Môžem si počas manželstva zmeniť priezvisko?

Zodpovedané
12. sep 2022

Dobrý deň,

po svadbe som prijala manželove priezvisko. Z istých dôvodov by som sa teraz chcela vrátiť k svojmu rodnému priezvisku i napriek tomu, že sme manželia. Zistila som, že to je možné.

Potrebujem manželov súhlas?

Čo v prípade, ak nebude súhlasiť?

Dá sa nejako obísť?

Máme spolu aj dieťa, ktoré má jeho meno.

Ovplyvní to nejako dieťa?

Nebude mi vadiť, ak bude mať stále manželove priezvisko. Zmenu chcem len ja.

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

áno, súhlas manžela k zmene priezviska potrebujete, nakoľko žiadosť podávate obaja. Žiadosť sa adresuje na príslušný okresný úrad a musí obsahovať tieto náležitosti spolu s prílohami:

  • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá žena,
  • miesto trvalého pobytu v Slovenskej republike, miesto posledného trvalého pobytu v SR alebo miesto obvyklého pobytu v cudzine osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  • meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila,
  • údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  • odôvodnenie žiadosti.


Súhlas manžela sa nedá žiadno obísť. Jedine podať návrh na súd, ktorý nahradí súhlas manžela.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191