Aké dokumenty potrebujem, keď chcem požiadať o náhradné výživné?

Zodpovedané
22. mar 2023

Dobrý deň,

chcem žiadať o náhradné výživné.

Aké dokumenty potrebujem doložiť?

Ako postupovať?

Ako spíšem návrh?

Ďakujem

Dobrý deň,

bližšie informácie Vám poskytne Úrad práce, soc. vecí a rodiny. V stručnosti len uvádzam, že k priznaniu nároku na náhradné výživné musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • Súdu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom z dôvodu, že povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) si neplní vyživovaciu povinnosť určenú rozhodnutím súdu v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným rozhodnutím súdu.
  • Alebo dieťa si plní riadne povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku.
  • Dieťa má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.


Bližšie informácie ohľadom podkladov a samotnej žiadosti nájdete na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina...


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191