Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň,

Vám stačí popierať všetky jej tvrdenia a následne môžete podať trestné oznámenie pre ohováranie, alebo ak Vášmu manželovi bolo vznesené obvinenie, tak trestné oznámenie pre krivé obvinenie.

Okrem toho je možná civilná žaloba pre porušenie práv spätých s ochranou osobnosti.

V sporoch z ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, v sporoch z ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch z právnych vzťahov zo zmenky, šeku alebo iného cenného papiera a v sporoch medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti sa zastúpenie súkromnou osobou nepripúšťa. To neplatí, ak je zástupcom osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu