IVF soft

Pri IVF soft (tiež natívny/prirodzený cyklus, soft protokol, IVF Lite, minimálna stimulácia) nie je jednotná terminológia. Všetky termíny označujú postup, pri ktorom sú vajíčka získavané úplne bez hormonálnej liečby alebo za použitia minimálnej hormonálnej stimulácie vaječníkov.

Natívny/ prirodzený cyklus

Natívny cyklus je ovariálny cyklus bez medikamentózneho ovplyvnenia. Rast folikulov sa sleduje pomocou ultrazvuku (tzv. folikulometria). Cyklus sa sleduje aj po hormonálnej stránke - dynamika koncentrácie LH a estradiolu. Cieľom monitorovania ženy je stanoviť termín ovulácie.
Folikulomatria patrí medzi lacná a efektívna diagnostická a terapeutická metóda. Pri liečbe neplodnosti je často prvou metódou, ku ktorej lekár pristúpi. Folikulometriu vie vykonať aj gynekológ prvého kontaktu.

Soft protokoly

Pod soft-protokolom sa rozumie šetrná hormonálna stimulácia vaječníkov s následným embryotransferom. Predpokladaný zisk oocytov je pri soft protokoloch 1-3. Ide o komplexnú kontrolu ovulácie, ktorá sa robí malými dávkami gonadotropínov od 7. dňa menštruačného cyklu alebo tesne pred ovuláciou spolu s malou dávkou antagonistu GNRH na kontrolu predčasného vrcholu koncentrácie luteinizačného hormónu LH s následnou indukciou ovulácie dávkou hCG.

Výhody

 • Minimálna záťaž pre pacientku: Pacientka nedostáva žiadne lieky alebo len veľmi malé množstvo s minimom nežiadúcich účinkov. Obyčajne stačia 2- 3 folikulometrie a 1 odber krvi v rámci hormonálneho monitoringu.
 • Minimálne riziko komplikácií pri odbere oocytu: Odsatie obasahu jedného folikula je časovo nenáročný a minimálne bolestivý výkon s minimálnymi nárokmi na anestéziu. Jednoduchosť výkonu znižuje aj výskyt komplikácií pri výkone na minimum.
 • Takmer žiadne riziko ovariálneho hyperstimulačného syndrómu, hlavne jeho závažných foriem.
 • Minimálne riziko viacpočetného tehotenstva Vyplýva z výhod transféru jedného embrya. Viacpočetné tehotenstvo je rizikové pre matku, aj plody.
 • Minimálna až žiadna potreba zmrazovania vajíčok alebo embryí Predstavuje tak alternatívu aj pre páry, pre ktoré je zmrazovanie filozoficky neprípustné.
 • Nižšia cena cyklu pre pacientku. Náklady na lieky sú výrazne nižšie, príp. žiadne v porovnaní s inými stimulačnými protokolmi, čo sa odrazí aj v celkovej cene za cyklus.

Nevýhody

Hlavnou nevýhodou natívnych cyklov IVF je nízka úspešnosť.

Príčiny nízkej úspešnosti

 • Nepodarí sa získať oocyt, resp. embryo
 • Nekvalitné endometrium
 • Neúspech jediného výkonu, znamená neúspech celého cyklu.

Použité zdroje

 1. http://www.doktori.sk/index.php?go=medicinsky-o-neplodnosti/clanky&news=3
 2. P. Ventruba, I. Crha, J. Žáková a kol.: Průvodce léčbou poruch plodnosti. Centrum asistované reprodukce Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno , Brno 2013
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s IVF soft

Máš skúsenosť s IVF soft?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť