Ako zlepšiť pozornosť u prváčika?

Zodpovedané
14. mar 2024

Dobrý deň,

mám prváka narodeného 31. augusta. Veľmi som zvažovala, či má nastúpiť do prvého ročníka. Odporúčanie z depistáže dostal, ale mali sme pracovať na sústredení.

Toto sa javí zatiaľ ako najväčší problém v škole. Všetko ho zaujíma, nesústredí sa. Zo začiatku veľmi vyrušoval spolužiakov. Postupne sa to upravuje, ale pomaly nabiehajú na diktáty a doniesol domov trojku. Pani učiteľka vravela, že to bolo z nepozornosti. Má dosť veľký problém rozlíšiť kedy je v slove dĺžeň.

Ako ho správne trénovať?

Ďakujem

Dobrý deň,

určite sa ešte môže javiť detskejšie. Psychický vývin musí jednoducho dohnať. Oproti niektorým spolužiakom môže byť skoro o rok mladší.

Trénovať sa to dá tak, že mu dáte napr. dvojicu slov (kohut - kohút) a on zakrúžkuje to správne. Môžete mu napísať diktát, v ktorom urobíte chyby a on ich musí opraviť. Hrá sa tak na učiteľa.

Dĺžne a mäkčene treba pri diktovaní poriadne zvýrazniť. Je prvák a ešte si to nemusí úplne uvedomiť, že sa niekde dĺžeň píše.

S tou sústredenosťou je to tak, že musí možno len dozrieť. Tiež mám takého žiaka a čo mesiac, to je lepší. Môžete mu dávať doma rôzne úlohy na pozornosť a sústredenie aj doma.


Prajem pekný deň.
Mgr. Natália Rajnohová
Učiteľka pre primárne vzdelávanie