Musím dať po rozvode polovicu našetreného daňového bonusu bývalému manželovi?

Zodpovedané
31. jan 2024

Dobrý deň,

som po rozvode a pri vysporiadaní BSM chce bývalý manžel rozdeliť aj mnou nasporený daňový bonus a rodinné prídavky, ktoré som odkladala našim deťom mesačne na účet. Deti boli zverené do mojej osobnej starostlivosti. Muž sa s nimi stretáva.

Je mojou povinnosťou dať mu polovicu z našetrenej sumy pri vysporiadaní?

On na tom trvá.

Ďakujem

Dobrý deň,

spoločné úspory vo všeobecnosti patria do BSM, čiže by v rámci vyporiadania tieto mali byť rozdelené medzi manželov po rozvode.

Do úvahy prichádzajú viaceré výnimky, napr:

  • úspory, ktoré manželia ešte počas manželstva darovali deťom, do BSM nepatria, alebo
  • podiel jedného z manželov na spoločnom majetku môže byť primerane znížený, ak sa preukáže, že sa tento manžel o zabezpečenie a udržanie istej časti majetku nezaslúžil (resp. ak sa preukáže, že so spoločným majetkom nakladal nehospodárne).


Ak sa však manželua na vyporiadaní nedohodnú, pri vyporiadaní súdnou cestou bude rozhodujúce, čo jednotliví exmanželia v rámci súdneho konania preukážu.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk