Môžu ma po materskej dovolenke preradiť na inú prácu?

danculik
17. jan 2008

Milé maminky chcela by som sa opýtať hlavne tých ktoré sa tak trošku vyznajú v zákonoch.Som doma na materskej dovolenke,moja dcerka ma 8 mesiacov a finančná situácia ma donútila ísť naspäť do práce.Rozprávala som sa s mojím šéfom a povedal mi že v tom nevidí žiadny problém,že ja si m ám určiť dátum kedy chcem nastúpiť že všetky ostatné údaje si mám doplniť s personálnou.Tak sme sa teda dohodli na určitý deň a hodinu že prídem do firmy podpísať papiere s tým že sa presne dohodneme na dátume.A čo sa stalo?Šok prvej triedy!Predtým než som odišla na materskú som pracovala ako Asistentka Generalneho riaditeľa.Chcela som sa teda aj vrátiť na to isté miesto a ono mi bolo aj držané.Keď som však prišla podpísať tie papiere tak bol zrazu problém...že ak chcem môžem nastúpiť do výroby sa operátora za 12.000,-v hrubom!!!!!!!!!!!alebo mi dajú 3-mesačné odstupné vo výške môjho predchádzajúceho platu.Pretože nemôžu vyhodiť to dievča čo nastúpilo namiesto mňa a že on dve asistentky nechce.
Pýtam sa vás.Má zamestnávateľ to urobiť?Povoľujú to zákony???A ak sa nedohodneme tak ako ďalej pokračovať?Viete poradiť?
Díky moc....som úplne zaskočená ako vedia jednať s ľuďmi.....

zuzu13
17. jan 2008

danculik, myslím, že miesto podľa zákona držia 6 mes. potom ťa môže preradiť na inú prácu...a čo sa týka výpovede? no ty si predsa na materskej...tak sa opýtaj na socialke, čo by sa stalo, keby si sa späť vrátila na MD...v tom prípade ti výpoveď nehrozí...

tinni
17. jan 2008

http://lesk.zoznam.sk/cl/10174/199116/Survival-...

baby, preccitajte si toto 😉 dokonca je to aj celkom vtipne napisane 😀

elise
18. jan 2008

ahoj danculík, podľa zákona ti držia miesto iba pol roka potom sa máš právo vrátiť do organizácie a žiadať pracovné miesto adekvátne tvojmu vzdelaniu (rozhodne nie do výroby)ty máš uzatvorenú zmluvu ako na dobu neurčitú? a čo máš konkrétne v zmluve uvedené že budeš robiť ako asistentka ? ty si normálne vybav rodičovský príspevok zamestnávateľovi napíš oznam že im oznamuješ že zostávaš na rodičovskom príspevku do 3 rokov veku dieťaťa.neviem či si niečo podpisovala pri návrate do práce a ee to sa rieši iba oznamom že oznamujem že dňa...nastupujem po md do práce. napíš podrobnosti cez ip poradím ti ja stým pracujem 😉

jaduska
18. jan 2008

Ja som síce robila niekoľko rokov mzdy, ale takýto problém som ešte neriešila, nakoľko u nás vo firme som na materskej iba ja 😉 To s tým držaním miesta pol roka som počula, ale nikde v Zákonníku práce to neviem nájsť. Je tam paragraf, podľa ktorého sa nesmie dať výpoveď žene na materskej, ani na rodičovskej, pokiaľ má pracovný pomer na dobu neurčitú. Preradenie na inú prácu sa môže iba dočasne, so súhlasom zamestnanca a ohodnotenie tiež nesmie byť o polovicu nižšie. Ale neviem celý zákonnik práce naspamäť, tak netvrdím,že to nie je pravda 🙂

Podľa mňa je problém zamestnávateľa a nie tvoj, že s tvojou náhradníčkou neuzavreli pracovnú zmluvu v znení, že ťa bude zastupovať iba počas materskej/rodičovskej dovolenky. Samozrejme z tvojej strany zas je korektné, aby si pred koncom materskej dovolenky (to je tých 28 týždňov) oznámila zamesntávateľovi, či nastupuješ do práce, alebo pokračuješ v čerpaní rodičovskej dovolenky. O čerpanie rodičovskej dovolenky je dokonca vhodné požiadať písomne, hoci zamestnávateľ ti musí vyhovieť. 😉

danculik
autor
18. jan 2008

...ja mam zmluvu uzatvorenu na dobu neurictu ako jeho asistentka....a on ma predsa nemôže dať do výroby?!!!!že tú babu čo je namiesto mňa nemôže teraz kôli mne len tak vyhodiť...a chcel to teda spraviť tak,že mi dá akože výpoveď s tým že mi dá odpstupné....a som sa pýtala že keď dobre teda prídem o pol roka naspäť do práce...a on že to bude tá istá situácia....tak si vyber!....

emjee
18. jan 2008

§ 55
(1) Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne, a to v prípadoch
ustanovených v odsekoch 2 a 4.
(2) Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak
a) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
b) tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho
posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie,
c) je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami (ďalej len „karanténne
opatrenie“),
d) je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu,
e) zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný za nespôsobilého na nočnú prácu,
f) tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov pracujúca v noci požiada o preradenie na dennú prácu.
(3) Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa odseku 2 preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.
(4) Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných
následkov.
(5) Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca podľa odseku 3, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je
povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.
(6) Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ
je povinný vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní okrem prípadov uvedených v odseku 4.

emjee
18. jan 2008

kedze si ani nepoziadala o preradenie, ani ta tato praca zo zdravotneho hladiska neposkodi, ani nejde o mimoriadnu udalost bez tvojho suhlasu ta nemoze preradit inam

vypoved ti dat takisto nemoze lebo nesplna ziadne podmienky paragrafu 63

jaduska
23. jan 2008

našla som niečo ohľadom tejto témy na porade, tak si to prečítajte:

http://www.porada.sk/t2838-nastup-do-prace-po-r...

jaduska
23. jan 2008

mne z toho článku na porade to vychádza tak ,že zo sekretárky operátorku do výroby urobiť nemôžu 😒