Som povinná dať polovicu daňového bonusu môjmu ex, keď máme určenú striedavú starostlivosť?

Zodpovedané
7. júl 2023

Dobrý deň,

s bývalým manželom máme striedavú starostlivosť. Sociálne príspevky na deti poberám ja (60 eur/dieťa) a daňový bonus si doteraz uplatňoval bývalý manžel. Keďže nastala zmena v daňovom bonuse a on je SZČO s nízkym príjmom, tak mi navrhol, aby som si bonus uplatnila ja. Teda s tým, že mu mám polovicu vyplatiť. Budem ho mať vyplatený v plnej čiastke (140 eur/dieťa). Ja som od neho doteraz nedostala ani cent a dokonca je problém aj s platením výdavkov na deti, ktoré podľa rozhodnutia sme mali platiť pri striedavej starostlivosti spoločne.

Som povinná mu z daňového bonusu niečo vyplatiť?

Ďakujem

Dobrý deň,

uvedenú problematiku neupravuje žiadny zákon a ponecháva to na dohode rodičov.

V praxi je však bežné, že pri striedavej starostlivosti sa daňový bonus delí na polovicu.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz