Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Pestúnska starostlivosť

Pestúnska starostlivosť, podobne ako adopcia1, znamená poskytnúť deťom rodinné prostredie a lásku z pozície rodiča, ktorej sa im mnohokrát nedostalo. Ide hlavne o deti, ktoré nemôžu dlhodobo vyrastať vo svojej biologickej rodine pre závažné problémy, o deti, ktoré nemožno adoptovať z právnych alebo iných príčin či o deti, pre ktoré by bolo umiestnenie do detského domova ohrozujúce.

Pestún sa stará o zverené dieťa tak ako rodič a to len po dobu dovŕšenia dospelosti dieťaťa. Avšak láskou vytvorený vzťah medzi rodičom a dieťaťom trvá naďalej, preto väčšina detí v pestúnskej rodine zostáva. Pestún zvyčajne nie je jeho zákonný zástupca. Biologickí rodičia dieťaťa nie sú zbavený rodičovských práv, preto je potrebný ich súhlas na vážne rozhodnutia týkajúce sa dieťaťa ako je napr. operácia či vycestovanie do zahraničia.

Pestún dostáva finančné príspevky, ktoré sú stanovené zákonom a pomôžu mu zabezpečiť pre dieťa základné vybavenie ako napr. oblečenie, hygienické potreby či nevyhnutný nábytok.

Tá cesta od samotného rozhodnutia až po príchod dieťaťa k vám domov je časovo náročná. Na začiatok je potrebné navštíviť najbližší Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a získať potrebné informácie. Je potrebné vypísať dotazník a zúčastniť sa prípravy rodičov na osvojenie. Po úspešnom ukončení prípravy sa stanete čakateľom na zozname žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Po výbere dieťaťa sa s ním začnete zbližovať, po uplynutí určitej doby a konečnom rozhodnutí súdu si dieťa môžete priviesť domov a tešiť sa z neho.

Vybavenie pestúnskej starostlivosti

K vybaveniu pestúnskej starostlivosti budete potrebovať:

  • žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť
  • dotazník
  • správa o zdravotnom stave
  • doklad o majetkových pomeroch
  • výpis z registra trestov

Viac o pestúnskej starostlivosti na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305
  2. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-36
  3. Albín Škoviera- Náhradná výchova dieťaťa v rodine a inštitúciách
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Kam ďalej?

Skúsenosti s pestúnskou starostlivosťou

Máš skúsenosť s pestúnskou starostlivosťou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť