Výchova a vzdelávanie

RodinaVýchova je cielená, vedomá a mnohostranná činnosť, ktorú sa snažíme človeka pripraviť na zvládnutie osobného, pracovného a spoločenského života. Existovali a existujú rôzne štýly výchovy, sú ovplyvnené dobovými, sociálnymi a kultúrnymi podmienkami a odlišnými uhlami pohľadu na chápanie človeka. Vzdelávanie je proces učenia sa, získavania a osvojovanie si vedomostí a zručností.

Vzdelávanie je proces učenia sa, získavania a osvojovanie si vedomostí a zručností.

Typy výchovy:

  • Autoritárska - vychovávajúca ku kontroluje a vyžaduje dodržiavanie príkazov a zákazov bez ohľadu na názor dieťaťa, prevažuje komunikácia smerom od vychovávajúceho k vychovávanému (patrí sem výchovné postupy tzv. cvičiteľov detí7, ako je napr. Estivillova metóda učenia zaspávania)
  • Liberálna výchova - vychovávajúci je benevolentný a na dieťa kladie malé a nenáročné požiadavky, kontrola ich plnenia je nízka
  • Demokratická harmonická výchova - vzťah medzi vychovávajúcim a dieťaťom je založený na vzájomnej dôvere, diskusii s jasne definovanými pravidlami, ktorých dodržiavanie je primerane kontrolované (patrí sem napr. kontaktné rodičovstvo1 , rešpektujúci výchova, Montessori pedagogika2)
  • Disharmonická výchova - vychovávajúcí koná rozporuplne, v čase nekonzistentne, riadi sa podľa momentálnych nálad a popudov, nie sú dopredu dané jasné pravidlá
  • Zenedbávajúca výchova- vychovávajúci o dieťa nedbá, nezaujíma ho, čo sa dieťa učí, čo robí, s kým sa stýka
  • Nadmerne ochranná výchova (tzv. opičia láska) - vychovávajúci sa o dieťa stará prehnane, priania dieťaťa je mu často rozkazom

Súvisiace články

Viac o výchove a vzdelávaní na modrykonik.sk

Použité zdroje

  1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Výchova
  2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzdělávání
  3. http://sk.wikipedia.org/wiki/Výchova
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s výchovou a vzdelávaním

Máš skúsenosť s výchovou a vzdelávaním?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť