali, môžete požiadať súd, aby im plnenie vyživovacej povinnosti uložil súdnym rozhodnutím.

Alternatívne (ak vlastní otec majetok väčšej hodnoty), môžete tento majetok speňažiť a použiť na úhradu opatrovateľky. Prípadne súrodencom pohroziť, že v prípade otcovej smrti budete namietať ich dedičskú nespôsobilosť, ak dobrovoľne nezačnú prispievať na otcove potreby.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk