Som podľa zákona povinný starať sa o chorého otca?

Zodpovedané
19. máj 2022

Dobrý deň,

som jedináčik. Môj otec mňa a aj mamu celé detstvo psychicky aj fyzicky týral a prepil všetky peniaze. Domácnosť ťahala iba mama. Mama sa s ním bála rozviesť, lebo sa jej vyhrážal. Ako dospelý som sa odsťahoval a keď som mame po pár rokoch pomohol sa rozviesť, tak sme prerušili aj všetky kontakty s nim. Mama zomrela a pred pár dňami otec dostal porážku a bude z neho ležiaci pacient. Nemocnica tvrdí, že sa musím o neho ako jeho jediný potomok aspoň finančne postarať.

Ako mám postupovať, aby nemohol odo mňa nikto nič vymáhať?

Pravdepodobne jeho invalidný dôchodok nepokryje náklady na nejaký domov sociálnych služieb. Nezaslúži si, aby som na neho minul čo i len euro. A mám svoju rodinu a 4 deti.

Čo s ním môžu urobiť, keď si nebude môcť platiť žiaden domov sociálnych služieb?

Postará sa o neho mesto, alebo ho vyhodia na ulicu?

Budú len mňa bombardovať, aby som sa staral a platil?

Mentálne vraj vníma, ale nerozpráva, tak neviem, či ho zbavia vôbec svojprávnosti.

Ďakujem

Dobrý deň,

v zmysle § 65 zákona o rodine: (1) Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.

Vo Vašom prípade zatiaľ nemusíte otcovi nič uhrádzať, nakoľko túto povinnosť nemáte zatiaľ stanovenú súdom. Predpokladám, že otcovi bude ustanovený opatrovník, ktorý by ho mohol zastúpiť aj v prípade vymáhania výživného od Vás. To, či máte povinnosť za Vami popísaných okolností hradiť otcovi výživné alebo nie, rozhodne však až súd.

V prípade záujmu o právne poradenstvo alebo právne zastúpenie na súde ma kontaktujte.


JUDr. Renáta Králiková
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191