Ako postupovať pri osvojení dieťaťa, keď biologický otec nesúhlasí?

Zodpovedané
30. apr 2019

Dobrý deň,

s mojím bývalým priateľom mám 8 ročného syna. Keď mal syn mesiac odišla som od neho z dôvodu alkoholu a fyzických reakcií. Do dvoch rokov dieťaťa platil alimenty. Odvtedy neplatí a ani sa so synom už 6 rokov nestýka. Súdom bolo určené výživné 80 eur a 20 eur v omeškaní od narodenia.

S terajším partnerom som 6 rokov a manželia sme 3 roky. Spolu máme 2 deti. Manžel si chce syna z môjho prvého vzťahu osvojiť. Biologický otec nechce dať súhlas. Chceme žiť ako rodina s jedným priezviskom.

Ako máme ďalej postupovať?

Ďakujem

Dobrý deň,

ustanovenie § 100 ods. 3 zákona o rodine umožňuje osvojenie, ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, len so súhlasom druhého manžela; súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

Takže mu dajte na výber:
1. trestné oznámenia a strpčovanie života biologickému otcovi dieťaťa a prípadný výkon trestu odňatia slobody (a to prípadne aj opakovane) alebo
2. súhlas s osvojením,
a súhlas si zabezpečte jeho prítomnosťou na súde, pretože bude účastníkom súdneho konania.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu