Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň,

áno, k návrhu na rozvod priložte sobášny list, rodný list maloletého dieťaťa ako aj potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte manželov.

Ak nemáte záujem o manželskú poradňu, v návrhu uveďte, že si manželskú poradňu neželáte absolvovať (najmä, ak ste o rozvode pevne presvedčená).

Pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti súd prihliada predovšetkým na záujem dieťaťa. Porucha príjmu potravy v zásade nemusí byť prekážkou. Ak však tomu chcete zabrániť, argumentujte, prečo otec nie je schopný sa postarať o dieťa s takýmto zdravotným problémom.

Zákon o súdnych poplatkoch poskytuje účastníkom konania možnosť oslobodenia od súdnych poplatkov, ak to odôvodňujú ich majetkové či sociálne pomery. Musíte o to požiadať v rámci návrhu na rozvod. Odporúčam Vám doručiť súdu spolu s návrhom na rozvod aj vypísaný formulár na oslobodenie od súdnych poplatkov, ktorý si viete nájsť na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu