Sestra sa nestará o zdedenú polovicu domu. Aké mám možnosti?

Zodpovedané
20. máj 2023

Dobrý deň,

sme traja súrodenci a cca 35 rokov dozadu sme zdedili po rodičoch rodičovský dom. Brat žije v Čechách a ten sa dedičstva vzdal. Spravilo sa len vecné bremeno na doživotné právo využívania jednej izby v čase dovolenky. V dome sme zostali bývať ja so sestrou a svojimi rodinami. Keďže sme dom zdedili na polovicu, tak sme sa ústne dohodli, ktorá polovica prípadne komu. Sestra sa však cca 20 rokov dozadu odsťahovala a odvtedy sa o dom absolútne nezaujíma. Aj daň platím za ňu ja, lebo ona nemá záujem. Bolo mi povedané, že ak to nebudem platiť ja, tak to dá OÚ do dražby.

To ja ale najmenší problém. Mňa viac trápi to, že ona sa o svoju polovicu nezaujíma a tá stále chátra. Ja som vymenila bránu, dala vymeniť okná na svojej polovici. Jej polovica kazí vizáž celého domu. Teraz je povinnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu a aj chodník by sa zišiel urobiť nový. Ona hovorí, že tu nebýva a tým to pre ňu končí.

Ako postupovať?

Ďakujem

Dobrý deň,

ak to chápem správne, v katastri ste so sestrou každá zapísaná ako podielová spoluvlastníčka 1/2 domu.

V prvom rade upozorňujem, že Vaša ústna dohoda, že jednej z vás patrí pravá polovica domu a druhej ľavá bude zrejme v prípade sporu medzi Vami dvoma veľmi ťažko preukázateľná a pre úrady úplne irelevantná. Napr. ak sestra začne tvrdiť, že polovica domu v lepšom stave patrí jej. Z pohľadu práva každá z Vás vlastní ideálny podiel, t. j. každá z Vás vlastní celý dom ale iba z jednej polovice.

Preto je OÚ oprávnený žiadať od Vás úhradu celej miestnej dane.

Vaše možnosti prinútiť sestru starať sa o dom sú limitované. Každý je oprávnený nakladať so svojím vlastníctvom tak, ako uzná za vhodné (aj nechať ho chátrať, ak tým neporušuje zákon a neohrozuje iných /napr. padajúcou omietkou/). Pripojenie na kanalizáciu bude jednou z mála výnimiek, kedy sestre vznikne povinnosť investovať do domu/prípojky.

Zároveň je potrebné brať do úvahy, že ak vy zhodnocujete "svoju" polovicu domu, zhodnocujete aj jej majetok a ak ona zanedbáva tú svoju, poškodzuje aj aj Váš majetok.

Máte dve možnosti:

1. Žiadať o reálne rozdelenie domu tak, aby vznikli dva samostatné domy a každá z Vás bola vedená ako výlučná vlastníčka domu. Upozorňujem, že toto nemusí byť technicky možné - to závisí od stavebného riešenia domu.
2. Žiadať o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Na úvod môžete za jej podiel ponúknuť sumu, ktorú uznáte za primeranú. Ak nebude súhlasiť, môžete žiadať o vyporiadanie súdnou cestou.

Ak máte záujem o právne poradenstvo v tejto veci, kontaktujte ma prosím e-mailom.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk