Elektívny mutizmus

Elektívny mutizmus alebo tiež výberový mutizmus - ide o poruchu sociálnych vzťahov, pri ktorej dieťa v určitých situáciách, pri styku s určitými osobami odmieta hovoriť. Dieťa nemá poškodený centrálny nervový systém ani orgány reči. Jedná sa o stratu reči, ktorá je psychicky podmienená a jej príčinou sú často nevhodné výchovné prístupy. O tejto poruche hovoríme vtedy, ak súvislá mlčanlivosť trvá dlhšie ako jeden mesiac po adaptácii na nové prostredie.

Príčiny a prejavy elektívneho mutizmu

 • dieťa môže byť uzavreté,
 • dieťa môže byť hanblivé,
 • dieťa nerozpráva z dôvodu prežitej traumy,
 • dieťa nerozpráva, lebo má komunikačné problémy,
 • dieťa má problém so zajakávaním,
 • dieťa má záchvaty zlosti,
 • dieťa strká do iných ľudí a gestikuluje,
 • dieťa rozpráva doma, ale nerozpráva na verejnosti,
 • silná rezervovanosť.

Mutistické dieťa v škole

Ak majú deti s touto poruchou snahu, môžu byť často intelektovo na pomerne vysokej úrovni. Prospech dieťaťa môže byť uspokojivý. Je dôležité oboznámiť spolužiakov s problémom dieťaťa. Je dôležité nenútiť dieťa k verbálnej komunikácii, a tým pádom k ústnej odpovedi. Treba sa zamerať na písomný prejav dieťaťa. Žiaľ, sociálny vývin dieťaťa zaostáva. Dieťa nevie poprosiť o pomoc, nevie sa presadiť medzi spolužiakmi, nevie si vybaviť záležitosti každodenného života a trpí nedostatkom sebavedomia.

Kontakt s dieťaťom treba nadviazať nenásilnou formou. Je nutné ho verbálne aj správaním ubezpečiť, že sa ocitlo v dobrom prostredí a nebude vystavené zahanbeniu.

Liečba

Poruchu je potrebné podchytiť včas. Liečba vyžaduje citlivý terapeutický prístup odborníkov - psychológ, špeciálny pedagóg v škole alebo v špecializovaných pracoviskách. Ďalej môže pomôcť i logopéd či foniater.
Metódy liečby sú napr.

 • kreslenie,
 • canisterapia,
 • hipoterapia,
 • kinezioterapia,
 • arteterapia,
 • terapia hrou - opakujúce sa výzvy matky smerom k dieťaťu, aby niečo povedalo, zvyšujú tendenciu dieťaťa nereagovať žiadnym spôsobom. Akceptovanie mlčanlivosti dieťaťa matkou vytvára priestor pre spontánnejšie reagovanie dieťaťa.

Súvisiace články

Viac o elektívnom mutizme na modrykonik.sk

Použíté zdroje

 1. http://www.slovenskypacient.sk/clanok/2023/elektivny-mutizmus-–-diagnoza-o-ktorej-sa-nehovori
 2. http://www.cpppap.sk/data/Mutizmus.pdf
 3. http://www.zzz.sk/?clanok=7891
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s efektívnym mutizmom

Máš skúsenosť s efektívnym mutizmom?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť