Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň,

na takýto právny úkon sa vyžaduje, aby po jeho podpise bol schválený súdom v mieste jeho obvyklého pobytu.

Vzhľadom na komplikovanosť procesu odporúčam riešiť to s advokátom (nie s realitnou kanceláriou).


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu