Azoospermia

Azoospermia je neprítomnosť spermií v ejakuláte. Azoospermia postihuje približne 1% mužov, u ktorých spôsobuje sterilitu či neplodnosť. Asi 20% prípadov mužskej neplodnosti môže byť spôsobená práve azoospermiou.

Azoospermia je často zameňovaná s aspermiou. Aspermia je neprítomnosť ejakulátu.

Príčiny azoospermie

Azoospermie môže mať dve hlavné príčiny:

 • Kanáliky v semenníkov, v ktorých vznikajú spermie môžu byť poškodené v dôsledku zlého vývoja tkaniva, toxickými látkami, pôsobením infekcie, žiarením a pod. Toto poškodenie môže byť difúzne (po celom semenníku), často však v niektorých kanálikoch vzniká malé množstvo spermií. Tieto spermie sa nedostanú do semennej tekutiny, ale dajú sa získať z týchto kanálikov mikrochirurgickou operáciou a použiť tak k laboratórnemu oplodneniu vajíčka.
 • Druhou príčinou azoospermie je nepriechodnosť semenných ciest, ktorá môže byť vrodená alebo získaná, napr. po zápale, úraze, po niektorých operáciách a pod. Kanáliky semenníka síce produkujú spermie, ale tie sa nemôžu dostať von. V týchto prípadoch sa spermie získavajú mikrochirurgickou operáciou kanálikov, ktoré sú v nadsemenníkoch.

Mikrochirurgickou operáciou sa dajú získať spermie na oplodnenie vajíčka u približne 60% mužov trpiacich poruchou tvorby spermií. U mužov, u ktorých je tvorba spermií zachovaná, ale majú nepriechodné cesty, ktorými sa spermie dostávajú ejakuláciou von, je operácia úspešná takmer vo všetkých prípadoch.

Typy azoospermie

 • pretestikulárna azoospermia- ide o nedostatočnú stimuláciu normálne vyvinutých semenníkov u mužov. Hladina folikuly stimulujúceho hormónu (tzv.FSH) je nízka a nedostatočne stimuluje semenníky k produkcii spermií. Tento druh postihuje asi 2% mužov s azoospermiou.
 • testikulárna azoospermia- je charakterizovaná abnormálnym vývojom semenníkov, semenníky sú malé a neplnia si svoju funkciu. Tento typ azoospermie postihuje približne 50% pacientov, kedy zlyháva tvorba spermií.

Zlyhávanie funkcie semenníkov môže byť spôsobené aj vrodenými vadami (napr. Klinefelterov syndróm, kryptorchizmus alebo Sertoli cell only syndrom). Vady môžu byť ale aj získané, napr. ak pacient prekonal infekciu semenníkov alebo má rakovinu semenníkov.

 • posttestikulárna azoospermia- pri tomto type azoospermie sú spermie produkované, ale v tele muža je prekážka, ktorá zabraňuje ich vylučovaniu z tela. Častou príčinou je vazektómia, vrodené chýbanie semenovodu, ktoré môže byť spôsobené cystickou fibrózou alebo obštrukcia ejakulačných kanálikov, ktorú spôsobuje infekcia.
 • idiopatická azoospermia- pri tomto type azoospermie sa nepozná príčina vzniku azoospermie. Môže ísť napr. o vek pacienta alebo aj jeho hmotnosť.

Diagnostika azoospermie

Azoospermia sa diagnostikuje počas vyšetrení na neplodnosť. Diagnóza sa stanovuje na základe analýzy výsledkov odobratého materiálu spermií, tzv. spermiogram. Po analýze spermiogramu sa hľadá príčina azoospermie. Pri spermiograme sa hodnotí objem ejakulátu, celkový počet spermií, koncentrácia spermií, pohyblivosť spermií, počet živých spermií, tvar spermií, pH ejakulátu, prítomnosť fruktózy, zinku a glukozidázy v ejakuláte a takisto sa zisťujú aj protilátky proti spermiám.

Veľmi dôležité je zistiť príčinu azoospermie, musí sa urobiť urologické vyšetrenie, hormonálne odbery, vyšetrenie karyotypu. Vyšetrujú sa možné mutácie na prítomnosť cystickej fibrózy a defekty v Y (mužskom) chromozóme, robí sa teda genetické vyšetrenie.

Pri vyšetrení sa využíva aj zobrazovacia technika ako ultrazvuk semenníkov, transrektálny ultrazvuk, magnetická rezonancia a CT, ďalej sa robí biopsia semenníkov a genetické vyšetrenie.

Postup pri diagnostike:

 • Anamnéza

Lekár sa pýta sa všetky prekonané ochorenia v detstve a dospelosti, hľadá medzi nimi súvis s poškodením semenníkov. Anamnéza sa odoberie podrobne, vrátane sexuálneho zdravia (libido, sexuálna aktivita a plodnosť).
Lekári zisťujú aj aké lieky užívali pacienti v minulosti, napr. hormóny, steroidy, antibiotika, chemoterapia a iné. Tieto lieky znižujú tvorbu hormónov, ktoré sú potrebné na tvorbu spermií.

 • Fyzikálne vyšetrenie

Fyzikálne vyšetrenie patrí k najjednoduchším, je to základný krok pri určení dignózy. Počas fyzikálneho vyšetrenia sa vyšetria semenníky a semenovody. Pri vyšetrení sa môže zistiť varikokéla, čo znamená rozšírené žily, ktoré sú viditeľné na miešku.

 • Hormonálne vyšetrenie

Folikuly stimulujúci hormón (FSH), je hormón, ktorý sa tvorí v hypofýze v mozgu. Tento hormón je zodpovedný za tvorbu spermií, ktoré sú vytvorené v semenníkoch. Pri rôznych ochoreniach hypofýzy je znížená tvorba hormónov a preto nízke hodnoty luteinizačného hormónu a folikuly stimulujúceho hormónu môžu znamenať pretestikulárny typ azoospermie. Pri nízkych hodnotách FSH semenníky nie sú dostatočne stimulované, aby dokázali tvoriť spermie. Naopak vysoké hladiny týchto hormónov poukazujú na problémy semenníkov.

 • Transrektálny ultrazvuk

Transrektálny ultrazvuk sa robí cez konečník a robí sa, aby sa vylúčili abnormality ejakulačných kanálikov a semenných vačkov. Ultrazvuková sonda sa umiestni do konečníka a sledujú sa kanáliky, pretože kanáliky sa nachádzajú v blízkosti konečníka.

 • Biopsia semenníkov

Pri podozrení, že príčina azoospermie je v semenníkoch (testikulárna azoospermia), sa urobí biopsia semenníkov. Pri biopsii sa získa tkanivo zo semenníkov, ktoré sa vyšetrí laboratórne a aj mikroskopicky.
Ak mužovi bola zistená azoospermia, tak s odstupom času by mal mať znova urobený spermiogram,

Terapia

Diagnóza azoospermie neznamená, že daný muž nikdy nebude môcť mať deti. Zistiť presnú príčinu azoospermie je zložité. Pri nájdení príčiny sa azoospermia začne liečiť. Muž môže mať deti aj v tom prípade, ak nemá v ejakuláte aj po terapii žiadne spermie, pretože spermie sa dajú získať priamo zo semenníkov.

Testikulárny typ azoospermie, ktorý postihuje väčšinu pacientov má trvalé následky. V prípade, že sú semenníky v poriadku, ale nie sú stimulované luteinizačným a folikuly stimulujúcim hormónom, sa po podaní týchto hormónov začnú tvoriť spermie.

Pri snahe otehotnieť je potrebné azoospermiu riešiť v centre asistovanej reprodukcie.1
Muži, ktorí majú azoospermiu potvrdenú, môžu zvažovať aj operačné riešenie. Viac o operácii MESA/TESE v samostatnom článku MESA a TESE.

Významným pokrokom vo vede je zavedenie IVF a ISCI, ktoré umožňujú párom oplodnenie. Jednou z podmienok, ktoré musí splniť chlap je prítomnosť spermií v semenníkoch.

Tvorba spermií

Spermatogenéza je proces, kedy vznikajú spermie. Tvorba spermií začína v semenníkoch. Semenníky sú párové pohlavné orgány, ktoré sú uložené v miešku (skróte) mimo brušnej dutiny, pretože pre správny vývoj spermií je potrebná nižšia teplota ako je v brušnej dutine. Teplota by mala byť nižšia ako 37 st.C. Spermie po ukončení spermatogenézy vyzerajú ako zrelé spermie, ale tieto spoermie nie sú ešte schopné oplodnenia, nevedia rozoznať a oplodniť vajíčko.

Spermie musia preto dozrieť v ďalších procesoch, preto putujú do nadsemenníkov, kde dozrievajú. V nadsemenníkoch sú spermie obohatené o cholesterol a proteíny, mení sa ich tvar. Nakoniec sú uskladnené v koncovej časti nadsemenníkov až do nasledujúcej ejakulácie.

Počas ejakulácie sa spermie premiešajú so sekrétmi z nadsemenníkov, z prostaty a zo semenných vačkov. Denne sa produkuje viac
ako desať miliónov spermií.

Schopnosť oplodniť vajíčko majú spermie ešte 3-4 dni po pohlavnom styku. Ideálne je ak sa spermie dostanú do maternice jeden deň pred ovuláciou, čiže ešte predtým ako úplne dozrie vajíčko. Vajíčko je schopné oplodnenia 20-24 hodín.
Vývoj spermií môže negatívne ovplyvniť- stres, fajčenie, zlá životospráva, chemické látky a žiarenie.

Video (EN): Azoospermia

Súvisiace články

Viac o azoospermii na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.sanatoriumhelios.sk/azoospermia
 2. http://www.urology.sk/nase-sluzby/spermiogram/
 3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Spermie
 4. http://www.maleinfertilityspecialists.com/faq5.htm
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s azoospermiou

Máš skúsenosť s azoospermiou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť