Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je s účinnosťou od 1.1. 2014 zrušený.
Dole uvedené ustanovenia sú platné pre deti narodené alebo zverené do starostlivosti do 31.12.2013

Platné do 31.12.2013

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé dieťa, druhé dieťa alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.

Podmienky nároku

Oprávnená osoba

  • matka, ktorá porodila dieťa,
  • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo ak po matke bolo vyhlásené pátranie, alebo ak dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Uplatnenie nároku

Oprávnená osoba si uplatní nárok prostredníctvom písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.

Výplata príplatku

Príspevok pri narodení dieťaťa vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v hotovosti alebo na bankový účet do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť, najskôr po 28 dňoch života dieťaťa. Nárok na príspevok zaniká uplynutím 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.

Povinnosti oprávnenej osoby

  • preukázať splnenie podmienok nároku
  • použiť príplatok na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa

Výška príspevku

  • 678,49 eur

Súvisiace články

Použité zdroje

  1. Zbierka zákonov č. 383/2013, ZÁKON z 23. októbra 2013 o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné online: http://www.zbierka.sk/
  2. https://web.archive.org/web/20170706233850/https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/
  3. https://web.archive.org/web/20190108233412/http://www.socialnedavky.sk/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s príplatkom k príspevku pri narodení dieťaťa

Máš skúsenosť s príplatkom k príspevku pri narodení dieťaťa?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť