Posiela sa stravné mesiac dopredu, alebo až pri vyúčtovaní cestovného príkazu vo výplate?

Zodpovedané
5. apr 2022

Dobry deň,

chcela by som sa informovať do akej triedy stupňa spadajú sprievodcovia v sprístupnených jaskyniach na Slovensku. Práca je psychicky aj fyzicky náročná, voľné len pondelky. Práca vo verejnom záujme §553/2003.

Druhá otázka ohľadom stravného pri pracovných cestách.

Posiela sa stravné mesiac dopredu, alebo až pri vyúčtovaní cestovného príkazu vo výplate?

Ďakujem

Dobrý deň,

posudzovanie stupňa náročnosti je v kompetencii pracovnej lekárskej služby, ktorá posúdi náročnosť výkonu práce v kontexte pracovného prostredia, fyzickej a psychickej záťaže.

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu. S vyšším stupňom rizika sú následne spojené viaceré povinnosti, s ktorými vás zamestnávateľ oboznamuje počas školení BOZP.

Pri pracovných cestách neuvádzate, či ide o tuzemské, alebo zahraničné pracovné cesty. Pre posúdenie nárokov je dôležité trvanie pracovnej cesty a posudzuje sa takisto miesto. Nie je možné vyplatiť stravné vopred, ale až po vyúčtovaní cestovného príkazu.

Pri zahraničnej pracovnej ceste ma zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi preddavok.


Sandra Balažíková
Head of Human Resources