Náhradná osobná starostlivosť

Náhradná osobná starostlivosť predstavuje zverenie dieťaťa na základe žiadosti do starostlivosti inej osoby ako je rodič.

Náhradný rodič

Osoba žiadajúca o zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti musí mať:

 • trvalé bydlisko na území Slovenska
 • spôsobilosť na právne úkony
 • osobné predpoklady
 • zdravotné predpoklady
 • osobnostné a morálne predpoklady

Pri tejto forme starostlivosti sa uprednostňuje rodina a najbližší príbuzní. Táto forma náhradnej starostlivosti je veľmi podobná pestúnskej starostlivosti, avšak s tým rozdielom, že osoba nie je zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť. Náhradný rodič má podobné práva a povinnosti ako pestún a taktiež dostáva sociálne dávky.
Žiadosť o zverenie dieťaťa môže podať manželský pár alebo samostatná osoba a to na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zánik starostlivosti

Náhradná osobná starostlivosť zaniká v prípade, že:

 • sa dieťa stane plnoleté
 • dieťa zomrie
 • zomrie náhradný rodič
 • súd rozhodne o zániku dôvodu, pre ktoré bolo dieťa zverené náhradnému rodičovi
 • súd rozhodne o zrušení
 • sa manželia rozvedú

V prípade rozvodu manželov však môže jeden z manželov, ak si chce dieťa nechať, požiadať o zverenie dieťaťa do jeho starostlivosti.

Súvisiace články

Viac o náhradnej osobnej starostlivosti na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-36
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s náhradnou osobnou starostlivosťou

Máš skúsenosť s náhradnou osobnou starostlivosťou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť