Afázia

Afázia je porucha myslenia, chápania a hľadania slov. Ochorieť afáziou môžu ľudia so zlou funkciou mozgu, alebo ľudia so psychickými problémami (napr. trpiaci depresiami1)

Hľadáš článok o narušenej komunikačnej schopnosti? Prejdi na samostatný článok: Narušená komunikačná schopnosť.

Príčiny afázie

 • cievna mozgová príhoda (krvácanie alebo nedokrvovanie mozgu),
 • poranenia mozgu,
 • nádory mozgu,
 • zápalové ochorenie mozgu (encefalitída, meningoencefalitída),
 • afázia sa objavuje aj pri Alzheimerovej či Pickovej chorobe,
 • pri intoxikácii mozgu (alkoholická alebo drogová toxikácia),
 • narušenie vyvíjajúcej sa centrálnej nervovej sústavy u detí.

Video (CZ): Afázia

Delenie afázie

Afázia má dvojaké delenie:

Prvé delenie:

 • kortikálne,
 • subkortikálne.

Druhé delenie:

 • Brocova afázia - ľudské chápanie je zachované, reč sa neopakuje, ale nie je plynulá. Pacienti vyrieknu počas minúty približne 10 slov. Prestávky sú dlhšie než hovorená časť. Vety nie sú tvorené správne podľa gramatických pravidiel. Časté je chybné používanie predložiek alebo spojok. Hovorenej i písanej reči rozumejú bez problému. Pacientova písaná reč je na úrovni jeho hovorenej reči.
 • Wernického afázia - ľudské chápanie je narušené, človek hovorí plynulo. Slová nemajú zmysel, ale ani sa neopakujú. Reč je plynulá, vo vetách sa objavujú zbytočné slová alebo slabiky, ktoré dodávajú vete nezmyselnosť. Veta je dostatočne dlhá, rytmická aj melodická. Písaná reč je na rovnakej úrovni ako hovorená.
 • Kondukčná afázia - človek chápe dobre, reč je správne tvorená, vytráca sa opakovanie slov. Pacient má problém pri opakovaní viacslovných viet, ktoré počuje.
 • Transkortikálna senzorická afázia - chápanie nie je dobré, reč je plynulá, ale opakujú sa slová. Podobá sa Brockovej afázii s tým rozdielom, že pacient dobre opakuje, dobré je tiež čítanie nahlas a pomenovávanie predmetov.
 • Transkortikálna motorická afázia - ľudské chápanie je zachované, reč sa opakuje a nie je plynulá.
 • Anatomická afázia - objavuje sa u všetkých typov afázie. Človek má problém pri spontánnom rozhovore pomenovávať správne predmety.
 • Globálna afázia - je charakteristická takmer úplnou stratou tvorby reči či chápania počutého jazyka.

Lekárske vyšetrenie afázie

Pred vyšetrením je dôležité určiť pacientov materinský jazyk a vyšetriť ho na sluch, či nie je akokoľvek poškodený. Po tomto vyšetrení je testované pacientovo chápanie zamerané na jeho orientáciu (základné otázky sú zamerané na pacientovo meno, vek, kde sa nachádza, aký je deň, dátum). Pri rozhovore necháva lekár pacienta hovoriť samostatne. Počas rozhovoru sa zameriava na pacientovo vyjadrovanie, plynulosť reči a výber slov.

Jednoduché testy na zistenie a rozsah afázie sú:

 • Nechať pacienta vymenovať počas 1 minúty zvieratá, ktorá pozná (norma je 18 - 22 zvierat).
 • Počas časového úseku vymenovať slová na vybrané písmenko.
 • Opakovať po určitú dobu jednoduchú viacslovnú vetu.

Pred vyšetrením je potrebné poznať, či je pacient pravák alebo ľavák, pretože centrum reči leží v preferovanej časti hemisféry. Praváci majú takmer 100% dominantnú ľavú hemisféru, ľaváci ju využívajú len na 70%.

Súvisiace články

Viac o afázii na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Afasie
 2. http://neurocentrum.cz/afazie.htm
 3. https://web.archive.org/web/20160624131542/http://www.logopedonline.cz/vady-reci/afazie.html
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s afáziou

Máš skúsenosť s afáziou?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť