Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Numerológia mena

Pri výbere toho naj mena pre svoje dieťa vyberajú rodičia podľa rôznych podmienok a kritérií: meno sa musí hodiť k priezvisku, meno musí začínať na rovnaké písmenko ako meno súrodenca alebo sa rodičia môžu zamerať taktiež na numerológiu mena. Každé písmenko v mene má svoje priradené číslo, po ich spočítaní sa zistí, aké je "osudové" číslo každého človeka. Výsledné numerologické číslo prezradí o duši a povahe človeka a tiež o jeho životnom osude.

Tabuľa čísel pre jednotlivé písmenká

Každé písmenko v abecede a vlastne v mene má svoju priradenú číslicu. Na diakritiku sa neberie pri hľadaní čísel ohľad. Ak výjde výsledné číslo 11 alebo 22. zostávajú tieto čísla dvojciferné a je pre ne pripravený výklad. Ak vyjde dvojciferné číslo (iné ako 11 alebo 22), je nutné ďalej jednotlivé čísla spočítať, napríklad 12= 1 + 2 = 3.

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Príklad počítania numerologického čísla:
Miesto ALŽBETY budeme teda hľadať zodpovedajúce menu ALZBETA.
A+L+Z+B+E+T+A = 1+3+8+2+5+2+1 = 22 -> Výsledné numerologické číslo pre Alžbetu je číslo 22.

Typy numerologických mien

Výsledné numerologické mená sa delia na :

 • Činné číslo je súčtom čísel z krstného mena. Výsledné číslo je podstatou danej bytosti a vyjadruje, aký je človek vo svojom vnútri.
 • Dedičné číslo je súčtom čísel z priezviska človeka. Výsledné číslo ukazuje na prínosy predkov pre fyzickú, duševnú a duchovnú stránku človeka.
 • Vibračné číslo je súčtom činného a dedičného čísla a výsledné číslo chrakterizuje osobnosť jedinca.
 • Intímne číslo je súčet samohlások z mena a z priezviska. Výsledné číslo informuje o skrytých ideáloch a túžbach človeka.
 • Číslo realizácie je súčet spoluhlások z mena a priezviska. Výsledné číslo informuje o hodnote charakteru človeka.

Činné číslo

 • 1 - vynaliezavosť, nervové napätie
 • 2 - citlivosť, láskavosť a jemnosť
 • 3 - šikovnosť a prispôsobivosť
 • 4 - Organizačný talent a chuť podávať výkony
 • 5 - bystrosť a zvedavosť, ochota k zmenám
 • 6 - nežnosť, súlad a rovnováha
 • 7 - intuícia a túžba po tajomstve
 • 8 - energia a miernosť
 • 9 - citovosť, oddanosť
 • 11 - sila a napätie
 • 22 - inšpirácia a ctižiadostivé ideály

Dedičné číslo

 • 1 - sebadôvera
 • 2 - rovnováha
 • 3 - chápavosť, vnímavosť a bystrosť
 • 4 - organizačné schopnosti
 • 5 - nadšenie
 • 6 - porozumenie
 • 7 - rozvážnosť
 • 8 - vôľa
 • 9 - lojálnosť
 • 11 - sila
 • 22 - inšpirácia

Vibračné číslo

 • 1- číslo 1 vyjadruje základ života, ktoré riadi Slnko, zdroj všetkej energie. Radšej útočí, ako sa bráni, radšej rozkazuje, ako poslúcha. Nositeľ mena s numerologickým číslo 1 je nezávislý, podnikavý, bez váhania prevezme iniciatívu a strne ostatných na svoju stranu. Človek je odvážny a rozhodný vodca. Veľmi si cení slobodu, chce byť sám zodpovedný za svoje úspechy aj chyby a nechce byť nikomu nič dlžní. Nežiada o pomoc, rovnako ako neprizná slabosť. Je energický a autoritatívny v úráci, náročný k iným osobám aj k sebe. Má sklony prevziať velenie taktiež v láske.
 • 2-ľudia s číslom 2 sú vyrovnaní, rozvážni, diplomatickí a prívetiví. Číslo je pod vplyvom Luny, v neustálej premenlivosti zachováva určitú pravidelnosť. Majitelia mena s číslom 2 majú kľudný temperament, sú mierni a trpezliví. túžia po súlade. Pred provokáciami najskôr utekajú, ale veľmi rýchlo sa snažia nájsť tú vhodnú cestu, ktorá vedie k porozumeniu. Súťaživosť ich nepriťahuje, vyhrávať bitky im nepripadá užitočné, ak to má byť na úkor citovej rovnováhy. Dvoja je veľmi citovo založená, sentimentálna, citlivá, emocionálna číslica.
 • 3- trojka je symbolom náklonnosti, obľúbenosti, talentu a popularity. Trojka bola vždy považovaná za dokonalé číslo. Zodpovedá jej planéta Jupiter. Nositeľ trojky je veselý a okúzľujúci človek, ktorý komunikuje prekvapivo ľahko a vyžaruje z neho láskavosť. Preto je zvyčajne obľúbeným a vyhľadávaným partnerom. Je spoločenský, aktívny, stále v pohybe a v kontakte s ľuďmi. Potrebuje vonkajšie podnety, aby sa mohol realizovať. Pri negatívnych vibráciách sú títo ľudia netrpezliví, popudlivý a neznášajú kritiku. Po citovej stránke sú nadšenci a náruživci, ktorí nestrácajú svoje záujmy z dohľadu.
 • 4-štvorka symbolizuje spravodlivosť, rovnováhu a bezpečie. Ich planétou je Saturn. Ľudia so 4 sú vyrovnaní, trpezliví a realistickí. Nikdy sa nepúšťajú do bitky, ani keby si zistili ciele. Jednajú chladnokrvne a rozhodne, sú spoľahliví, ale len málokedy berú sami iniciatívu. Sú majetnícky a vedia si vynútiť svoje, sú tvrdohlaví a vytrvalí. Neodbočujú z cesty, ktorú si vytýčili. Postupujú k stanovenému cieľu pomaly, ale pravidelne.
 • 5-číslo päť znamená vznetlivosť a spontánnosť. "Majitelia" čísla 5 premýšľajú viac ako ostatní a konajú rýchlo, ako by odpovedali na výzvu. Ich planétou je Merkur. Málokedy vydržia na jednom mieste. Milujú zmenu a pestrosť viac než čokoľvek iné. Žiadna kotva ich neudrží, žiadny prístav neupúta, priťahujú ich a fascinujú ďaleké obzory. Majú prispôsobivú, zvedavú a pružnú myseľ, sú veľmi komunikatívni a prekypujú dynamizmom.
 • 6-šestka je symbol krásy, harmónie a rytmu. So 6 je v súžení ženská planéta Venuša. Pre šestku je najdôležitejšia kvalita. Jej cieľom je túžba po šťastí a kráse, pretože títo ľudia sú milovníkmi krásy. Majú vkus a túžia po krásnych veciach, Často sú úspešní v umeleckej oblasti, pokiaľ sa neuplatnia v profesiách, ktoré si vyžadujú mierlivosť. Šestka má aj negatívne vlastnosti- váhavosť, nerozhodnosť, volia cestu najmenšieho odporu. Ľuďom nechýba zmysel pre zodpovednosť a pokiaľ sa raz rozhodnú, dokážu sa chytiť aj obtiažnej úlohy.
 • 7-sedmička je číslo neustáleho intelektuálneho a filozofického hľadania. Riadi ju planéta Urán. Ľudia so 7 sú myslitelia s originálnym a nezávislým intelektuálom. Majú veľký pozorovací talent, sú schopný premýšľať a rozjímať, preto dávajúprednosť samostatnej práci. V tichu a osamote dosahujú najlepšie výsledky. Zaujímajú sa o všetko čo je zvláštne a neobvyklé. Ľudia majú intelektuálnu intuíciu a tvorivú schopnosť. Bohužiaľ sú pesimisti, často trpiacimi úzkosťami. Často sa uzatvárajú do seba a blúdia v kruhu. Túžba po nezávislosti im ovplyvňuje aj citový život, len ťažko vstupujú do nejakého zväzku, jedine keď stretnú podobnú bytosť s rovnakými životnými ideálmi.
 • 8-osmička je číslo moci, sily a úspechu. Zodpovedá jej planéta Mars. Ľudia s osmičkou sú aktívne a energické bytosti, ktoré radi dobíjajú a milujú výzvy. Sú ctižiadostiví a orientujú ju viac k hodnotám materiálnym než k duchovným. Túžia získať moc, čo sa im darí vďaka zmyslu pre realitu, rozhodnosť a pohotovosť. Majú naviac to, čomu sa hovorí "čuch" na veci. Sú netrpezliví a neradi strácajú čas, veľa utrácajú peniaze a ešte viac pracujú. Radi žijú naplno, intenzívne, niekedy sú tvrdí, netolerantní a tvrdohlaví. Po citovej stránke sú úprimní, priamočiari, vášnivý a žiarliví.
 • 9- deviatka sa vyznačuje altruizmom, vznešenosťou a mystikou. Zodpovedá jej planéta Neptun. Tolerancia, štredrosť a nezištnosť sú hlavnými stránkami charakteru. Ľudia s 9 majú zmysel pre presnosť, sklony k snívaniu, občas sa dokonca vznášajú v hmle. Majú veľkú schopnosť porozumieť a prispôsobiť sa, nie sú aktívnym činiteľom, jedine ke´d nájdu ideál, za ktorý sú ochotné sa pobiť. Zachraňuje ich viera. V láske sú veľmi úprimní, láskaví, ale žiadajú viac citov než dávajú. Nie, žeby boli ľahostajní, len myslia na niečo iné. Z deviatky, ktorá nenašla rovnováhu, sa stáva prelietavý tulák, intelektuálne aj citovo.
 • 11- jedenástka má tak úžasnú psychickú energiu a inšpiráciu, že ostatní u nich hľadajú oporu a snažia sa získať ich súhlas a uznanie. To im vyhovuje, lebo radi ovládajú ako kolegov v práci, tak aj partnerov v láske. Väčšinou sa im to skvele darí, sú totiž okúzľujúci a úspešní. Berú na seba dobrovoľne zodpovednosť, niekdy aj na úkor osobného života. Ľahko sa to nepodarí, a preto prežívajú jedenástku obmedzene ako dvojku.
 • 22- toto číslo nepodniká len pre seba, ale i pre ostatných. Je to veľké číslo, schopné zvládnuť veľmi zložité situácie, nechá sa však zaslepiť hĺbkou a významom svojho cieľa. ich činy riadi inšpirácia a talent a často im pomôžu k veľkému ohlasu, že sa v nich skrýva génius. Po citovej stránke to je trošku horšie, často totiž obetujú život svojmu dielu a nedokážu ho zdieľať s niekým, kto ich v tomto diele nemôže alebo nedokáže nasledovať. Číslo 22 je číslo výnimočnej bytosti. Pre mnohých predstavuje veľké napätie, že radšej žijú na jeho nižšej úrovni, teda ako štvorky.

Intímne číslo

 • 1-Túžba po osobnom úspechu. Neznesie priemernosť a všetko čo robí musí mať ohlas. Jednotka je citlivá na lichôtky. Chce ovládať a riadiť svoj osud, presadiť sa a zostať nezávislou.
 • 2-Túžba po spojení alebo spoločenstve. Veľký význam prikladá láske a priateľstvu. Nežnosť a láskavosť. Dvoja túži po láske, splynutí, po manželstve.
 • 3-Túžba prejavovať sa vo všetkých oblastiach života. Nezávislosť a radosť zo života. Potrebuje činnosť, ktorá by jej dovolila povoliť uzdu predstavivosti. Trojka túži vyjadrovať svoje myšlienky a byť v spojení s ostatnými.
 • 4-Túžba po stabilite a poriadku. Pevné základy potrebuje k uskutočneniu plánov. Vyžaduje zodpovednosť a presnosť od seba aj od ostatných. Štvorka túži stavať, pevne a trvalo.
 • 5-Túžba po osobnej slobode. Miluje cestovanie a nové obzory. Vyhľadáva zmenu. Päťka je húževnatá, túži žiť slobodne a vyhýba sa všednosti a rutine.
 • 6-Túžba po kľude a súlade. Šestka sa vyhýba napätiu a konfliktom, napriek tomu má dušu prostredníka. Prijíma zodpovednosť a má umelecké sklony. Prisudzuje veľký význam životu vo páre a rodine vôbec. Má rada umenie, túži po vyrovnanom a šťastnom citovom živote.
 • 7-Túžba po vnútornom živote. Je to rozjímanie a rozum. Latentné a skutočné sebectvo. Citová zdržanlivosť. Tradicionalizmus. Sedmička môže žiť v určitej samostatnosti, často sa javí ako uzavretá a utiahnutá. Túži po bohatom vnútornom živote a vývine.
 • 8-Túžba uplatniť sa po stránke hmotnej alebo sa venovať plodnej, rozumnej a pokiaľ možno neobvyklej činnosti. Osmička dokáže uspieť, má dar presvedčiť tých, ktorých potrebuje pre uskutočnenie svojich ctižiadostivých plánov.
 • 9-Túžba po uskutočnení ideálov. Pre veľkú vec sa dokáže obetovať. Hľadá dobrodružstvo, obrazne aj v skutočnosti. Deviatka túži naplniť svoj ideál a byť ostatným užitočná.
 • 11-Túžba presadzovať originálne, výnimočné plány.
 • 22- Pzdvohnúť sa a niečo dokázať v celosvetovom merítku.

Číslo realizácie

 • 1- Uplatniť sa, viesť, rozhodovať.
 • 2-Jedná solidárne, zmysel pre tímovú spoluprácu.
 • 3-Darí sa jej/jemu v práci, viaže sa na kontakty a vzťahy s ostatnými.
 • 4-Uspeje vďaka vlastnému úsiliu a trpezlivosti, ale úspech sa dostaví pomaly.
 • 5-Žije stále v pohybe, násobí skúsenosti.
 • 6-Keď sa rozhoduje a vyberá smer, je pre ňu dôležitý názor druhých. Darí sa jej v umení, v práci viazanej na verejnosť alebo zákazníkov.
 • 7-Predstavivosť im pomáha uspieť v neobvyklých a nezávislých oboroch a to aj napriek prekážkam.
 • 8-Uspieť jej pomáha energia, úprimnosť a autorita. Môže mať problémy s rovnováhou v hmotnej oblasti.
 • 9-Realizuje sa prácou pre iných, musí sa cítiť užitočná. Stále má pred očami nejaký ideál. Je moderná a vynaliezavá.
 • 11-Aktívna a ctižiadostivá, schopná uspieť v originálnych činnostiach.
 • 12-Vytvára rozsiahle a ctižiadostivé plány, prejavuje veľké tvorivé schopnosti.

Súvisiace články

Použité zdroje

 1. https://web.archive.org/web/20171207072225/http://horoskopy.hansal.cz/numerjmeno.php
 2. http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-horoskopy-numerologie/190104/jake-jmeno-takova-...
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s numerológiou mena

Máš skúsenosť s numerológiou mena?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť