Je reálne žiadať o výživné pri striedavej starostlivosti?

Zodpovedané
24. júl 2023

Dobrý deň,

s mojím bývalým manželom som rozvedená 6 rokov. Spolu máme 18-ročnú a 13-ročnú dcéru, ktoré máme v striedavej starostlivosti. Podala som návrh na výživné vzhľadom na to, že mi výrazne poklesol môj príjem. Ja mám 420 eur príjem + prídavky 120 eur. On okolo 1500 eur + daňový bonus 280 eur. Som na rodičovskom príspevku.

S partnerom, s ktorým nežijem v spoločnej domácnosti mám 8-mesačného syna. Môj bývalý manžel si zobral právnika, ja žiaľ na neho nemám. Nechce prispievať na dcéry nič.

Je možné, aby súd určil výživné?

Ďakujem

Dobrý deň,

dieťa má mať rovnakú životnú úroveň ako jeho rodičia, a to platí aj v prípade striedavej starostlivosti. Ak má dieťa u otca podstatne vyššiu životnú úroveň ako u Vás, je možné, aby súd určil výživné. Uvedené musíte na súde navrhnúť spolu s výškou výživného, ktorú by ste si predstavovala. Návrh musí byť odôvodnený.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191