Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Ako čeliť krivému obvineniu?

Zodpovedané
19. máj 2019

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom môjho problému. Moja matka si vymyslela, že ma môj manžel psychicky týra. Nie je to pravda. Ona ho bezdôvodne nenávidí a robí všetko pre to, aby sme sa rozišli.

On pracuje v štátnej správe a nemôže takto prísť o prácu a príjem, nemôže byť postavený mimo službu kvôli krivému obvineniu.

Ako sa môžeme brániť?

Môžeme ju nejako obviniť v rámci ochrany jeho dobrého mena?

Ďakujem

Dobrý deň,

Vám stačí popierať všetky jej tvrdenia a následne môžete podať trestné oznámenie pre ohováranie, alebo ak Vášmu manželovi bolo vznesené obvinenie, tak trestné oznámenie pre krivé obvinenie.

Okrem toho je možná civilná žaloba pre porušenie práv spätých s ochranou osobnosti.

V sporoch z ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, v sporoch z ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch z právnych vzťahov zo zmenky, šeku alebo iného cenného papiera a v sporoch medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti sa zastúpenie súkromnou osobou nepripúšťa. To neplatí, ak je zástupcom osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu