Aká je lehota na vyjadrenie zamestnávateľa ohľadom prijatia mojej výpovede?

Zodpovedané
23. máj 2022

Dobrý deň,

rodičovská dovolenka mi končí 20.5.2022. Žiadala som o skončenie pracovného pomeru, nakoľko do práce naďalej nemôžem nastúpiť. Poslala som v maili scan žiadosti 14.4.2022. Mám aj zostatkovú dovolenku, ktorú chcem čerpať do konca júna a potom sa evidovať na úrade práce. Do dnešného dňa mi neprišla odpoveď.

Aká je lehota na vyjadrenie pre zamestnávateľa?

Ako postupovať, keď sa mi zamestnávateľ neozve?

Ďakujem

Dobrý deň,

doručovanie písomností v pracovno-právnych vzťahoch v súčasnosti nie je možné elektronickým spôsobom. Vaša žiadosť je v tejto chvíli neplatná.

Ak chcete podať výpoveď, pošlite ju poštou. Je to jednostranný akt, na ktorý nepotrebujete vyjadrenie zamestnávateľa. Pošta musi byť doručená do konca mája. Nevýhodou je, že výpovedná doba začne plynúť až 1.6. a Vás pracovný pomer skončí 31.7.2022.

Alternatívne pošlite čo najskôr žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou. Žiadosť môžete doručiť osobne, alebo poštou. Lehota na vyjadrenie neexistuje, preto zásadne pomôže komunikácia s nadriadeným, ku ktorému by ste sa mali vrátiť, aby vedel o Vašom úmysle ukončiť pracovný pomer. Týmto zrýchlite celkový proces spracovania Vašej žiadosti.

Na čerpaní dovolenky sa potrebujete so zamestnávateľom dohodnúť. Ak Vám čerpanie dovolenky neumožní, v tom prípade Vám bude celý zvyšok dovolenky automaticky vyplatený po skončení pracovného pomeru a to v štandardnom výplatnom termíne.

S pozdravom
Sandra Balažíková


Sandra Balažíková
Head of Human Resources