Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Tehotenstvo a práca

Tehotenstvo a práca alebo čo hovorí Zákonník práce

Tehotná zamestnankyňa na účely Zákonníka práce je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. Neexistuje nijaká hranica, od ktorého týždňa/mesiaca by sa tehotenstvo zamestnávateľovi malo oznámiť. Až po oznámení tehotenstva spolu s priložením kópie lekárskeho potvrdenia (buď osobne a necháte si potvrdiť prevzatie alebo zašlete zamestnávateľovi poštou doporučenú zásielku) sa na Vás vzťahuje osobitná ochrana podľa Zákonníka práce. Podľa Zákonníka práce síce nie ste povinná oznámiť zamestnávateľovi tehotenstvo, ale v prípade neoznámenia tehotenstva Vám osobitná právna ochrana nepatrí .

Od 1. septembra 2011 platí, že zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné (§ 72 ods. 1 Zákonníka práce).
Počas tehotenstva ste v ochrannej dobe. Výpoveď z organizačných dôvodov môžete dostať iba vtedy, ak sa ruší alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jej časť (§ 63 ods. 1 písm. a) ZP), ale už nie z nadbytočnosti, z dôvodu zrušenia pracovného miesta (§ 63 ods. 1 písm. b) ZP).

Preradenie na inú prácu je možné len na základe dohody o zmene pracovných podmienok; už slovo "dohoda" znamená, že k tomu je potrebný súhlas zamestnávateľa i zamestnanca. Preradenie zamestnanca na inú prácu bez jeho súhlasu je možné len vo výnimočných prípadoch (odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo zmiernenie jej bezprostredných následkov).
Ak ste tehotná, máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Tu nie je stanovený nijaký limit (ako je 7 dní v prípade návštev lekára ostatných zamestnancov).

Tehotné ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu,. Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe.

Pokiaľ je v pracovnej zmluve dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, ten končí dohodnutým dňom, t.j. uplynutím doby, ktorá sa pri podpise pracovnej zmluvy dohodla. Bez ohľadu na to, či je zamestnankyňa PN, tehotná, na materskej či rodičovskej dovolenke.

Viac o tehotenstve a práci na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
  2. HN noviny: Mgr. Zora Puškáčová, Kedy je správny čas oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi?

Externé linky

Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Hodnotenia a skúsenosti s tehotenstvoma prácou

Máš skúsenosť s tehotenstvoma prácou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť