Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
magimary
29. dec 2015
7450 

Mama, Ja (v brušku) a Alkohol

Stretnú sa dve nastávajúce mamičky - čakateľky - v čakárni u svojho gynekológa.

Jedna sa posťažuje druhej: "Stále mám málo železa, som anemická, slabá, nevládzem. Už neviem, čo mám robiť, aby som mala „lepšiu krv“."

Druhá mamička - čakateľka - zjavne už so skúsenosťami z predošlého „tehu“ jej poradí, ako najlepšie vie: „Mne môj bývalý doktor kázal dať si jeden pohárik červeného (vína) na krvinky, skús - možno to aj tebe pomôže.“

Poviete si - dobrá rada nad zlato! Mňa však až mrazí, keď počujem podobné vyjadrenia, nielen z úst laických mamičiek, ale aj z úst odborníkov – v tomto prípade lekárov.

Dlho som sa odhodlávala napísať tento článok – jednak z dôvodu nedostatku času pred Vianocami, a aj z dôvodu, že si uvedomujem, ako veľmi je táto téma diskutabilná, ako silne vedie k polarizácii a ku konfrontačnej línii medzi čitateľmi. Sama nemám príliš rada konflikty a vyhranené konfrontácie oproti stojacich názorov. Ale napokon som sa predsa len odhodlala napísať pár slov.

Nie s úmyslom niekoho poučovať, či niekomu vnucovať názory, či s niekym „slovne bojovať“, či silou-mocou presviedčať ho istými argumentami, ale s cieľom informovať a napísať to, čo možno niekto v podvedomí aj tuší, ale tlakom zvyklostí a zaužívaných postojov v spoločnosti to v sebe potláča.

Chcela by som napísať pár slov o tom, ako VEĽMI môže poškodiť mozog dieťaťa hoc aj LEN pohárik alkoholu, ktorý vypije matka – dokonca často aj v dobrej viere („však na krvinky“), pretože jej to sám pán doktor odporučil.

Zúčastnila som sa viacerých odborných konferencií ohľadom Fetálneho alkoholového syndrómu (v skratke FAS) a všetky sa svorne zhodli v tom, že nie je dôležité, či je žena „tvrdá alkoholička“, alebo si „vypije len občas“, alebo si počas osláv len „slušne pripije“ (aby nevytŕčala z davu), ale dôležité je to, v ktorej fáze tehotenstva žena požije alkohol, ako je telo vyvíjajúceho sa dieťatka schopné (za)reagovať na istú dávku alkoholu a od celkového zdravotného stavu matky.

Dôvod, prečo alkohol tak veľmi škodí, je ten, že alkohol má - laicky povedané - veľmi malú molekulu, ktorá dokáže bez zábran prenikať cez tkanivá matky až k tkanivám plodu a to v ktorejkoľvek fáze vývinu dieťatka v brušku matky. Z odborného pohľadu to možno vysvetliť nasledovne: „Alkohol (čiže etanol) je považovaný za teratogén. Preniká do všetkých tkanív jednoduchou difúziou. Teda prechádza z tela matky do tela plodu, kde sa nachádza v rovnakej koncentrácii. V prepočte na kilogram hmotnosti je ho však v tele plodu oveľa viac, navyše plod ešte nemá schopnosť metabolického odbúravania alkoholu. Dôležitým zistením je i to, že plodová voda (amnionová tekutina) sa zbavuje alkoholu dlhšie ako krv matky. Kvôli tomu je plod účinkom alkoholu vystavený oveľa dlhšie. Jednoznačne najcitlivejším tkanivom na účinky etanolu je nervové tkanivo, čo vysvetľuje časté postihnutie práve CNS.“

Ľudia sa často mylne domnievajú, že keď na dieťati nevidno „tvárové“ odlišnosti (tzv. stigmatizácie, viď obr. nižšie), ktoré sa niekedy považovali za jediné zjavné poškodenie pri FAS, tak toto dieťatko skrátka FAS nemôže mať. Avšak viditeľné tvárové odlišnosti vzniknú u dieťaťa LEN vtedy, ak matka prijímala alkohol v čase medzi 18. až 21. dňom od oplodnenia, len tieto tri dni sú kritické na tvárové poškodenie. Preto je FAS tak málo odhaľovaný (a verejnosťou prijímaný a vnímaný ako „významný“), pretože je vlastne neviditeľný a prejavuje sa "LEN" v správaní. Žiaľ, práve tieto odchýlky v správaní (okolím dieťaťa často nepochopené a neakceptovateľné) však jasne signalizujú reálne narušenie a poškodenie v mozgu a jeho fungovaní.

U mnohých detí sa v dnešnej dobe (najmä po zaradení sa do školských zariadení) stále viac prejavuje  akási výrazná „živosť“, neposednosť až hyperaktivita, nepozornosť, nekoncentrovanosť, preexponovanosť, predráždenosť, neschopnosť prispôsobiť sa bežnému tempu ostatných rovesníkov, tiež sa častejšie vyskytujú problémy v rečovom vývine, v spoločenskom zaradení sa detí atď., a rodičia si často lámu hlavu nad tým, čím to môže byť vyvolané. Mnohí to (často aj oprávnene) pripisujú stravovaniu, pridávaniu mnohých farbív, chemických aditív do potravín a pod., ale málokto si spomenie, že kedysi – pred tromi, či šiestimi rokmi si spoločensky pripíjal na zdravie svojho otca, ktorý oslavoval významné jubileum 60 rokov. A nielenže si na to málokto spomenie, ale ešte menej je tých ľudí, ktorí by to vôbec pripustili, keďže postoj a celkový spoločenský „status“ alkoholu a jeho tolerancia spoločnosťou je v našej krajine taká, aká je (ale nielen na Slovensku - rovnaký problém majú aj v Amerike či Poľsku a samozrejme aj v iných štátoch).

Alkohol je zväčša považovaný za (takmer) neškodný, najmä čo sa týka prijímania jeho malých množstiev. Ešte stále (žiaľ) aj u tehotných mamičiek.

Špeciálnou kapitolou je aj alkohol prijímaný matkami, ktoré svoje deti dojčia. Rovnako ako cez placentu, prechádza alkohol aj do materského mlieka, preto je rovnako škodlivý počas najranejšieho vývinu dieťatka po narodení, kedy dieťa výlučne prijíma materské mlieko a súčasne jeho mozog v tomto období extrémne rýchlo rastie (čo vidno aj na raste lebky dieťatka z mesiaca na mesiac), takže aj v tomto čase dochádza k rizikovej expozícii alkoholom najzraniteľnejšieho orgánu mozgu.

Dovolím si pridať časť z webovej stránky organizácie Assistencia.sk - FAScinujúce deti, ktorá sa - okrem iných vývinových porúch - venuje aj deťom s FAS.

Poškodenie CNS (centrálnej nervovej sústavy) je hlavným prejavom FAS. Alkohol ako významný teratogén môže spôsobiť nepatrné poškodenia mozgu až po masívne a rozsiahle škody. Závisí to od načasovania, frekvencie, množstva prijatého alkoholu a aj od genetickej predispozície. Poruchy nervového systému sa prejavujú rôznym spôsobom:

Okrem (nie vždy) viditeľného tvárového poškodenia (krátky koreň nosa, očné riasy, úzka horná pera, chýbajúca jamka pod nosom, malá brada ai.) a mikrocefálie („malá hlava“) sa vyskytujú aj neurologické poruchy, ktoré sa objavujú ako v CNS, tak aj v periférnom a autonómnom nervovom systéme. Môže sa vyskytovať epilepsia, kŕče a rozsiahle spektrum dysfunkcií ako porucha jemnej motoriky, hrubej motoriky (ťažkopádnosť, neobratnosť), porucha rovnováhy (neistota pri chôdzi).

Vari najpestrejšími a najčastejšie prejavujúcimi sa príznakmi sú funkčné poruchy, ktoré sú spoločne nazvané aj poruchy vývinu:

 • Poruchy učenia, znížené matematické schopnosti
 • Poruchy správania – silné impulzívne správanie, tvrdohlavosť, prudký hnev, dotieravé správanie aj voči cudzím osobám, vývojové oneskorenia
 • Nespôsobilosť v samostatnom živote - neschopnosť postarať sa o seba a ekonomická nesamostatnosť
 • Nepozornosť, hyperaktivita, slabá schopnosť koncentrácie, roztržitosť
 • Mentálna retardácia, zmätenosť, poznávacie a adaptívne problémy, slabé abstraktné schopnosti, problémy s rozlišovaním skutočnosti a fantázie
 • Znížená výkonnosť – slabý úsudok, slabá predstavivosť, znížené chápanie znakov, problémy s príčinným a dôsledkovým myslením – uvedomovanie si následkov
 • Problémy v komunikácii spojené so zlým chápaním jazyka a nepresným vyjadrovaním sa – nesúvislý prejav, často vytrhnuté z kontextu, neschopnosť pochopiť metafory, idiómy, sarkazmus a hlbšie zmysly
 • Slabá pamäť - slabá krátkodobá pamäť, nestála pamäť s nízkou základňou vedomostí
 • Znížené motorické zručnosti – jemná aj hrubá motorika, rovnováha, škaredý rukopis, oneskorené osvojovanie si pohybov – bicyklovanie, korčuľovanie atď.
 • Poruchy senzorického – zmyslového vnímanie (hmat, sluch, zrak, čuch, chuť)
 • Oslabené sociálne vnímanie – „skákanie do reči“, neschopnosť pochopiť neverbálne podnety

Viac informácií si možno prečítať tu: http://www.assistentia.sk/index.php/sk/diagnozy/fasd

Problematika alkoholu, ktorý dieťa prijímalo už v maternici, mi je obzvlášť blízka. Hoci najradšej by som bola, keby nebola.

Už takmer 7 rokov máme doma dieťatko, ktoré bolo v tehotenstve alkoholu  vystavené. Jeho biologická matka zrejme považovala za súčasť jeho výživy aj tento „bonus“. Život s dieťatkom s FAS nie je prechádzkou ružovou záhradou a vyžaduje si extrémne množstvo trpezlivosti a odhodlanosti (a ani to niekedy nestačí). Rozhodne by som ako nastávajúca mamička radšej „oželela“ tých „pár spoločenských kvapiek“ alkoholu, ako by som mala v budúcnosti žiť náročný život s náročným dieťaťom.

Keďže nie je presne jasné, aká hladina alkoholu je pre vyvíjajúci sa plod BEZPEČNÁ a tiež nie je presne dané, v ktorej fáze tehotenstva, akým spôsobom a aké množstvo alkoholu zapôsobí na vyvíjajúce sa dieťatko, je najlepším variantom považovať za jedinú BEZPEČNÚ HLADINU alkoholu tú, ktorá je jednoznačne NULOVÁ.

Odporúčam tiež linky:

http://www.assistentia.sk/images/download/Lutke_FAS.pdf

http://www.assistentia.sk/images/download/10_MTOV_O_FAS.pdf

uzasne si to napisala, klubok dolu. chcelo by to vylepit vo vsetkych gyn. ambulanciach ☹
a ktora maminka si to prizna ze aj jej "neposlusne" dieta je smrncnute FASom ☹, skor sa da nalepka adhd, add, ci dis-funkcie

29. dec 2015

No ja som alkohol vôbec nepila počas tehu skôr brala lieky aby som vôbec deti donosila a starší má.niektoré problémy ktoré sú tu napísané, takže ja tomu neverím, kamoska fajcila počas tehu a má o viac zdravšie deti ako ja

29. dec 2015

@mirka200 čomu neveríš?
že alkohol škodí? škodí-rovnako (a viac) ako aj lieky, či fajčenie, či iné návykové látky...
to, že má kamoška "zdravšie" deti navonok, nemusí vždy znamenať, že to tak je aj vo vnútri a že to tak bude navždy...
ale, v pohode-tvoj názor akceptujem, aj keď s ním nesúhlasím 🙂

29. dec 2015

@mirka200 nejde o to ci tomu veris, je to tak, je to diagnoza, normalne dokazatelna a nic sa s tym spravit neda ☹ to ze si brala lieky aby si donosila deti nema nic spolocne s tym, ze mas "problemove" dieta. tu ide o tom, ze ak sa pocas tehu poziva alkohol vsetky dieto priznaky sa u dietata prejavia. nie "niektore problemy" ale FASove deti maju vsetky tieto problemy vacsinou pokope po telesnej stranke no i dusevnej/vyvinovej

29. dec 2015

Vyjadrujem len svoj nazor: toto je super clanok, ale na zlom mieste. V cakarniach, v letakoch, prezentovat to na nejakych stretnutiach, zrazoch, predporednej pripravy...
Ale tu je mnoho mamiciek, ktore si diagnostikuju kadeco, lebo im onen symptom je podozrivy.
Vela zien si teraz moze zbytocne lamat hlavu a bat sa. Ak to tu uz je, dopisala by som aj dodatok o tom, ze to moze byt aj genetika a ine. Sformulovat to tak, aby tento clanok znel skor ako varovanie, nie vycitka. Aby nedeptal, aby poucil, utvrdil v nazore.

29. dec 2015

@kacena4 len doplním, že dieťa nemusí mať nutne všetky príznaky (a ani nemáva), ale platí zásada, že čím viac ich má, tým viac pôsobil alkohol deštruktívne a teda-tým väčšie je aj poškodenie mozgu (nemusí byť viditeľné v zobrazovacích metódach, ale aj môže)...
s ostatným úplne súhlasím.
ak by alkohol neškodil, tak nedokáže spraviť s mozgom plodu toto:
/vľavo mozog zdravého dieťatka, vpravo exponovaného alkoholom/

29. dec 2015

@kacena4
@magimary myslím že tie príznaky sa ukážu aj pri dieťati kde nebol žiaden alkohol a mám aj jednu známu ktorá aj fajčila aj pila počas tehu a má 4 deti a fakt nevidím na nich nič zvláštne, ja chodím len pi lekároch a ona to ani nepozná

29. dec 2015

@paradize ďakujem za tvoj názor.
ja si však myslím, že tento článok sem patrí...
presne tu je totiž najviac tehotných mamičiek na jednom mieste...
viac, ako v ktorejkoľvek čakárni...
a rozhodne nebol mienený ako výčitka, skôr ako informácia...
z ktorej časti máš ten pocit?

29. dec 2015

@mirka200 toto je veľmi častý argument-žiaľ.
to, že sa príznaky neprejavia u všetkých detí, však nijako neznamená, žeby sa nevyskytli nikdy u nikoho za žiadnu cenu...
a na druhej strane-keď sa objavia u iných detí, neznamená to automaticky, že sú spôsobené len alkoholom...
je veľmi veľa vecí, ktoré pôsobia na dieťatko prenatálne a spôsobia problémy po jeho narodení.

29. dec 2015

@magimary Však keby mi aj niekto už povedal aj kde je ten problém a kde nastal, ale to bohužiaľ nevedia,

29. dec 2015

@magimary ja tento clanok vnimam v dobrom zmysle 🙂 ale uz som tu videla aj to, ze ak bolo nieco jedemu dietatku, dalsim trom to diagnostikovali maminky. Skratka, niektore sa velmi namotaju a ak su kratko po porode, zrazu im to pride ako velky problem a uz su v strese, ci aj ony neuskodili svojim detom.

29. dec 2015
Komentár bol odstránený

@mirka200 presne u nás nápodobne celý čas v nemocnici aj tak sa malá narodila v 7 mesiaci a má všetky dys. a ešte niektoré veci zo zoznamu vyššie . Možno sme len výnimky.

29. dec 2015

@paradize, ale toto môže svojmu dieťaťu diagnostikovať len mama, ktorá vie, že ten prípitok, či vínko na krvinky, občasne počas tehotenstva prebehol....

29. dec 2015

@magimary,tlieskam a odporúčam do vybrali sme, musí sa o tom hovoriť...

29. dec 2015

@mikys1,
@mirka200, jeden z diagnostických bodov pri určovaní diagnózy FASD je "Vedomosť o požívaní matkou počas tehotenstva" 😉 Tak keď viem, že som 9 mesiacov nemala ani kvapku, tak je jasné, že dôvod problémov dieťaťa bude inde. 😉

29. dec 2015

Požívaní alkoholu 😅

29. dec 2015

Dobrý článok🙂 chápem Tvoje odhodlanie.
Obdobne brojím proti cigaretám a závislosti na nikotíne..nielen v tehotenstve, ale všade 😔 je to často boj nielen s veternými mlynmi, lebo ekonomiky štátov

29. dec 2015

..by určite "zbankrotovali" bez daní z cigariet..ľudia vedia, že škodia najmä sebe, aj tak radšej ostávajú vo svojej závislosti ☹

29. dec 2015

#navrh toto určite patrí do vybrali sme

29. dec 2015

@magimary zaujimavy clanok....dik👍👏

29. dec 2015

@mikys1
@mirka200 baby, tiez som ako tehotna nevypila ani kvapku alkoholu a moje dieta ma problemy s recou, porozumenim a este ine...ale to neznamena ze ked u nas tieto problemy nesposobil alkohol, tak je alkohol pre plod neskodny a nemoze sposobit tie iste problemy u ineho dietata. Tak ako bolest hlavy moze mat milion pricin, tak aj tieto poruchy a jedna z tych pricin je pitie alkoholu pocas tehotenstva. Aj to ze kamoska ma zdravsie deti je iba odhad, lebo nikto netusi ci naozaj su zdravsie, mozu za rok vazne ochoriet, moze sa v ich tele diat cokolvek bez toho aby sa to dalo pozorovat zvonka...ale aj celkove zdravie je ovplyvnene viacerymi faktormi cez geneticku vybavu, imunitu, zivotny styl az po psychiku...takze sa na to neda pozerat stylom "bud-alebo"...

29. dec 2015

U nasho alkoholickeho naroda nepochodis tu sa uz detskeho veku ukazuje ze alkohol je ok.. ked sme boli deti boli cigarety zuvacky t.c.zakazane no detske sampanske stale fici, co oslava to alkohol lebo by sa slovaci asi ani zabavit nevedeli, sibacka, vianoce, novy rok, svadba, pohreb, krstiny, narodeniny VSADE alkohol...este aj adventny "chlapsky" kalendar z plechoviek piva... take kedze je uplne normalne pit vsade tak sa aj vsade pije...
Clanok pokladam prepac zbytocny kazda vie ze alkohol skodi aj ked nie na "vedeckej" urovni a kto chce pit si to ospravedlni takze nepotrebujem clanok citat...

29. dec 2015

@magimary nooooo co dodať. článok je super ale ako vidíš podľa začínajúcej diskusie, ľudia stále neveria účinkom alkoholu, fajčeniu a aj kofeínu na dieťa. ja som absolútny odporca fajčenia a alkoholu a moja mama každý deň vypila deci červeného - tak ako prikázal pán gynekológ (dokonca jej to chodil ocko kupovať - naozaj vždy doniesol deci, ktoré poctivo vypila ako lekár prikázal) no a naozaj mala lepšie výsledky z krvi. dokonca aj kde tu pofajčila. našťastie ja som sa narodila zdravá, učebné výsledky nadpriemerné ale..... . po dvadsiatke sa u mňa začali prejavovať problémy s obličkami, mala som problémy otehu a stále aj mám aj keď mám dve detičky, na srdiečku sa objavila šelesť a migrény ma sprevádzajú od mojich 10tich rokov. no a mňa tak napáda otázka - čo ak ? čo ak by nebola užívala lieku - deci červeného - na príkaz pána gynekológa? čo ak by sa bola zdržala fajčenia? mala by som tieto problémy? veď už v prenatálnom veku sa u dievčat tvoria zárodky vajíčok. čo ak práve preto mám problémy s tehu? nie, nikdy by som svoju maminu neobvinila, nedajbože by som sa za to na ňu nehnevala. robila len to, čo jej lekár odporučil. ale bolo to pred 38 rokmi. robila to, čo pokladala za najlepšie. Ibaže mňa zaráža to, že tieto odporúčania som dostala aj ja. pri prvom tehu. že trocha červeného nezaškodí a zlepší moju anémiu. zvládla som ju aj bez "trošky červeného" . ibaže čo tie ostatné. Fakt klobúk dolu pred týmto článkom, ja len chcem veriť, že sa stretne s pochopením.

29. dec 2015

@mawiya vďaka za tvoj príspevok a tvoj osobnú skúsenosť...
nuž... v to isté, čo ty v závere, dúfam aj ja...
preto som to napísala, nie preto, že o tom každý vie a aj tak pije,
ale práve preto, že o tom zjavne neveia ani mnohí odborníci, keď to ešte i dnes odporúčajú... žiaľ...
...
inak, na margo tvojich dohadov, "čo ak"..
na tej poslednej konferencii, kde prednášala jedna američanka (riaditeľka a zakladateľka centra pre FAS poruchy, sama niekdajšia alkoholička), načrtla aj začínajúce výskumy, ktoré začínajú potvrdzovať dokonca poškodenie spermií u synov mužov pijúcich alkohol (!), tak prečo by sa nemohli poškodiť vajíčka i.u. u dieťatka mamičky, ktorá užívala "zdravotné" decko na krvinky... ☹
myslím, že pravdepodobnosť tam je...

@bbarboraa nech sa páči 😅 🙂
nečítaj 😉
ale ďakujem za koment.

29. dec 2015

@magimary len spermie sa začínajú tvoriť až pred pubertou, na rozdiel od vajíčok, ktoré sa vyvíjajú prenatálne

29. dec 2015

@katja78 no ona (tá prednášajúca) to zrejme myslela, že poškodenie vzniká už na úrovni génu (XY)...
ale hlbšie to nerozoberala, lebo je to ozaj výskum ešte v plienkach

30. dec 2015

@magimary aaaa..to sa dostávame na úroveň "očkovanie môže za všetky choroby"..potom ak môže poškodiť chromozóm XY, tak môže poškodiť aj zvyšných 22 chromozómov v spermii otca..to už by sme vraveli nie o teratogénnom, ale mutagénnom účinku..a zas opomíname, že pečeň dospelého človeka má už pri prvom prechode alkoholu portálou krvou celkom schopné detocikačné mechanizmy, ak tá pečeň nie je zdevastovaná cirhózou napríklad.
Skor si myslím, že cirhotik bude skor neplodný.

30. dec 2015

@katja78 túto tému som ozaj do hĺbky neštudovala a ani sa ňou nezaoberala, rovnako ani pani prednášajúca 🙂
takže tie okolnosti, ako to myslela a ako to je, nepoznám... a možno ešte ani výskumníci... ona to spomenula viac-menej ako takú zaujímavosť...
možno @mexx to lepšie pochopila ako ja 😅 😉 a bude vedieť lepšie

30. dec 2015

@magimary ani ja som ich neštudovala..len mi napadajú súvislosti na základe toho, čo si matne pamätám zo školy 😅

30. dec 2015

@magimary @katja78
No ja odborne detaily tiez velmi nedam, utkvelo mi v pamati hlavne to, ze alkohol u muza sposobuje u dietata nizku porodnu hmotnost, hyperaktivitu a rozne dys najma u chlapcov (aj ked teda Diane sama potom hovorila, ze nie su preukazane alebo nejako podlozene rozdiely medzi chlapcami a dievcatami, len ona to tak v prezentacii formulovala)...a plus teda problemy s plodnostou. Ako to moze fungovat pri tej plodnosti (najma muzskej casti) som nejako velmi neriesila, aky vplyv to ma na mozog je mi celkom jasne a aj v praxi ked sa poobzeram, tak tomu celkom slusne verim. 😅

30. dec 2015

@mexx no práve ten nepriamy vplyv by ma zaujímal..lebo ak muž pravidelne pije, jemu sa spermie tvoria stále, ad hoc. Čiže ak alkohol, tá malá molekula etanolu má nejako pôsobiť na jeho prípadné potomstvo, jedine tak, že zmení expresiu nejakých génov v jeho genotype (čiže vplyv na akýkoľvek gén, na akomkoľvek chromozóme), a nie počas embryogenezy, lež ešte pred samotným počatím.
To je to, čo so písala Majke, že etanol by musel pôsobiť nielen ako priamy teratogén na vývoj dieťaťa v maternici matky, ale práve u takej, čo alkohol má na nule ako mutagén na genetický materiál v spermiách, z ktorých ešte len vznikne zárodok.
Iný nepriamy vplyv mi napadá, ak muž pije a jeho tehotná manželka/partnerka túto stresovú záťaž prenáša na svoje dieťa..to by som chápala aj tie špecifické poruchy, ktoré si spomínala.
O pôsobení stresu v prvých týždňoch tehotenstva viem svoje..aj veľa mojich kolegýň😔 my máme istú vrodenú chybu (a ja s istou mierou pravdepodobnosti viem, prečo), kolegyne často potrácali..hoci teraz majú zdravé deti..☹

30. dec 2015

@bbarboraa citat nepotrebujes, ale komentovat neprecitane ano...zaujimavy pristup
@magimary dakujem za clanok, aktualne riesime a veru cim viac citam, tym viac mi je jasny vysledok...

30. dec 2015
Komentár bol odstránený

@natia ja som to citala

30. dec 2015

@magimary skvelý članok , treba o tom hovoriť. Prosím,daj to na FB nech sa to zdieľa. Ďakujem.

3. jan 2016

@magimary dakujem za tento clanok,a dalsie info co si poskytla si necham na vecer.snad tam najdem odpovede aj na deti narodene narkomankam a ich vyvoj .Taktiez sim necakala takuto vlnku kritik v komentaroch,ale samozrejme kazdy ma narok na nazor. Z mojho uhla pohladu je to vhodne dat aj tuna na MK kde inde je viac mamiciek ci cakateliek ?Ktore mozu byt informovane pokial im to ich vnimanie dovoli .

4. jan 2016

@bbarboraa možno ty vieš, že akýkoľvek alkohol škodí. Ale bežne v spoločnosti panuje názor, že trošku nevadí. Preto je takýto článok potrebný. Možno nie Tebe (vlastne mne tiež nie), ale mnohým áno.

4. jan 2016

@magimary magi a ako to je s kojenim? Napr. Prveho polroka ked som vylucne kojila som si dala sem tam pohar bieleho vina vecer ale teraz ked ma maly normal stravu a kojim iba v noci tak si dam hocikedy pri veceri aj dva pohare vina. Teraz mam stres. 🙁

4. jan 2016

@zuzanka9999 zuzi, pani Diane Malbin (tá američanka, riaditeľka FASinštitútu) to viac nerozoberala, ale pediatrička, ktorá ju tam tlmočila doplnila túto skúsenosť, čo som napísala aj v článku, že alkohol škodí najmä pri plnom dojčení najmä v tom najrannejšom veku, keď sa mozog dieťatka rýchlo vyvýja (vtedy je aj najzraniteľnejší)... nemyslím si, ale že musíš byť v strese, najmä pokiaľ sa malý optimálne vyvýja, ale ja osobne by som sa skúsila tomu večernému poháriku radšej vyhnúť, najmä, keď potom v noci dojčím... ale to je len taký môj postreh...
viem, že sú mamičky, ktoré takto bežne fungujä-že si dajú večer pohárik na upokojenie stresu z celého dňa, no z môjho pohľadu je to rizikové správanie a radšej by som sa mu vyhla...
lebo efekt a následky sa potom zvalia na čokoľvek iné (na očkovanie, alergie, potraviny), ale na poháriky sa akosi pozabudne...

4. jan 2016

@magimary dakujem magi, lebo ma to zaskocilo kedze na mamile pisu ze ide o mini mnozstvo, ktore neublizi. Tak som teraz zostala na vazkach preco laktacne to beru na lahku vahu. Keby som tieto info mala skor. No vyvija sa ako ma tak verim ze som mu neublizila:(

4. jan 2016

super clanok, velmi uzitocny 🙂 Len by som doplnila:
1. pri dojceni ma MM priblizne rovnaky obsah alkoholu ako ma matka v krvi, cize ak si matka da 1 poharik vina po veceri, ma potom asi hodinu cca 0,3 promile alkoholu, dieta vypije za ten cas povedzme 150ml mlieka, tak v nom malo 0,045ml alkoholu, co zodpoveda obsahu alkoholu priblizne v 1 kvapke beznych kvapiek proti kaslu, ktore sa mozu davat aj detom od narodenia. Cize takto dietatu nikto neublizi, popri dojceni dietatu skodi iba ak by matka pila viac alebo casto - alkoholicka ma v krvi alkoholu ovela viac a ma ho tam vyznamnu cast dna, takze moze uskodit aj cez MM.
2. prve 2 tyzdne tehotenstva od oplodnenia (do 4tt, resp. prveho meskania menzesu, kym matka netusi ze je tehotna) alkohol neskodi, pretoze dieta este nie je napojene na krvny obeh matky. Kvoli kvalite vajicok, vystelky maternice a pod. je ale lepsie, aby nepili ani zeny, ktore tehotenstvo este len planuju
3. FAS sa neda ziskat z pol pohara vina v tehotenstve, ale nie je zatial jasne, kde je hranica bezpecneho pitia, len je jasne ze ta hranica je v niektorych obdobiach dost nizka, preto sa odporuca nepit radsej vobec. No ak ste si dali naozaj len maly pripitok 1x za cele tehotenstvo, netreba mat vycitky, dietatku to naozaj nemohlo ublizit. Tolko alkoholu sa vam obcas zmetabolizuje aj po zjedeni ovocia. Dnes sa alkohol pije praveze v ovela mensich mnozstvach ako v minulosti, takze netreba pripisovat rozne dys-poruchy, adhd, autizmus a pod. zrovna alkoholu v tehotenstve, ak by tam bola uplne priama suvislost, tak by tychto poruch bolo v minulosti ovela viac.

4. jan 2016

@wendy62 v zásade súhlasím 🙂
aj keď o tom prepojení matky do 4tt sa tam práve viedli polemiky, resp. sa to na tej americkej konferencii priamo vylúčilo, pretože práve v tom kritickom období (18.-21.deň od oplodnenia) vznika najmarkantnejšie=najviditeľnejšie poškodenie najmä v tvárovej oblasti bábätka...
ja osobne som mala presne túto informáciu, ako píšeš (o neprepojenom krvnom obehu), no pani Diane ju teda úplne poprela, ako nepravdivú 😕
nechcem o tom viesť polemiku, ale vzhľadom k tomu tvárovému poškodeniu asi skôr verím tejto "novej" teórie o poškodení AJ DO 4tt...

no a ešte poznámočka k tým "dys"-samozrejme, že nie všetky sú spôsobené, alkoholom; ale u všetkých detí vystaveným alkoholovému pôsobeniu i.u. sa dysky skutočne vyskytujú a vo veľmi závažnej miere...plus iné príznaky a problémy...
a na margo minulosti a "dysiek"-bolo ich veľmi veľa aj vtedy, akurát sa NEDIAGNOSTIKOVALI... 😖
Môj brat má "dys"-ky ako vyšité, ale NIKTO NIKDY mu ich skrátka nediagnostikoval, lebo vtedy sa to skrátka nerobilo (a to je rok narodenia 1976, čiže žiadna ďaleká história)...

4. jan 2016

@magimary 18.-21. den od oplodnenia je uz koniec 5.tt, oplodnenie nastava pri tabulkovom priebehu 14 dni od poslednej menstruacie a vtedy sa zacina 3.tt, v momente ked meska menzes zacina 5.tt a to je od oplodnenia 14 dni, poskodenie do 14. dna od oplodnenia konci potratom takze ak by vtedy alkohol nejako poskodil plod, tak nastane potrat.
Dyska boli samozrejme aj v minulosti, len sa nediagnostikovali alebo ani neprejavili (ked este nebola skolska dochadzka), ale vtedy asi bolo viac aj vaznejsich poruch sposobenych alkoholom, pripadne aj umrti babatiek v dosledku FAS. To som pisala len preto, ze to v tvojom clanku vyznieva akoby sa prave kvoli alkoholu situacia zhorsila, ale praveze alkoholizmus sa nastastie trochu zlepsuje aj vdaka takejto osvete.

4. jan 2016

@wendy62 takže sme inak rátali tt., ja som totiž predpokladala, že myslíš 4tt. od začiatku cyklu, to by bolo 28dní, takže by to zahŕňalo aj tie kritické tri dni 18.-21.deň po oplo
...
hej, boli len sa nediagnostikovali, AJ keď boli plne prejavené...
jasne, že tých klasických ťažkých následkov alkoholu v tehu je dnes už menej, no (u "našich" biomatiek) žiaľ ešte stále sú a sú nesmierne ťažké... poznám mnohé deti, dokonca poznám aj také, pre ktoré mal FAS fatálne následky ☹, alebo ťažké nevyvinutie corpus callosun a pod.... a to aj v tejto dobe....
to však samozrejme nesúvisí s mamičkami na tomto fóre, ale aj tak o tom treba hovoriť, nakoľko aj takýmto spôsobom sa informácie dostanú všade, kde treba

4. jan 2016

@magimary obrovská vďaka za tento článok, ani neveríš, koľko sa odhodlávam napísať ho. Ale takto pekne by som to nenapísala 😉 Dotýka sa ma to už istú dobu kvôli mojej práci, no teraz, ako tehotná- je to omnoho citlivejšie. najmä ako argument "spolutehuliek", že veď sú sviatky atď...

Nečítala som všetky komentáre, len pripojím, že americká prednášateľka tejto témy sa opýtala, že KDE sú gynekológovia, ktorí by mali informovať ako prví....
Neviem, či to tu bolo spomenuté, ale na prednáške odznela informácia, že dieťatku môže poškodiť aj alkohol v krvi otca počas počatia...(čo žiaľ, mnohé diskotékové známosti "s následkami" majú...)

minule sa ma tu jedna užívateľka pýtala, prečo sa o tejto téme nevie (z ordinácii gyn. a pod)- vtedy som si uvedomila, že najviac o tejto téme vedia náhradné maminky, ktoré si tie následky alkoholu "odnesú"....
práca s týmito detičkami je hrozne ťažká, majú nádej na normálny život, ak im pomôžeme, no stále je vo mne pohľad na moje malé 2-kilové profi dieťatko a moja zúfalá otázka, AKO sa dá ľahkovážnosťou matky takto ublížiť dieťaťu...

7. jan 2016

@liwka 1000x palec hore... za každé jedno slovo...
a aj ty si bola na pani Diane? 🙂

7. jan 2016

@magimary prečo sme si nedali spolu kávu???? kde si sedela? nech si ťa aspoň predstavím...ja som nevedela, čo z tej prednášky môžeme použiť takto verejne, preto som váhala s napísaním článku
... inak, keďže teraz častejšie bude navštevovať svojho gyndoša a máme ozaj dobré vzťahy aj so sestričkou, ver mi, že im nejaké materiály o FASD natlačím do čakárne 😉

7. jan 2016

@liwka aj ja sa pokúšam zorientovať, kde si asi sedela 😲 😅
my sme aj s @mexx sedeli hneď v prvom rade po pravej ruky pani Diane...

ja som sa stritkne snažila vyhnúť presným textom z prednášky a písala som LEN to, čo som si zachovala v hlave (+som to doplnila článkami z netu, z FAScentra, čiže verejne dostupné), tak preto som si trúfla, keďže som nečerpala nič z textov pani Malbin...

7. jan 2016

...schválne som si ani neotvorila svoje poznámky, ani jej poznámky z mailu...
čakala som, kým sa mi to v hlave utrasie a budem mať dostatok času... 🙂
ty si kde sedela? @liwka ?

7. jan 2016

@magimary v strede vzadu- presne oproti tej premietacej stene. ja som ani veľmi nevnímala, čo sa okolo dialo, keďže som tam šla s pokynom robiť si poriadne poznámky a potom prednášku pre kolegov, takže som písala ako drak. škoda, že sme sa nezoznámili osobne ☹ ale prednáška to bola perfektná...

7. jan 2016

@liwka aj som si ťa tam tak nejak zaradila, aj si sa občas niečo spýtala?
ja som potom ku koncu spomínala toho nášho chlapca a spomínala som napr. tie naše porblémy s hyperjedením, načo mi pani M. odporúčala dať mu do ruky napr. zeler, nech si pochrumkáva

7. jan 2016

@magimary ja som sa nepýtala, ja som písala 😉 a tá maminka, čo spomínala dcérku v škôlke s tým paravanom...tiež sedela niekde pri vás? tú si pamätám..

inak, mne sa najviac páčila otázka pani M. na alkohol v našej kultúre...myslím, že američania by sa čudovali...

7. jan 2016

@liwka neviem, veru, nespomínam si na dievčatko s paravánom 😕

7. jan 2016

@magimary to bolo hneď v prvý deň, pri téme, že pomoc týmto deťom je niekedy až nepochopiteľne jednoduchá...my hľadáme komplikované veci...
joj, no škoda, že sme sa nestretli, dúfam, že ešte dakedy sa nám naskytne príležitosť, hoci ja si teraz dávam na určitú dobu pauzu....

7. jan 2016

@liwka aha, už viem...
hej, tá sedela niekde pri nás...
nie úplne, ale cca

7. jan 2016

Velky palec hore!! 👍👌👏 skusim vytlacit a dam mojmu lekarovi...ale microcephaliu mal aj môj Max,následkom oligohydramnionu kvôli Potterovej syndrómu ...a teda ja sa priznávam že nepijem alkohol vôbec ...a mám známu ktorá pije/fajčí vo väčšom množstve a obe deti zdravé ach ...a upozorňovala som ju nie raz...

7. jan 2016

Treba o tom hovorit preto to tiez povazujem za dobry clanok a pripomenulo mi to reklamu na polskej tv kde bolo tiez ze v tehotenstve ani kvapku a to bola reklama uz asi pred 4-6 rokmi

7. jan 2016

@baska19 áno, presne ako hovoríš-v Poľsku sú o kúsok pred nami,
majú tam tiež jednu "veľkú" hlavičku k FAS Margolzatu Kletzku a tá robí veľké veci a už dlhú dobu... a prednáša aj u nás na SK.

7. jan 2016

super článok a páči sa mi Tvoj štýl písania, no nestihla som prelúskať aj všetky linky či komenty a jedna vec mi chýba (ak tu je, prosím, o info, kde hľadať) - klasická štatistika, v ktorej by boli porovnávané deti, ktorých matky v tehu pili a deti, ktorých matky s alkoholom počas tehotenstva nestretli a následne vypracované závery o výskyte daných NÚ - percentuálne pre prvú skupinu a i pre druhú. Počet detí s ADHD, nejakou dyskou, slabá pamäť....presne tie, o ktorých píšeš vo svojom článku. Myslím, že takýto výskum spracovaný do prehľadnej tabuľky, ktorý by jasne, zrozumiteľne a pravdivo podával informácie o tom, či dané problémy alkohol spôsobil a do akej miery.

8. jan 2016

Dobrý deň @magimary
som jedným z členov Assistentie, rada by som Vám vyjadrila poklonu pred týmto článkom. Jednak to chce odvahu a ako sama vidíte v komentároch, je to ešte beh na dlhé trate . Dnes je ťažké rozoznať, akým zdrojom sa dá veriť. Verím, že postupnými kromi spolu ovplyvníme viacero žien pred rozhodnutím, či si dať alebo nedať pohárik vínka v tehotenstve. Ďakujem za šírenie myšlienky a nenechajte sa odradiť, napísali ste výborný článok!

8. jan 2016

vyborne napisane 🙂
mna skor prekvapilo toto "ak matka prijímala alkohol v čase medzi 18. až 21. dňom od oplodnenia, len tieto tri dni sú kritické na tvárové poškodenie" ... to som fakt netusila, lebo podla mna 90% tych, ktori idu prilezitostne na pivo alebo si otvoria doma flasu vina, do tohoto spada ... ved este maloktora vobec tusi, ze je tehotna ... som si myslela, ze stravovanie a vlastne vsetko od matky ma zasadny vplyv az po prepojeni krvneho obehu plodu a matky.

8. jan 2016

Takže keď mám hyperaktívne dieťa a má oneskorený vývoj reči, je to preto, že som dvakrát počas tehotenstva na oslave vypila deci vína? Teraz do konca života nebudem vedieť spávať a to si neodpustím...

8. jan 2016

Okrem toho som po prečítaní článku začala skúmať synovu tvár a teraz neviem, či som odvtedy zostala paranoidná, alebo si to namýšľam. Syn má naozaj úzku hornú peru, ale to má aj manžel, tak ako mám vedieť teraz, či je to z toho vína alebo to má po ňom? A má aj široký koreň nosa, tak ale to mám aj ja, tak tiež neviem, ,či má jednoducho také črty po nás, alebo som to spôsobila ja. A tiež sedí aj to, že keď bol malý, bál sa vysávača a mixéra, a rovnako aj ten znak, že má nohy do x, to tiež ich má trochu krivé. Och, ja sa teraz zbláznim. Asi to naozaj bude pravda. Ale prečo si nikto doteraz nič nevšimol? Ja neviem, pediater mohol niečo spozorovať, že má nohy do x, a že je citlivý, a že začal neskôr rozprávať...Nikdy sa ma nespýtal, či som úplne abstinovala v tehotenstve... Ako mám teraz žiť? Tiež som v tom bola podporovaná, že deci vína sa môže, ešte som aj čítala vyjadrenie gynekológa, že na to, aby to malo vplyv na dieťa, musela by matka byť "naliata" každý druhý deň. Ako mám teraz s tým žiť, že možno som ho ja poškodila, keď som vypila deci vína? Čo mám teraz robiť? Mám sa ísť nahlásiť?

8. jan 2016

@evening_star neviem či to bolo myslené vážne alebo sarkasticky, dúfam, že to druhé :D

8. jan 2016

@mevrouw Ja zase nechápem, ako ty myslíš tvoj príspevok. Ja to myslím úplne vážne. Vypila som počas tehotenstva asi dvakrát po deci vína a teraz ma prenasledujú myšlienky, že keď má z toho tie krivé nohy, úzku peru a oneskorený vývoj reči. Prečo by to malo znieť sarkasticky?

8. jan 2016

Inak som si začala prezerať schválne časopisy, a nikto nemá nejak výraznú tú jamku pod nosom, všetci na fotkách to majú skôr plochejšie... Aj ja to nemám extra výrazné. Tak teraz neviem, som na vážkach. A čo keď môj syn tú úzku peru zdedil po mojom manželovi, a manžel je ten, kto ju získal kvôli tomu, že svokra vypila pohár vína... Neviem, nikdy som si pery svojich svokrovcov nevšímala, tak neviem, či aj oni majú úzke pery. Musím sa nabudúce pozrieť.

8. jan 2016

@evening_star neboja sa nestresuj sa to by bolo polovica ludstva potom kadejako chora. Ja som tiez si dala aj pocas tehotenstva pohar vina dokopy 4x a mam nastastie zdrave deti a aj teraz kojim hocikedy. Myslim si ze by si musela pit kazdy den a byt notoricka aby si mala vycitky. Viem je to nespravne dat si to deci vina. Ale snazim si to nepripustit, ze by sa mohlo daco stat. Nestresuj sa. Mna vic sokuje mamila ze pisu ze neublizi a aha ublizi. To potom zavadzaju a riadne. Ako kojaca matka som si hocikedy dopriala 4dc pocas vecere bieleho vina - ked uz syn nebol iba kojeny. A to ma dost hneva lebo som sa riadila mamilou

8. jan 2016

Napríklad tento obrázok ukazuje normálnu jamku a nenormálnu, čiže skoro žiadnu. Ale ja napríklad som úplne normálna, a tiež nemám takú jamku výraznú, ako je na prvom obrázku, skôr to mám také rovnejšie.

8. jan 2016

@zuzanka9999 Veď práve, ja som naozaj vypila maximálne dvakrát po deci, počas celého tehu, no ale po prečítaní tohto článku nemôžem normálne spávať, stále ma to straší, lebo tu píšu, že aj deci môže spôsobiť vady...

8. jan 2016

Muž ma práve utvrdzuje, že úzku peru máme zdedenú, on ju má isto po otcovi, že nemám hysterčiť. Asi si to fakt namýšľam.

8. jan 2016

@evening_star nestrachuj sa...
veľa znakov tváre môže byť skráta dedičných, to neovplyvníš...
oni sú skôr významné a dôležité vtedy, keď sa to spája aj s ostatným symptomatickým správaním...
to, že má k tomu aj OVR a hyperaktivitu môže mať tiež mnoho a mnoho dôvodov, vôbec to nemusí byť v dôsledku alkoholu...
a v tejto fáze ani nie je nevyhnutné pátrať po dôvode vzniku, dôležité je zapracovať na tch príznakoch a rozvíjať dieťatko v tom smere, ktorý má najoslabenejší... a je jedno, čo ho vyvolalo...
tento článok je skôr preventívny-čiže určený najmä mamičkám, ktoré tehotné sú alebo budú, aby sa vyhli možným "chybám", resp. aby nechtiac nezvyšovali riziko problémov v budúsnoti...

8. jan 2016

Uznavam iste sa taketo ochorenie vyskytuje. O co smutnejsie ke ze coraz castejsie... no ak ma moje dieta viacere priznaky a nikdy som alkohol nepila ani nepo
Ijem tak co? Budi mi odbornici tvrdit ze som ho pila? Alebo ze som ho pozivala v nevedomi a myslela som si ze pojem vodu a pri tom tp bol alkohol??

8. jan 2016

@albarosa to isto nie... nikoho nikto nikde neusvedčuje z niečoho, čo nikdy nerobil...
skôr budú pátrať po iných príčinách...

8. jan 2016

@evening_star tento pbrazok tiez moze ukazovat dieta ktore ma uplne normalne pery ibaze stiahnute do grimasy
Vy snad nedokazete schovat hornu peru? Ja ano. Znamena to teda ze mam FAS? NIE

8. jan 2016

@magimary no ale predsa prvou moznou diagnozou je prrdsa fas... teraz ma lekar oznaci za nezodpovednu matku informacie posle socialnemu uradu a mne deti odoneru? Len na zaklade niekoho tvrdeni.... kazda matka si a uvedomit ze je to jej dieta a ze alo sa k nemu bude spravat v brusku tak sa ono k nej bude chovat po narodeni...

8. jan 2016

@albarosa nie, určite, nie...
zase až TAKTO u nás FAS vôbec nie je v povedomí...ako u laikov, tak aj u odborníkov (lekárov)
žiaľ.
a všeobecne-naše biologické matky (teda matky našich pestúnskych/adoptívnych detí) sú často v ťažkom závislostnom stave (alkohol a/alebo drogy a/alebo fajčenie atd, atd, atd) a ani tým sa to NIKDY do papierov neuvedie (hoc aj dieťatko má jasné znaky), iba AK by to ony samé spomenuli v anamnéze, čiže rovno povedia lekárovi, že pili počas tehu...
takže tebe to určite nehrozí.

8. jan 2016

@magimary a ved mne je jasne ze moje deti takto neoznacia nemaju na to ziaden dovod len mi to pride az prilis prehnane. Tiez treba brat do uvahy kolko matiek je takych a deti sa im rodia uplne zdrave ale to uz nikto neskuma

8. jan 2016

@zuzanka9999 mamila nezavadza, pozri si prispevky vyssie od @wendy62, ta to tam pekne vysvetlila, ak si das poharik-dva ked kojis tak dietatku nic nehrozi, ano alkohol skodi ale len ked sa realne k tomu babatku dostane, a tvoje telo vacsinu odbura, a to co prejde do mlieka je zanedbatelne 🙂 pokial samozrejme nestiahnes celu flasu 😀

8. jan 2016

Tak ja neviem, stále. Niečo mi príde až fakt prehnané. Podľa toho posledného obrázku by malo fas každé druhé dieťa. Ktoré dieťa sa nebojí mixéra, ktoré dieťa sa rado strihá strojčekom, nie je prieberčivé v jedle? Toto je moc zas podľa mňa.

9. jan 2016

Myslím si, že žena ak chce byť zodpovednou matkou, tak to obdobie bez alkoholu a cigariet hravo vydrží a zvládne, nemusí mať potom žiadne výčitky. To dieťa sa na svet nepýtalo a prečo mu nedať ako tak zdravý základ?

9. jan 2016

nepila som nefajcil aaj tak podaktore "priznaky" na mojom synovi vidim... myslim ze ich ma asi 80 percent deti... mozno by bolod obre napisat aj v k torom roku zivota by s auz nemalo bat mixera je nerpirodzene davat vsetko do ust.. zacat plynule rozpravat.. moja mam nepije alkohol a ja som bola z matematiky uplny debil a teda nemam pocit ze to bolo alkoholom v tehotenstve.. niecom na tom pravdy byt moze ale toto uz mi pride trochu moc.. to ze ma nizsie viecka? nezalezi aj na tom ako vyzera rodic?alebo uzka horna pera ved ju ma uzsiu 80percent populacie pokial niesme z kambodze.. :/ urcite alkohol nepomaha ani tehonej ani netehotnej ani mladej ci starej ani nikomu ale zeby som sa zhrozila pri pohlade na thulku co s i na svadbe da poharik cinzana alebo pohar vina tak to teda nie

9. jan 2016

@evening_star no strasne nenormalne extremne prehanas, tak som myslela svoj prispevok..to potom 90 percent ludtsva ma fas..

9. jan 2016

@cairka aj my sme det svojich rodicov 🙂 nas, 4 deti, matka nechala ked som ja bola este mala. Ze pila a fajcila viem. A na zaklade tohto popisu... No zavrtalo mi v hlave, ze pocas tehu so mnou veru alkoholu asi zbohom nedala. Odpustila som jej uz to,co spravila... A zamyslat sa nad dalsou skutocnostou ma nepotesilo. Su myslienky, ktorym sa neubranime a ja som celkom silna osoba, no ine mamicky tu mozno nie... Ka tento clanok ako matkaschvalujem. Ako dieta svojej matky - je mi trochu luto,ze som nan nattafila.

10. jan 2016

@albarosa
@evening_star, zapožičiam jedno FASD dieťa pre porovnanie s vašimi,aby ste si uvedomili,o čom tento článok píše. FASD je síce aj OVR a iné veci, ale hlavne je to súbor príznakov fyzických aj psychických súčasne... Bolo by hlúpe každé OVR zvaľovať na FAS, ale už keď je OVR, epilepsia a napríklad neschopnosť vnímať beh času, či iný problém s vnímaním priestoru,seba,iných - je na čase sa zamyslieť aj nad tým. No a samozrejme tá znalosť, že matka pila/mohla piť...

10. jan 2016

@paradize, verím, že takéto poznanie zabolí, ale netráp sa tým. Zmeniť to nezmeníš, ty tie veci, ktoré si spoznala sama na sebe, tiež nezmeníš. Mame si odpustila, teraz by si len nanovo otvorila ranu.

10. jan 2016

@cairka len som chcela vysvetlit,preco SCASTI vnimam tento clanok ako na zlom mieste. Nemyslim to zle 🙂 len... Ma to dve strany - nie len ako varovanie, aby sme nepili, ale aj pripomienka typu "co ak moma mama pila"

10. jan 2016

@cairka ale v podsyate je to nepodstatne, vsetko mozeme dedukovat dvojito, nie len tento clanok 🙂 takze mpj komentar je v podstate nepodstatny, dal by sa pouzit pri stovkach clankov tu, na mk

10. jan 2016

@cairka ak si to tvoje deti rovno ich lutujem :( ak sa o take deti staras tak ta obdivujem.... vyber si.... ani nemusis odpovedat ktora moznost z toho je spravna. Mne deti zapoziciavat netreba mam svoje ak by som si nejake dieta dobrovolne k sebe ver ze uz by to zapozicanie ndbolo. Lebo by som ho nevratila ale nechala si ho .... asi tolko k tomu

10. jan 2016

@albarosa, moje deti ľutovať netreba 😉 Ale sú veci,ktoré pochopíš, až keď vidíš na vlastné oči. (Sama by som neverila ) A až tak by si videla rozdiel dieťa s OVR a dieťa s FASD.

10. jan 2016

@cairka Vidim.ze si moj komentar nepochopila... nevadi... maj pekny vecer

10. jan 2016

@albarosa, ale pochopila, to neznamená,že na to musím reagovať 😉 Pekný večer aj tebe

10. jan 2016

@cairka :D to tazko... ine by si napisala ale nevadi dobru noc

10. jan 2016

@albarosa, tak napíš narovinu 🙂

Mimochodom, počula si o nadsázke?

10. jan 2016

@cairka myslim ze.nie... pouc ma nech.som mudrejsia... a myslim.ze pojdem aj na preskolenie na vyssiu uroven zo.zdravotneho kurzu lebo sa mi vidi ze nejako tieto zeny na tomto koniku ked maju funkcny internet a uja googla po ruke tak su najvacsie majsterky sveta vo vsetko nie len.co sa tyka chorob a.deti...

10. jan 2016

@albarosa, tak mi,prosím , objasni ten príspevok 🙂

10. jan 2016

@albarosa, mimochodom o FASD viem z pobytu s už spomenutou pani Malgorzatou Kleczkou, ktorá sama potvrdila túto diagnózu u mojej dcéry a dovolím si povedať, že pár rokov praxe- života s takýmto dieťaťom dá viac, ako teoretický zdravotný kurz,pokiaľ sa netýkal FAS, čo sa asi netýkal podľa tvojich príspevkov...

10. jan 2016

@cairka tu je potom otazne z kadial ma tvoje dieta ten fas... viem si domysliet... no a musela som sa znizit na uroven sliepok z kurnika tu a nasla som si na nete co je to nadsadzka... u nas sa totiz pouziva slovo zvelicovat... nemam vsak pocit ze nieco zvelicujem... alebo mi povedz na ktory moj prispevok konkretne myslis

10. jan 2016

@albarosa, presne odtiaľ, odkiaľ jedine sa dá získať a o čom sa tu diskutuje od zverejnenia článku....zveličuješ tým, že sa obávaš, že keď pôjde rodič s dieťaťom s OVR k odborníkom, tak ho hneď budú podozrievať, že jeho dieťa má FASD a chcela som len poukázať,že tie deti sú iné ako deti len s OVR.
A ehm, moje nie sú moje biologické deti 😉

10. jan 2016

@cairka prave lreto som napisala komentar ze ak su tvoje.lutujem ich ak sa staras o ine deti tak ta obdivujem... to ze ked pojdem na prehliadku s detmi a buu mat podozrenie na fas... no nepisala som to tebe pokial.dobre vidim... ci? Keby toto poviem mojmu lekarovi tak ma uda za urazku a ani by netusil ze nieco take existujem takze sa neobavam ze by moje deti takto oznacil 😃😃😃
Ak nedoslo doktor je madar tiez... 😃😃

10. jan 2016

@albarosa,ale oni sú moje, len sa mi nenarodili z bruška 😉

10. jan 2016

@cairka ale ved to som pochopila... zesa nemam iq hojdacieho alebo diery v plote... preto pisem ze ak sa staras o take deti... adoptovala si si alebo osvojila pripadne nahradne materstvo ste museli absolvovat to uz je jedno akym sposobom si k nim prisla tak ta obdivujem lebo viem ze deticky ktore maju akekolvek aj drobne postihnutie ktorych sa mozno len malicko odlisuju od svojich rovesnikov to maju tazke... ale deti su jednoznacne dar oni si nevybrali ze sa narodia a komu sa narodia preto je fajn ak sa najde lepsia rodina ktora im moze dat vsetko co potrebuju... ale sme uz dost daleko od temy... k tomu obrazku co si dala... len som napisala ze to nemusi byt prave takto postihnute dietatko len dietatko ktore robi nejaku grimasu a je to mozno cele vytrhnute z kontEXTu povodneho... samozrejme moze to v skutocnosti byt dieta postohnute fas

10. jan 2016

Naozaj toto je velmi zlozita tema..no je jasne ze "tehulka v tejdo dobe poriadne ani nesmie dychat bo kde sa clovek pozrie same nesmie to ci ono.Ziadne osoba nie je dokonala a tieto "priznaky"ma takmer kazdy ci jeden ma hyperaktivitu druhy nesustredenost tredi poruchu pisania atd...a mamicky nepiju nefajcia.Mam tetu ktora v zivote nepila ani len prilezistoste, nefajcila a ma postihnute dieta uplne.cely zivot odkazany na druhu osobu(nechodi sam meje nosi plienky atd.Jej dalsie dve deti su zdrave ich deti tak isto. A to sem tam vinko ved presne na krvinky abo aj cigaretka.takze asi tak. Ja osobne so nepila no mam kamosky ktore sa doslova ozierali a fajcili jednu o druhu..dokonca prenasali a deti takmer 4kilove zdrave...moc tomu neverim tu ide skor o genetiku abo dietatko sa z nejakeho dovodu slabsie vyvija a podobne. Aj ked clovek by mal maozaj uvazit a radsej sa vsetkym takýmto veciam vyvarovat.

15. jan 2016

Ja ďakujem za tento članok. Tiež patrím medzi mamičky, ktoré si obcas dajú deci vina alebo dva deci piva. Uz si nedám.

21. jan 2016

takto popíjala aj nasa suseda, ale to nebol pohárik raz za pol roka, ale chlastala kazdy den, dieta je mentalne postihnute, v osobitnej skole, fyzicky je na tom ako tak v poriadku, dokonca je to pekny chlapec no chudak ma vadu reči, zakladne matematicke ukony mu nejdu, logika ziadna , je uplne spomaleny . tu kravu by som obesila za to.a rovnako aj vsetky takto nezodpovedne zeny

26. jan 2016
23. feb 2016

@rosegirl2013 si poklad! presne tento som hladala, ze v akom obdobi sa prejavi FAS tym klasickym obrazom, lebo je to len nejake kratke obdobie co sa mi zda

23. feb 2016

Zamer je sice pekny ale celkovo je clanok dost tendencny. Akoze ked si dieta nevie spravne obliect ponozky obcas alebo je nesustredene tak je to okamzite FAS ? Alebo ked ma uzku hornu peru alebo ine tie tvarove detaily ? Toto uz trosku hranici s konspiracnymi teoriami. Urcite ziaden lekar nebude na zaklade uzkej hornej pery dietata obvinovat matku ze je alkoholicka :D.

27. feb 2016

@domculik to tam ani nikde nie je uvedené 🙂
alebo sa mýlim a vieš mi ukázať konkrétne miesto,
kde je napísané, že jeden, dva, tri príznaky zo zoznamu svedčia o matke alkoholičke???

27. feb 2016

@magimary a kde je prosim uvedene ze kolko teda konkretne priznakov svedci o matke alkoholicke ? 🙂 Pretoze tych priznakov je milion a kazdy z nich samostatne moze svedcit o niecom inom alebo iba o obycajnej genetike ak vezmeme tie tvarove napriklad. Nic v zlom, len si vsimam komentare kociek a badam ze viacere tu maju strach ze nasli jeden zhodny znak a uz su na pochybach 🙂

27. feb 2016

@domculik hneď v druhom príspevku pod textom sme to tuším s @kacena4 rozoberali 🙂
pochyby mamičiek nie sú na mieste, ale kvôli tomu článok vôbec nemusí byť konšpiračný 😉

27. feb 2016
Komentár bol odstránený

@magimary vynikajuci clanok!!!!!! Max.suhlasim a v tomto som aj ja striktna. Ale v suvislosti napr. s navstevami - co nealkoholicky Radler, kde svieti 0,0% pricom v malom popise na plechovke je "max.alkoholicky obsah do 0,5% " ?

12. máj 2016

@wikina123 to je asi na každého rozhodnutí...

12. máj 2016

Ostala som zaskocena z tohto clanku. Sama na zaciatku tehotenstva som chcela vediet, ci je jeden poharik vina raz za cas OK. Tak som si nasla na scholar.google.sk vedecke clanky a o tom a rada by som vam spomenula jeden: Systematic review of effects of low–moderate prenatal alcohol exposure on pregnancy outcome. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14... Systematic review znamena, ze zhrnuli vsetky vedecke studie so zenami, ktore pili nizke mnozstvo alkoholu. To je 35 rokov vedy, 3600 studii, sledovanie tisicov zien na celej zemi. Pozorovali vsetko mozne od potratovosti, vahy a velkosti pri porode, predcastne narodenia, defekty. A vysledok? "At low–moderate levels of consumption, there were no consistently significant effects of alcohol on any of the outcomes considered." Pri nizkom pozivani alkoholu, nenasli ziadne spojitosti s nicim z tychto veci. Proste 1 poharik je vedecky potvrdeny fakt, ze neskodi. Co myslite, ze gynekologovia su uplne mimo, nevzdelanci, magori, ktorym nejde o zdravie zeny a dietata? Moj teda rozhodne nie... A dokonca mi aj vysvetlil, preco niektori odporucaju nekonzumovat ziadny alkohol. Lebo niektore zeny nedokazu ostat pri jednom pohariku. Ja som si par krat dala po pol pohariku, lebo som extra opatrna a v tom pripade si mozem byt na 100% ista, ze nic nehrozi. A presne tak bolo, 4380g, porod 40+2, dieta zdrave ako buk, ma sice uzdiu hornu peru, ale tu mam aj ja a moja mama si nedala ani kvapku ;) Chapem dobry umysel tohto clanku, ale fakty by mali byt respektovane

27. máj 2016

Preco radsej nezamerat energiu na clanky pre zeny, co piju viac ako 1 poharik v tehotenstve, alebo co su rizikove, ze sa budu takto spravat? Alebo ako im pomoct? Napriklad mohli by mat zadarmo sedenia u psychologa, alebo co ja viem, zorganizovat nejaku podpornu skupinu, aby si vyriesili problemy a neunikali k alkoholu. Alebo osvetu pre mlade mamicky (bez urazky - myslim iba na tie nezodpovedne, nevyburene). Lobovat za to, nech na tuto temu idu statne peniaze, lebo cim viac zdravych deti sa narodi, tym financne vyhodnejsie je to pre stat. Takeho nieco by mohlo pomoct zredukovat pocet deti s FAS. Pisem ako laik, iba napady

27. máj 2016

@bluka2 fakty plne rešpektujem, úplne iné ako uvádzaš ty vyššie.
takže nemám zlé svedomie, žeby som niečo nerešpektovala...
osobne som sa stretla s ľuďmi, ktorí tejto problematike zasvätili celý život a rozhodne nečerpajú svoje skúsenosti z "vody", ale z relevantných výskumov.
Viac k tomu nemám čo dodať.
akurát, že rešpektujem tvoj názor-spokojne si pripíjaj jedným pohárikom. Je to tvoj postoj, tvoje dieťa. 🙂
Vzhľadom k tomu je to úplne OK.
Môj názor je iný a nemám dôvod zameriavať články na iné ženy.🙂

27. máj 2016

@magimary Tak preco tu nevidim jeden odkaz na vyskum, ktory by potvrdil, ze 1 poharik, je v hocijakom smere skodlivy? Len ma to zaujima, uz sa stiahnem

27. máj 2016

Vies, ja som sa stretla napriklad s Carlom Djerassim - rozpravali sme sa - a mam teraz dojem, ze viem vsetko o antikoncepcii? nemam. On jej tiez zasvetil velku cast svojho zivota. Takto to nefunguje. Peer-reviewed vyskum alebo dohady

27. máj 2016

ja tiež netvrdím, že viem o TEJTO problematike všetko 😉,
len preto, že som hovorila s odborníkmi o tejto problematike (podotýkam boli to AJ lekári, konkr. ti odporúčam pre veľký záujem osloviť doktorku (pediatričku) MUDr. Janka Nosková, MPH v tomto centre:
http://kongresruzomberok.wix.com/fascentrum#!ko... ; určite ti poskytne všetky fakty, zdroje a linky, ktoré potrebuješ)
droje na výskumy som si žiaľ nestihla pozapisovať z prednášok, tak ich neuvádzam,
to ale tiež neznamená, že nie sú.

27. máj 2016

Dakujem, ale ten link dava kontakt na Pedagogicku fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ja nehladam pedagogicke info, ale cisto z medicinskeho hladiska. Hladala som, odbornik na co moze byt MUDR Jana Noskova MPH, nedozvedela som sa vsak nic okrem toho, ze je detska lekarka a robila podla titulu master in public health (to je stale vseobecne). Robila na temu FAS dizertacnu pracu? Lebo autorka nejakych vedeckych clankov nie je (oprav ma, ak som proste len nenasla, ale myslim, ze mam dobry hladaci system). Nic proti nej, nepoznam ju a klobuk dole vsetkym doktorom, ale cakala by som, ak uz teda spominas jedno meno, ze ked ho hodim do googlu, tak mi aspon vyskocia nejake odborne clanky od nej alebo abstrakty na zahranicnych konferenciach, ale nic

27. máj 2016

Stranka assistentia.sk ma zjavne nedostatky a pobudla som na nej tak 10 minut. Originalny clanok: we estimate that the current prevalence of FASD in populations of younger school children may be as high as 2-5% in the US and some Western European countries. Asistentia: Výskyt FASD medzi školákmi sa odhaduje až na 2-5% v USA a Západnej Európe. ...nespravne. Nie v zap. Europe, ale v jej niektorych krajinach. To moze robit velky rozdiel a je to proste nespravne. Dalsia past do oka: Percento pacientov s FASD Psychické poruchy- 94.00%, Nezamestnanosť 80.00%
Pobyt v zariadeniach opatrovateľských služieb 80.00%
Neprimerané sexuálne správanie 45.00%
Prerušenie školskej dochádzky 43.00%
Problémy so zákonom 42.00%
Kriminalita 35.00%
...urcite tam treba tie dve desatinne cisla za bodkou, ked je to zaokruhlene na jednotky? au, toto profesionali nerobia. Je tam toho viac.
Takze suma sumarum, budem verit mojmu gynekologovi, ked povie, ze poharik je OK - toto ma nepresvedcilo vobec

27. máj 2016

Takze ako tu predo mnou niekto mudro poznamenal, na skale fakty ------- konsipacne teorie, je toto blizsie k tomu druhemu

27. máj 2016

Vdaka! doteraz som povazovala poharik vina za nieco neskodne v tehu a pritom som inak abstinent.. niekde v hlbke, som na tym ale pochybovala a tusila, ze to moze byt aj inak. Vdaka 🙂

12. jún 2016

Tie crty tvare su este polemizujuce,lebo vela zohrava genetika...napríklad moja dcera ma siroky koren nosa a tie vnutorne kruhy ako ma ocka a riadne vyrazne ako na obrazku ktory ste uviedla...a moze odprisahat na zdravie svojich deti ze som sa v tehotenstve ani pocas kojenia Alkoholu ani nedotkla ...ani male pivo FAKT NIC! a mrzelo by ma keby niekto na zaklade týchto crt tvare moju dcerku takto "odsudil" teda v respektiv mna ako matku!

17. jún 2016

Kazdopadne velmi dobry clanok a cisto teoreticy necjcem rypat ani nic len rozmyslam nahlas🙂 kedysi sa alkohol palil len doma verim tomu ze polovica ludstva pila aj tvrde neopijala sa ale ked bola choroba dali si za stamprl namiesto liekov,cervene vino bolo tiez sucastou domacnostia deti neboli tak hyperakivne a ine lebo ich cas bol o praci na poli a boli plne vytazene mai viac zodpovednosti,vicc povinnosti menej casu na zhananie.nie somnzastancom alkoholu len tak nad tym premyslam..na margo oboch stran😉

16. júl 2016

Vďaka ti, Bože, za moju mamu, ktorá nevypije kvapku alkoholu. A raz, možno o pár rokov, keď tento článok nebude braný len ako "konšpiračná teória", a budú ho čítať moje deti, pomyslia si to isté o mne. Ak raz viem, že alkohol je niečo, čo dokáže zabiť dospelého človeka, tak určite nebudem riskovať, že čo to spraví s mojim nenarodeným dieťatkom (hoci len pohárik).

21. aug 2016

Nechapem tie komenty, ze ci ked ma dieta tenku peru ma hned FAS. To nie je o hornej pere! Proste tie deti vyzeraju typicky a svojim sposobom sa podobaju, napriek roznej genetike.
Komu nie je jasne, nech si pozrie foto a snad vie urcit, ci aj ich dieta tak vyzera

1. dec 2016

Baby najviac sa bavim na komentaroch.. Clanok je Dobry... A myslim si, ze pomaha....
Ale... Myslim, ze je to hlavne o mamickach, ktore popijali viac ako jeden poharik... a to sa hadam netyka az tak vela zien na mk....
To ze je jeden, dva znaky su rovnake, neznamena ze pili v tehotenstve. Autorka povedala, ze tam toho musi byt viac, nielen uzka pera alebo siroky koren nosa.
Na druhu stranu maminky, 9 mesiacov nie je az taka dlha doba a alkohol nie je nieco, bez coho by clovek nevydrzal, nie je nutny k zivotu a uz vobec nie k tehotenstvu...
Ak to pomohlo aspon jednej maminke, tak je clanok na spravnom mieste....

3. jan 2017

@magimary PERFEKTNY clanok a nasledky, o ktorych som ani len netusila, ze mozu z toho vzniknut...Pre mna uplne nove poznanie a krasne si to rozpisala 🙂

12. sep 2017
13. sep 2017

Moj osobny nazor ako laika je, ze nepotrebujem ziadne studie, ziadne clanky aby som vedela ze ked uz som raz tehotna, nebudem ani popijat ani fajcit, lebo tuzim mat zdrave dieta a urobim preto vsetko co je v mojich silach.

22. sep 2017

Veľmi dobre napísané, treba rozhadzovať z vrtuľníka 🙂 Pre mňa super LIKBEZ, likvidacia bezgramotnosti. Tiež viem, že alkohol a tehotenstvo ( ja som absolútny abstinent, takže ani alkohol a človek ako taký ) nejde spolu dokopy, ale ten mechanizmus deštrukcie som nevedela. Vďaka za článok

22. sep 2017

Super článok, dúfam že to ešte viac mamičiek prečíta a poradí v dobrom svojím kamaratkam. Ja som nevypila ani kvapku alkoholu počas tehotenstva, a často som počúvala ze jeden pohárik nezaškodí.... no držala som sa svojich zásad bez toho aby som o tomto syndróme vôbec počula. Chcela som mať zdravé dieťatko. 🙏😉

11. feb 2018

Presne tak, som rada ze si napisala tento clanok, nie je k tomu co dodat, svojmu novonarodenenmu dietatu nikoho nenapadne davat pit alkohol, tak preco si niektore myslia ze je ok mu ho posuvat este pred narodenim😒

27. dec 2019

Dakujem za clanok... pri prvom som nemala tolko skusenosti, pocuvala som "starsich" a dala som si poharik sem tam (na krvinky) ☹ moj syn ma par priznakov a aj problemy s recou a ano velkrat som hladala, kde je problem, co som urobila zle , lebo vsetky vysledky su v poriadku a nik mi na to nevedel odpovedat. Teraz pri druhom (a to som len na zaciatku) som uz tiez pocula, ze co prehanam, nech si dam pohar vina na stres - NEDAM SI ANI KVAPKU! Nie som alkoholik, aby som nevedela prezit rok bez toho, a nik ma nepresvedci o opaku 🙂

24. mar 2020

Začni písať komentár...

Odošli