Má slobodná tehotná matka nárok na výživné pre dieťa i pre seba?

Zodpovedané
30. nov 2022

Dobrý deň,

chcem sa poradiť ohľadom možnosti výživného v prípade slobodnej matky. S otcom jej dieťaťa nie sú spolu. On je ženatý a má 2 deti.

Na čo má nárok tehotná slobodná matka?

Má nárok len na výživné na dieťa?

Ďakujem

Dobrý deň,

máte nárok na príspevok na výživu nevydatej matke, výživné pre dieťa a príspevok na úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

Čo sa týka príspevku na výživu nevydatej matke (tzv. výživné pre matku), tak toto je otec dieťaťa povinný prispievať nevydatej matke najdlhšie po dobu dvoch rokov, a to najneskôr odo dňa pôrodu.

Vyživovacia povinnosť je časovo obmedzená na dva roky. Jej začiatok je možné určiť najskôr dňom, kedy nevydatej matke klesli po prvýkrát jej príjmy v dôsledku tehotenstva. Najneskôr však táto vyživovacia povinnosť vznikne dňom pôrodu.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz