Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň,

ustanovenie § 100 ods. 3 zákona o rodine umožňuje osvojenie, ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, len so súhlasom druhého manžela; súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

Takže mu dajte na výber:
1. trestné oznámenia a strpčovanie života biologickému otcovi dieťaťa a prípadný výkon trestu odňatia slobody (a to prípadne aj opakovane) alebo
2. súhlas s osvojením,
a súhlas si zabezpečte jeho prítomnosťou na súde, pretože bude účastníkom súdneho konania.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu